logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ฮังการี 64 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST230778

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EY)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -อาบูดาบี – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์ -หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า -เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา
 • -กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน -ฮีโร่สแควร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 11 ธ.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
2 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66
14 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
2 ธ.ค. 66 - 9 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233137

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK) เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -อาบูดาบี, มิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โรเซนไฮม์ -โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ -ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, -บราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, คาสเซิ่ลฮิลล์
 • -ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, เวียนนา -พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 25 มิ.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
13 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233178

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 8 วัน (EK) เยอรมนี-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -อาบูดาบี, มิวนิค, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, โรเซนไฮม์ -โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ -ย่านเขตเมืองเก่า, เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, -บราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, คาสเซิ่ลฮิลล์
 • -ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, เวียนนา -พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 12 ธ.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
14 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
5 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231713

โปรแกรม โปรโมชั่น ยุโรปตะวันออก 9 วัน (EY) เยอรมัน-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี-ออสเตรีย

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -มิวนิค, ชมเมือง, จัตุรัสมาเรียนพลาส, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์ -โรเซนไฮม์, หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ, ปราสาทครุมลอฟ, ย่านเขตเมืองเก่า -เชสกี้บูโดโจวิช, กรุงปร๊าก, สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์, เบอร์โน่ บราติสลาวา
 • -ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป, ฮีโร่สแควร์ -มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น, คาสเซิ่ลฮิลล์, ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet
เดินทางช่วง
22 ก.ย. - 30 ก.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231323

โปรแกรม ยุโรปตะวันออก 9 วัน (EY) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -มิวนิค, เอททัล, ซาลส์บวร์ก, ฮัลสตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ -กรุงปร๊าก, กรุงบราติสลาวา, เวียนนา, บูดาเปสต์
 • อาหารจานเด่น -ขาหมูเยอรมันขนานแท้รสเลิศ คู่กับเบียร์เยอรมันสุดคลาสสิค -ซี่โครงหมูเวียนนา อันมีเลื่องชื่อของกรุงเวียนนา
 • -มิวนิค, เอททัล – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, - ซาลส์บวร์ก -อุทยานมิราเบลล์, บ้านพักโมสาร์ท ฮัลสตัทท์, ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ -ปราสาทครุมลอฟ, กรุงปร๊าก สะพานชาร์ลส์, หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -ปราสาทปร๊าก, กรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา, เมืองเก่า, รูปปั้น Man at Work -บูดาเปสต์, ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ, ฮีโร่สแควร์, มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -เวียนนา, เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวัง เบลวีเดียร์, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เดินทางช่วง
22 ก.ย. - 13 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
6 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
11 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
25 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232253

EAST EUROPE GERMANY-AUSTRIA-SLOVAKIA-HUNGARY เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี 8 DAYS 5 NIGHTS (EK) (23054) (EU-EAST-8D5N-EK)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
21 ต.ค. - 28 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST221628

ENJOY EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA Air (BR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ เวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | ปราสาทปราก | เชสกี้ครุมลอฟ | ฮัลล์สตัท | ซาลส์บวร์ก บราติสลาว่า| บูดาเปสต์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 19 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231196

โปรแกรม ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน (EK) เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค-สโลวาเกีย-ฮังการี

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -ปราสาทนอยชวานสไตน์, สวนมิราเบลล์, ทะเลสาบฮัลล์สตัทท์, ปราสาทครุมลอฟ, ปราสาทปร๊าก -สะพานชาร์ลส์, ปราสาทบราติสลาวา, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, พระราชวังเชินบรุนน์, ถนนคาร์ทเนอร์
 • -แฟรงค์เฟิร์ต, โรเธนเบิร์ก, ฟุสเซ่น, ชมเมือง ปราสาทนอยชวานสไตน์, ซอลส์เบิร์ก, สวนมิราเบลล์ -ซอลส์เบิร์ก, ฮัลล์สตัทท์, เชสกี้ คลุมลอฟ กรุงปร๊าก, ปราสาทปร๊าก, ชมเมือง -บราติสลาวา, ปราสาทบราติสลาวา, กรุงบูดาเปสต์, ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, กรุงบูดาเปสต์ -คาสเซิ่ลฮิลล์, ฮีโร่สแควร์, เวียนนา, พระราชวังเชินบรุนน์, พระราชวังเบลวีเดียร์, ถนนคาร์ทเนอร์ -ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 13 ธ.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
11 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
2 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
5 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232439

EAST EUROPE + SWITZERLAND ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวาเกีย - เชก ลิกเทนสไตน์ - สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ เวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | กรุงบูดาเปสต์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | โบสถ์แมทเธียส | ป้อมชาวประมง | OUTLET | บราติสลาว่า | เบอร์โน | คุทนา ฮอร่า | โบสถ์โครงกระดูก | ปราก | ปราสาทปราก | เชสกี้ ครุมลอฟ | ปราสาทครุมลอฟ | เชสกี้ บูดาโจวิค | ฮัลสตัท | อินส์บรูค | ซาลส์บวร์ก | วาดุซ | ยอดเขาทิตลิส | ซูริค | ซุก | ลูเซิร์น
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 21 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232775

LH-MUC001 EAST EUROPE9D6N

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม