logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ กรีซ 12 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST233983

โปรแกรม แกรนด์กรีซ 10D พักบนเกาะซานโตรินี่ - มิโคนอส ช่วงสงกรานต์

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -ชมกรุงเอเธนส์ - วิหารโพเซดอน - อะโคโปลิส - ชมย่านพลาก้า -วิหารแมทีโอร่า(มรดกโลก) เทสซาโลนิกี - เข้าชมวิหารเดลฟี่ -คลองคอรินท์ - ดินเนอร์พร้อมชมวิวอะโครโพลิส -เที่ยวชมดินแดนกรีซ สัมผัสวัฒนธรรมเฮลเลนิสแบบเจาะลึก -นั่งเรือเฟอร์รี่ชมวิวท้องทะเลที่สวยงาม, ล่องเรือชมเกาะซานโตรินีพร้อมชมภูเขาไฟ -ทานอาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศ
 • อาหารจานเด่น -เมนูพิเศษ MIXED GRILLED SEAFOOD (ล๊อบสเตอร์ หมึกคารามารี หอย ปลา) เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาวรสเลิศ
 • -เอเธนส์ - ชมเมือง - คลองคอร์รินท์ – แหลมซูเนียน - มหาวิหารโพเซดอน - อโครโปลิส -วิหารพาเธนอน – ย่านซินตักม่า - เอเธนส์ – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมิโครนอส - เรือเฟอร์รี่ -เกาะซานโตรินี่ - เอีย - ชมเมือง - ซานโตรินี่ - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - ฟิร่า - ล่องเรือสู่ “NEW KAMENI VOLCANO -อะราโชวา - เข้าชมวิหารอะพอลโล่ - เดลฟี่ - แมทธีโอร่า (มหาวิหารบนยอดเขา) - มรดกโลก - แมทธีโอร่า - เทสซาโลนิกี
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 9 พ.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 9 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233987

โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์กรีซ 10D 7N พักบนเกาะซานโตรินี่-มิโคนอส (TK)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -ชมกรุงเอเธนส์ - วิหารโพเซดอน - อะโคโปลิส - ชมย่านพลาก้า -วิหารแมทีโอร่า(มรดกโลก) เทสซาโลนิกี - เข้าชมวิหารเดลฟี่ -คลองคอรินท์ - ดินเนอร์พร้อมชมวิวอะโครโพลิส -เที่ยวชมดินแดนกรีซ สัมผัสวัฒนธรรมเฮลเลนิสแบบเจาะลึก -นั่งเรือเฟอร์รี่ชมวิวท้องทะเลที่สวยงาม, ล่องเรือชมเกาะซานโตรินีพร้อมชมภูเขาไฟ -ทานอาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียรสเลิศ
 • อาหารจานเด่น -เมนูพิเศษ MIXED GRILLED SEAFOOD (ล๊อบสเตอร์ หมึกคารามารี หอย ปลา) เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาวรสเลิศ
 • -เอเธนส์ - ชมเมือง - คลองคอร์รินท์ – แหลมซูเนียน - มหาวิหารโพเซดอน - อโครโปลิส -วิหารพาเธนอน – ย่านซินตักม่า - เอเธนส์ – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมิโครนอส - เรือเฟอร์รี่ -เกาะซานโตรินี่ - เอีย - ชมเมือง - ซานโตรินี่ - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - ฟิร่า - ล่องเรือสู่ “NEW KAMENI VOLCANO -อะราโชวา - เข้าชมวิหารอะพอลโล่ - เดลฟี่ - แมทธีโอร่า (มหาวิหารบนยอดเขา) - มรดกโลก - แมทธีโอร่า - เทสซาโลนิกี
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 18 ส.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
30 เม.ย. 67 - 9 พ.ค. 67
21 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
14 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
25 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST221421

โปรแกรม แกรนด์กรีซ 10 วัน 7 คืน (TK) พักบนเกาะซานโตรินี่ 2 คืน

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -บินภายในประเทศหนึ่งเที่ยวบิน..เที่ยวแบบสบาย -พักบนเกาะมิโคนอสและซานโตรินี่ -นั่งเรือเฟอร์รี่ชมวิวท้องทะเลที่สวยงาม -ล่องเรือซานโตรินี่พร้อมชมภูเขาไฟ -ฉลองปีใหม่บนเกาะซานโตรินี่
 • อาหารจานเด่น -รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษพร้อมชมความงดงามของอะโครโปลิส (Acropolis) ยามค่ำคืน ซึ่งด้านบนวิหารพาเธนอนจะเปิดสปอร์ตไลท์สวยงามป็นอย่างยิ่ง -รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ MIXED GRILLED SEAFOOD (ล๊อบสเตอร์ หมึกคารามารี หอย ปลา) เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาวรสชาติดีเลิศ
 • -เทสซาโลนิกี,คาลัมบากา,แมทธีโอร่า (มหาวิหารบนยอดเขา) -เดลฟี่,ชม Rocks In The Air,วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron -วิหาร Monaster of Varlaam,เข้าชมวิหารอะพอลโล่,อะราโชวา -คลองคอรินทร์,เอเธนส์,ชมคอคอดคอรินท์,วิหารพาเธนอน -ท่านช้อปปิ้งย่านซินตักม่า (Syntagma)หรือจัตุรัสรัฐสภาท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของตัวอาคารและวิวจากบริเวณนี้ รวมถึงการเปลี่ยนเวรของทหาร ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 66 - 25 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
25 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
21 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
11 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
16 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67