Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROMOTION
ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว
PROGRAM TOUR
(GHSHA09) ทัวร์จีน_PVG-FM001_Save Save เซี่ยงไฮ้ - อู่ซี (FM)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน * ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท *ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป -ล่องเรือคลองขุดต้ายุ่นเหอ...ชมบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองอู๋ซี - ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู งดงามดั่งสวรรค์สร้าง - สัมผัสบรรยากาศสุดชิคที่ย่านซินเทียนตี้ และถนนศิลปะเทียนจื่อ - ชมหาดไว่ทาน..ลอดอุโมงเลเซอร์..พร้อมช้อปปิ้ง ถนนนานกิง
(GHCSX12) ทัวร์จีน_CSX WE004_Miracle Zhangjiajie & Fenghuang (WE)
วันที่ 31 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีนราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท - ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน - พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk - อิสระเดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนู - พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี / อาหารไทย / ซุปเห็ด
(GH) ทัวร์เกาหลี เทศกาลปีใหม่ The Best Time Skiresort (TG)
วันที่ 1 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท - ไร่สตอเบอรี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด - พระราชวังเคียงบ๊อคคุง –ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop - Duty Free -ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+สวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - ซุปเปอร์มาเก๊ต - กรุงเทพฯ
(HDHKG021) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-วัดหยวนหยวน -วัดแชกุงหมิว- วัดหวังต้าเซียน –วัดนางชี –โรงงานจิวเวอรี่-ร้านหยก - วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)-เจ้าแม่ทับทิมวัดเทียนโห่ว–Symphony of Light-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level) -วัดเจ้าพ่อกวนอู – อิสระช้อปปิ้งถนนาธาน
(PLHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-ลันเตา-กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน (EK)
วันที่ 13 - 15 ต.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน - นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง - หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าแห่งโชคลาภ - แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว - ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน - สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
(EPCTU01) ทัวร์จีน_ไกรลาสเขาพระสุเมรุ-ลาซา-ซิกาเช่-เอเวอร์เรสท์ (3U)
วันที่ 2 - 12 ก.ย. 61  (11 วัน 10 คืน)
ราคา 99,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เฉิงตู-ลาซา(จัตุรัสโปตาลา-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ซิกาเซ่่ (วัดตาชินลุนโป)-ซากา-ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย-ดาร์ชิน (ไกรลาส)-เขาไกรลาศ-ทะเลสาบมานัสโรวาร์-เอเวอร์เรสท์เบสแคมป์-ติงยิ-ทะเลสาบยัมดรอกโซ
(GHRGN001) ทัวร์พม่า_GO1RGN-DD001_Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5วัด (DD)
วันที่ 17 - 31 ส.ค. 61  (1 วัน)
ราคา 4,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร •เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
(SSSHA02) ทัวร์จีน -เซี่ยงไฮ้-ปูอบวุ้นเส้น-อูเจิ้น (FM)
วันที่ 27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น-หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
(PV) CIRCUS PERFECT RUSSIA (MOSCOW- ST.PETER) (TG)
วันที่ 20 มิ.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 58,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM- IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
(ZGTPE10)ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN พักหรู...อยู่ดี พัก 5 ดาว (TG)
วันที่ 24 มิ.ย. 61 - 1 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-ร้านชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านชาไต้หวัน–อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–ตึกไทเป 101–ร้าน Cosmetic–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park
ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
PACKAGE TOUR เที่ยวด้วยตัวเอง
ไฮไลท์: เอาใจคนไทยเป็นพิเศษ ครั้งแรกกับ Costa Fortuna - เรือสำราญขนาด 103,000 ตัน สูง 12 ชั้น เดินทางไปกลับแหลมฉบัง สะดวกสบาย กิจกรรมฟรี - รวมรถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ่นรถได้ที่ KING POWER ซอยรางน้ำ
(GHCOSTA01) ล่องเรือ COSTA แหลมฉบัง-น่านน้ำสากล-สีหนุวิลล์-เกาะฟูก๊วก-เกาะสมุย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ()
เดิอนทาง วันที่ 31 ต.ค.-04 พ.ย. 61
ราคา 15,999 บาท
ดูแพ็คเกจทั้งหมด
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014