Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
PROMOTION
ทัวร์ทุกกรุ๊ปของบริษัทฯ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าภาษีน้ำมัน ของสายการบินต่างๆ แล้ว
PROGRAM TOUR
(STCTS008)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN LAST SNOW IN HOKKAIDO (TG)
วันที่ 4 - 8 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า - โนโบริเบ็ทสึ - ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – ขึ้นกระเช้าอุสุซาน - ฟาร์มหมี (รวมตั๋วค่าเข้า) ช้อปปิ้งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค - ซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกา
(TBRGN010) ทัวร์พม่า_RGN-DD09_สุดขอบฟ้า..ไหว้พระ ขึ้นบอลลูนชมวิว ย่างกุ้ง (DD)
วันที่ 24 - 24 ม.ค. 61  (1 วัน)
ราคา 5,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1. ไหว้พระ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 2. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 3. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 4. ขึ้นบอลลูน ชมวิวเมืองย่างกุ้ง 5. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 6. อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 7. เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
(TBRGN003) ทัวร์พม่า_RGN-PG02_ไหว้พระ สุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (PG)
วันที่ 27 ม.ค. 61 - 24 ก.พ. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.สักการะ 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2.ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูปที่วัดไจ้คะวาย 3.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองบริเวณวัดพระนอนยิ้มหวาน 4.อิ่มอร่อยกับเมนูกุ้งแม่น้ำย่าง 5.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 6.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(TBRGN004) ทัวร์พม่า _RGN-PG03_ไหว้พระ สุดชิล ย่างกุ้ง (PG)
วันที่ 30 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61  (2 วัน 1 คืน)
ราคา 7,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์ 3.อิ่มอร่อยกับ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 4.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 5.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 6.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
(ZGDPS002) ทัวร์บาหลี_DPS02_ALOHA BALI (SL)
วันที่ 20 - 22 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#เกาะสวรรค์บาหลี ดินเนอร์อาหาร SEA FOOD ณ หาดจิมบารัน…เยือนภูเขาไฟคินตามณี #วิหารทานาล็อต วิหารกลางทะเล...ชมโชว์บารองแด๊นซ์ *ช้อปปิ้ง คูต้าเซ็นเตอร์ ตลาดปราบเซียน/นน.กระเป๋า 20 กก.
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 27 - 29 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด - นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านช้อปปิ้งชื่อดังทั้ง ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(HDHKG005) ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 3 - 5 ก.พ. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด - นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) - ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านช้อปปิ้งชื่อดังทั้ง ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(HDHKG088) แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง FREE&EASY 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 1 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 3,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง ราคาพิเศษ - เดินทาง 2 ท่านขึ้นไปก็เดินทางได้ ไม่ต้องรอกรุ๊ป - เลือกโรงแรมเองได้ตามท้ายโปรแกรม - แถมฟรี!!! นมัสการพระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง - ค่าที่พัก 2 คืน (รวมอาหารเช้าวันที่ 2) - ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน - ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่
(TBRGN007) ทัวร์พม่า_RGN-DD07_สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด (DD)
วันที่ 16 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61  (1 วัน)
ราคา 4,994 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์...สบายกระเป๋า... - ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) - ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ - ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว - ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ - ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต - อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร - เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
(HDHKG001) ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)
วันที่ 26 - 28 ม.ค. 61  (3 วัน 2 คืน )
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น ณ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชมและถ่ายภาพกับทุ่งดอกทิวลิปที่หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลอง - ชมโชว์น้ำแบบ 3D ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE - หมุนกังหันแก้ชง ไหว้เจ้าพ่อแชกง ณ วัดกังหัน - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านหลอหวู่, ตลาดตงเหมิน, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
ดูโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014