logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ จอร์เจีย 222 พีเรียดจาก จาก 29 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST220394

SHOCK PRICE GEORGIA จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน บิน Turkish Airlines (TK)

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ก.ค. - 24 ต.ค. 65 (16 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65
9 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65
12 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65
23 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
ทัวร์โค๊ด GUST220880

ZGTBS-2205TK จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาเรลี

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 ต.ค. - 13 ธ.ค. 65 (14 ช่วงวันเดินทาง)
18 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
ทัวร์โค๊ด GUST220925

ZGTBS-2205TK จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ไซห์นากี ควาเรลี

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง "ป้อมนาลิกาล่า"
เดินทางช่วง
18 ต.ค. - 13 ธ.ค. 65 (7 ช่วงวันเดินทาง)
18 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
20 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65
3 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST220388

จอร์เจีย

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 22 ก.ย. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
15 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST220408

ZGBUS-2203TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 22 ก.ย. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
15 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST220983

ZGBUS-2203TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 22 ก.ย. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
15 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST220483

ZGBUS-2204TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ค. - 5 ต.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
11 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65
8 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST220515

ZGBUS-2205TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ EP.2

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 6 ต.ค. 65 (20 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
16 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
ทัวร์โค๊ด GUST220901

ZGBUS-2205TK จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ EP.2

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวสบายไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี กลับทบิลิซี ชมความงามโบสถ์ท่ามกลางหุบเขาคอเคซัส อันซีนจอร์เจียนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ล่องเรือทะเลดำ พิเศษอาหารไทย 1 มื้อ
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 6 ต.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65
30 ก.ค. 65 - 6 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65
21 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65
3 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST221044

GTK02 FANTASTIC GEORGIA 7วัน 4คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ก.ย. - 15 ธ.ค. 65 (5 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65
4 พ.ย. 65 - 10 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 24 พ.ย. 65
2 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65
9 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 29 โปรแกรม