logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไอซ์แลนด์ 22 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231417

โปรแกรม ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน ขับรถสโนว์โมบิล (AY)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เรคยาวิค, บลู ลากูน, วงแหวนทองคำ, น้ำตกสโกก้า, วิค, อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล -เรนิสแดรงเกอร์, ชมหาดทรายดำ, ขับสโนโมบิล, ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล
 • อาหารจานเด่น -พิเศษ..ทานอาหารมื้อพิเศษ “ซีฟู๊ด แพลตเตอร์รสเลิศ
 • -ภูเขาคีร์กจูเฟล, เซลล์ฟอสส์, เรคยาวิค, ชมเมือง, อาคารพาร์ลาน, ล่องเรือชมปลาวาฬ -ช้อปปิ้ง ณ Stockmann Department Store
เดินทางช่วง
7 ต.ค. - 14 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST223225

โปรแกรม แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน เที่ยวรอบประเทศ

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เรคยาวิค, อาคารพาร์ลาน, ประภาคารกรอตตา, Sun Voyager, โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา -บ้านฮอฟดี, บลูลากูน, วงแหวนทองคำ, อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์, น้ำพุร้อนกีเซอร์ -น้ำตกกูลฟอสส์ ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกสโกก้า, วิค, หาดทรายดำ, เรนิสแดรงเกอร์, สกีดาราร์ซานดูร์ -ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกุล, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล, ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน -หาดไดมอนด์บีช, ขับสโนโมบิลบนทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล, ล่องเรือชมปลาวาฬ
 • -ดีร์โฮเลย์, ถ้ำน้ำแข็ง, ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน, หาดไดมอนด์บีช -สกีดาราร์ซานดูร์, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล, ดีร์โฮเลย์ -ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล, ขับรถสโมโมบิล, น้ำตกสโกกาฟอสส์ -น้ำตกเซยาลันฟอสส์, เรคยาวิก, เรนิสแดรงเกอร์, หาดทรายดำ -วงกลมทองคำ, ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกกูลฟอสส์
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231626

โปรแกรม แกรนด์ไอซ์แลนด์ (ล่าแสงเหนือ) 10 วัน 8 คืน (AY)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เรกยาวิก, วงแหวนทองคำ, ทุ่งลาวาเอลดราอุน, ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกูล, โจคูลซาลอน -หาดไดมอนด์บีช, ล่าแสงเหนือ, เรย์นิสฟายาร่า, เรนิสแดรงการ์, อาร์นาร์ดรังกูร์ ‘Eagle Rock’ น้ำตกสโกกาฟอสส์, -น้ำตก, เซลยาลันส์ฟอส, ขับรถสโนว์โมบิล, ธารน้ำแข็งลางโจกุล
 • -ประภาคารกรอตต้า, แช่น้ำแร่บูลลากูน, กรุนดาร์ฟยอร์ดูร์, ภูเขาเคิร์กจูเฟล -ถ้ำน้ำแข็งคัทลา, น้ำตกเฮิร์นฟอสส์ซา, ล่องเรือชมปลาวาฬ -ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ “Stockmann Department Store”
เดินทางช่วง
14 พ.ย. 66 - 28 มี.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
14 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66
5 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
23 ม.ค. 67 - 1 ก.พ. 67
13 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67
ทัวร์โค๊ด GUST221067

มหัศจรรย์...ไอซ์แลนด์

 • ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 66 - 21 มี.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
5 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66
27 ก.พ. 67 - 7 มี.ค. 67
12 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST232070

KEU131023-AY Explorer Iceland Helsinki 10D8N

 • ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ต.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
15 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST232925

KEU131023-AY Explorer Iceland Helsinki 10D8N

 • ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ต.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
15 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST231634

KEU131023-AY Explorer Iceland Helsinki 10D8N

 • ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST231602

โปรแกรม แกรนด์ไอซ์แลนด์ 12 วัน (TG) เที่ยวรอบประเทศเก็บเมืองอันซีนแสนสวย

 • ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เรคยาวิค, อาคารพาร์ลาน, ประภาคารกรอตตา, Sun Voyager, โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา -วงแหวนทองคำ, อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์, น้ำพุร้อนกีเซอร์, น้ำตกกูลฟอสส์ -ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกสโกก้า, วิค, หาดทรายดำ, เรนิสแดรงเกอร์, สกีดาราร์ซานดูร์ -ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกุล, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล, ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน
 • -หาดไดมอนด์บีช, ขับรถสโนโมบิลบนทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล, น้ำตกเดตตีฟอสส์ -น้ำตกโกดาฟอสส์, หุบเขาสตูลาเกล(ไอซ์แลนด์ แคนยอน), ฮูซาวิค, ล่องเรือชมปลาวาฬ -สติกกิชฮอลเมอร์, ภูเขาคีร์กจูเฟล, เรคยาวิค, แช่น้ำแร่ บลูลากูน -ช้อปปิ้ง ย่านถนน “Strøget”
เดินทางช่วง
12 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66