logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ พม่า 106 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241138

มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
 • ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
เดินทางช่วง
15 มิ.ย. - 28 ก.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
15 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
6 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241867

BT-MMR56_8M มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 14 ต.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241431

BT-CNXMMR24_8M มหัศจรรย์..เมียนมาร์ มูข้ามแดน บินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 29 ธ.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241137

นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด,ฮอทพอท,กุ้งแม่น้ำ
 • มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 29 ก.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240071

ZGRGN-24018M พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 20 ต.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241693

(PV-DL01-8M) DELUXE MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กาบาเอ 3 วัน 2 คืน (8M)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 มิ.ย. - 29 ก.ย. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241700

(PV-MN01-8M) MANDALAY-NAYPYITAW 3 DAYS 2 NIGHTS BY 8M มัณฑะเลย์-เนปิดอว์ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 29 ก.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241961

BT-MMR95_8M มหัศจรรย์..MANDALAY ชมเมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 15 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233674

มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 15 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241900

BT-MMR59_8M มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 15 ต.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม