logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เยอรมัน 229 พีเรียดจาก จาก 54 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST234416

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน (QR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ -ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ -หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป
 • -คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ -เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240104

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 7D 4N (TK) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-ฮังการี

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ -ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่ -เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
 • -ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์ - อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ -ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 28 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
2 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
15 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
22 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240281

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน (QR) No.2

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ -ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า - เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ -หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา - กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป
 • -คาสเซิ่ลฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน - ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ -เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
26 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST234624

FMSOSFRA003

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ โรงงานเพชร ล่องเรือกระจก หมู่บ้านกังหัน บรัสเซลส์ หนูน้อยมาเนเก้นพิส อะโตเมี่ยม บรูจจ์ มรดกโลก เกนต์ ปารีส
 • อาหารจานเด่น ขาหมูเยอรมัน หอยแมลงภู่เบลเยี่ยม หอยเอสคาร์โก
 • เดินเล่นเมืองมรดกโลกบรูจจ์ จัตุรัสดัมสแควร์ ล่องเรือหลังคากระจก เลือกซื้อเพชรจากโรงงานเพชร ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และห้าง LA SAMARITAINE แกลเลอรี่ลาฟาแยต ล่องเรือแม่น้ำแซน
เดินทางช่วง
15 พ.ค. - 21 มิ.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
5 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233888

DANCING ALL SEASON ออสเตรีย - เยอรมนี - สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - ฮัลสตัท - โรเซนไฮม์ - มิวนิค - ป่าดำ - วิลินเก้น - ยอดเขาทิตลิส – ซุก - ซูริค - ลูเซิร์น – ทะเลสาบเบรียนซ์ – อินเทอร์ลาเก้น
เดินทางช่วง
6 มี.ค. - 30 ก.ค. 67 (22 ช่วงวันเดินทาง)
6 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 26 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67
10 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233137

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK) เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -อาบูดาบี, มิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โรเซนไฮม์ -โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ -ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, -บราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, คาสเซิ่ลฮิลล์
 • -ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, เวียนนา -พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 25 มิ.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
26 มี.ค. 67 - 2 เม.ย. 67
2 เม.ย. 67 - 9 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67
29 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233976

โปรแกรม โปรโมชั่น เบเนลักซ์ (เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส) 7D (QR)

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -แฟรงค์เฟิร์ต – บ็อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เซนต์กอร์ – โคโลจญน์ - ดุสเซลดอร์ฟ -อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์ - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์
 • -กรุงบรัสเซลส์ - อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - แมนาคินพิส - ปารีส – ย่านมองมาร์ต -มหาวิหารซาเครเกอร์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - City Tour -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต ช้อปปิ้งจุใจ 1 วันเต็ม
เดินทางช่วง
5 มี.ค. - 24 มิ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
14 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240478

งามสะพรั่งทุ่งดอกทิวลิป เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยียม - ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน โดยสายการบิน Gulf Air (GF)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญ – OUTLET - เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ –บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส - บรัสเซลส์ – ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ลา ซามาริแตง – ย่านมงมาร์ต - ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เดินทางช่วง
24 เม.ย. - 1 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 เม.ย. 67 - 1 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST234621

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เทศกาลดอกทิวลิปคอยเคนฮอฟ

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรัสเซลส์และเมืองเกนต์ ปารีสและมงมาร์ต ล่องเรือแม่น้ำแซน ล่องเรือหลังคากระจก
 • อาหารจานเด่น ขาหมูเยอรมัน หอยเอสคาร์โก
 • ช้อปปิ้งโรงงานเพชร ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ช้อปปิ้งห้าง LA SAMARITAINE แกลเลอรี่ลาฟาแยต
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 7 พ.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 7 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240314

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย-ฮังการี 9D 6N (QR)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -มิวนิค - โอเบอรามาเกา - เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ - BMW World - จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ -นูเรมเบิร์ก - กรุงปร๊าก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - ปราสาทปร๊าก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - เชสกี้ คลุมลอฟ
 • -ปราสาทครุมลอฟ - ซอลส์เบิร์ก - ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - สวนสตัดปาร์ค - ถนนคาร์ทเนอร์ -กรุงบูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - คาสเซิ่ลฮิลล์ - ฮีโร่สแควร์ - ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ -ช้อปปิ้ง Ingolstadt Outlet Village
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 31 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 54 โปรแกรม