logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไอซ์แลนด์ 16 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST222531

โปรแกรม ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8วัน AY ช่วงปีใหม่

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • ไฮไลท์ -เรคยาวิค, บลู ลากูน, วงแหวนทองคำ, น้ำตกสโกก้า, วิค, อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล -เรนิสแดรงเกอร์, ชมหาดทรายดำ, ขับสโนโมบิล, ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล -ภูเขาคีร์กจูเฟล, เซลล์ฟอสส์, เรคยาวิค, ชมเมือง, อาคารพาร์ลาน,ล่องเรือชมปลาวาฬ -ตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์)
 • -เรคยาวิคเรคยาวิค, วงแหวนทองคำ, น้ำตกสโกก้า, ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล -ขับรถสโมโมบิล, อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล, Diamond Beach, วิค -เรนิสแดรงเกอร์, หาดทรายดำ, น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส, เรคยาวิค,ล่าแสงเหนือ -แช่น้ำแร่บลู ลากูน, เขาเคิร์กจูเฟล, ชมวิวบนอาคารพาร์ลาน -ช้อปปิ้ง Stockmann Department Store
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST222532

โปรแกรม ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน AY

 • ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เรคยาวิค, บลู ลากูน, วงแหวนทองคำ, น้ำตกสโกก้า, วิค, อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล -เรนิสแดรงเกอร์, ชมหาดทรายดำ, ขับสโนโมบิล, ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล -ภูเขาคีร์กจูเฟล, เซลล์ฟอสส์, เรคยาวิค, ชมเมือง, อาคารพาร์ลาน,ล่องเรือชมปลาวาฬ -ตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์)
 • -เรคยาวิคเรคยาวิค, วงแหวนทองคำ, น้ำตกสโกก้า, ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล -ขับรถสโมโมบิล, อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล, Diamond Beach, วิค -เรนิสแดรงเกอร์, หาดทรายดำ, น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส, เรคยาวิค,ล่าแสงเหนือ -แช่น้ำแร่บลู ลากูน, เขาเคิร์กจูเฟล, ชมวิวบนอาคารพาร์ลาน -ช้อปปิ้ง Stockmann Department Store
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST220492

โปรแกรมทัวร์ ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน (AY)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เรคยาวิค,บลู ลากูน,วงแหวนทองคำ,น้ำตกสโกก้า,วิค -อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล,เรนิสแดรงเกอร์,ชมหาดทรายดำ -ขับสโนโมบิล,ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล,ภูเขาคีร์กจูเฟล -ล่องเรือชมปลาวาฬ
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant Reykjavik พร้อมชมวิวที่สวยงามของกรุงเรยาวิคในยามค่ำคืน
 • -เซลล์ฟอสส์,เรคยาวิค,ชมเมือง,อาคารพาร์ลาน -ช้อปปิ้ง Stockmann Department Store
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 31 มี.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66
10 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST223225

โปรแกรม แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน เที่ยวรอบประเทศ

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เรคยาวิค, อาคารพาร์ลาน, ประภาคารกรอตตา, Sun Voyager, โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา -บ้านฮอฟดี, บลูลากูน, วงแหวนทองคำ, อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์, น้ำพุร้อนกีเซอร์ -น้ำตกกูลฟอสส์ ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกสโกก้า, วิค, หาดทรายดำ, เรนิสแดรงเกอร์, สกีดาราร์ซานดูร์ -ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกุล, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล, ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน -หาดไดมอนด์บีช, ขับสโนโมบิลบนทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล, ล่องเรือชมปลาวาฬ
 • -ดีร์โฮเลย์, ถ้ำน้ำแข็ง, ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน, หาดไดมอนด์บีช -สกีดาราร์ซานดูร์, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล, ดีร์โฮเลย์ -ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล, ขับรถสโมโมบิล, น้ำตกสโกกาฟอสส์ -น้ำตกเซยาลันฟอสส์, เรคยาวิก, เรนิสแดรงเกอร์, หาดทรายดำ -วงกลมทองคำ, ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกกูลฟอสส์
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 26 มี.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
10 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST222866

โปรแกรม แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน ล่าแสงเหนือ (TG)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เรคยาวิค, อาคารพาร์ลาน, ประภาคารกรอตตา, Sun Voyager -โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา, บ้านฮอฟดี, บลูลากูน, วงแหวนทองคำ -อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์, น้ำพุร้อนกีเซอร์, น้ำตกกูลฟอสส์ -ปล่องภูเขาไฟเคริด, น้ำตกสโกก้า, วิค, หาดทรายดำ, เรนิสแดรงเกอร์ -สกีดาราร์ซานดูร์, ธารน้ำแข็งสกีดาราโจกุล, ธารน้ำแข็งสวินาเฟลล์สโจกุล -ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน, หาดไดมอนด์บีช, ขับสโนโมบิลบนทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล -ล่องเรือชมปลาวาฬ , พิเศษสุด นำท่านออกตามล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมาก
 • -สต๊อกโฮล์ม, ดีร์โฮเลย์, ถ้ำน้ำแข็ง, ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล -ขับรถสโมโมบิล, น้ำตกสโกกาฟอสส์, น้ำตกเซยาลันฟอสส์ -วงกลมทองคำ, น้ำพุร้อนกีเซอร์, ภูเขาคีร์กจูเฟล, น้ำตกเฮิร์นฟอสส์ซา -ประภาคาร ‘กรอตตา’ , บลูลากูน , ปฎิมากรรม ‘Sun Voyager’, ตึกพาลาน, เคฟลาวิก -ช้อปปิ้งที่ห้าง NK
เดินทางช่วง
23 ม.ค. - 26 มี.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
10 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66