logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ภูฏาน 48 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST240903

(PV-BT5D4N-B3) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240914

(PV-BT5D4N-B3) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST234508

ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ พิชิตวัดถ้าพยัครเหิร, ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง, ชม ที่ทาการไปรษณีย์ภูฏาน
 • พาโร, พาโรซอง, ตาชิโชซอง, ทิมพู, วัดชิมิลาคัง, พูนาคาซอง, พระศรีสัจจธรรม, ห้องสมุดแห่งชาติ
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 26 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240796

B3BT1 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ FEB-MAY 67

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 26 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241321

CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 30 ต.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241322

CB3BT1 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 30 ต.ค. 67 (21 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 5 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67