logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ นิวซีแลนด์ 18 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231654

โปรแกรม แกรนด์ นิวซีแลนด์ 12 วัน 10 คืน (TG)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -โอ๊คแลนด์, ชมเมือง, แฮมิลตัน, หมู่บ้านฮอบบิท, เข้าชมอะโกรโดม -โรโตรัว, หมู่บ้านฮอบบิท, หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเมารี, ทะเลสาบเทาโป, เวลลิงตัน -รถรางเวลลิงตัน, สวนพฤกษชาติ, เรือเฟอร์รี่ พิคตัน, ไคคูร่า, ล่องเรือชมปลาวาฬ, ไครสต์เชิร์ช
 • -ทะเลสาบเทคาโป, ทะเลสาบพูกากิ, ควีนส์ทาวน์, เต อานาว, ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ -ล่องเรือกลไฟ Tss Earnslaw, แอร์โร่ ทาวน์, เรือ Shotover Jetboat, บันจี้จั๊ม(Optional) -เมืองวานากา, ฟรานซ์ โจเซฟ, FOX GLACIER, ชมธารน้ำแข็ง, รถไฟทรานอัลไพน์ เอ็กซ์เพลส -ช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึก "สะพานคาวารัว"
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 27 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
10 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241466

ทัวร์แกรนด์ นิวซีแลนด์ 12 วัน QF เหนือ-ใต้(บินภายในประเทศ)

 • ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เดินทางโดยายการบินแควนตัสสะดวกในการต่อเครื่อง(พร้อมบินภายในประเทศหนึ่งเที่ยวบินจาก เมืองไครสต์เชิร์ส(เกาะใต้)สู่เมืองโรโตรัว(เกาะเหนือ) ประหยัดเวลาในการเดินทางอย่างมาก -เที่ยวเกาะใต้ทั้งฝั่งตะวันตก(ชมธารน้ำแข็ง)และฝั่งตะวันออก(ทะเลสาบเทคาโป & วานาก้า) -เที่ยวครบเมืองสวยเดินทางถึงใต้สุด ณ เมืองอินเวอร์คาร์กิลและดะนีดีน -มีโอกาสที่ท่านจะได้พบปรากฏการณ์แสงใต้(Southern Light) ซึ่งจะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี -ล่องเรือเที่ยวชมมิลฟอร์ด ซาวน์(ฟยอร์ด) ที่สวยที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
 • อาหารจานเด่น -อาหารพิเศษ กุ้งมังกร, หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้, สเต๊กเนื้อ, สเต๊กแกะ พร้อมไวน์นิวซีแลนด์รสเลิศ ดินเนอร์พร้อมชมวิว ณ ภัตตาคารบ๊อบพีค(ควีนสทาวน์) และ สกาย์ ทาวน์เวอร์(อ๊อคแลนด์), ดินเนอร์สไตล์ชาวเมารี
 • ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – สวนพฤกษศาสตร์ - อาเธอร์ พาสส – ชมน้ำตกเดวิลส์ ธารน้ำแข็งฟ๊อก กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ - ทะเลสาบวานาก้า – ควีนสทาวน์ -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบพีค – ภัตตาคาร Skyline(ชมวิว) - ควีนสทาวน์ – ล่องเรือ TSS Earnslaw -วอล เตอร์ พีค - ฟาร์มแกะ – เมืองเตอาเนา - ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ – อินเวอร์คาร์กิลล์ -ชมเมืองอินเวอร์คาร์กิลล์ – ชมเมืองดะนิดิน - โออามารุ – ชมมะเสสาบเทคาโป – ไครสต์เชิร์ช -เมืองโรโตรัว – ชมเมือง – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - โรโตรัว – เข้าชมอะโกรโดม - หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเมารี -อ๊อคแลนด์ – ขึ้นชมสกาย์ ทาวน์เวอร์ – ดินเนอร์พร้อมชมวิว(Orbit Restaurant) - จุดชมวิวยอดเขาอีเดน - ชมเมือง -
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 15 ก.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
4 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241726

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 12 วัน (QF) เหนือ-ใต้ (บินภายในประเทศ)

 • ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เดินทางโดยายการบินแควนตัสสะดวกในการต่อเครื่อง(พร้อมบินภายในประเทศหนึ่งเที่ยวบินจาก -เมืองไครสต์เชิร์ส(เกาะใต้)สู่เมืองโรโตรัว(เกาะเหนือ) ประหยัดเวลาในการเดินทางอย่างมาก -เที่ยวเกาะใต้ทั้งฝั่งตะวันตก(ชมธารน้ำแข็ง)และฝั่งตะวันออก(ทะเลสาบเทคาโป & วานาก้า) -เที่ยวครบเมืองสวยเดินทางถึงใต้สุด ณ เมืองอินเวอร์คาร์กิลและดะนีดีน -ล่องเรือเที่ยวชมมิลฟอร์ด ซาวน์(ฟยอร์ด) ที่สวยที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
 • อาหารจานเด่น -อาหารพิเศษ กุ้งมังกร, หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้, สเต๊กเนื้อ, สเต๊กแกะ พร้อมไวน์นิวซีแลนด์รสเลิศ ดินเนอร์พร้อมชมวิว ณ ภัตตาคารบ๊อบ พีค(ควีนสทาวน์) และ สกาย์ ทาวน์เวอร์(อ๊อคแลนด์), ดินเนอร์สไตล์ชาวเมารี
 • -ไครสต์เชิร์ช - ชมเมือง – สวนพฤกษศาสตร์ - อาเธอร์ พาสส – ชมน้ำตกเดวิลส์ -ธารน้ำแข็งฟ๊อก กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ - ทะเลสาบวานาก้า - ควีนสทาวน์ -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบพีค - ภัตตาคาร Skyline - ล่องเรือ TSS Earnslaw – วอล เตอร์ พีค -ฟาร์มแกะ - เมืองเตอาเนา - ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ - อินเวอร์คาร์กิลล์ - ชมเมืองดะนิดิน -โออามารุ – ชมมะเสสาบเทคาโป - เมืองโรโตรัว – ชมเมือง – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี -เข้าชมอะโกรโดม – หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเมารี - อ๊อคแลนด์ – ขึ้นชมสกาย์ ทาวน์เวอร์ -ดินเนอร์พร้อมชมวิว(Orbit Restaurant) - อ๊อคแลนด์ – จุดชมวิวยอดเขาอีเดน - ชมเมือง
เดินทางช่วง
18 ก.ย. 67 - 21 เม.ย. 68 (11 ช่วงวันเดินทาง)
18 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
16 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
30 ต.ค. 67 - 10 พ.ย. 67
6 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
1 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241752

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 12 วัน (QF) เหนือ-ใต้ (บินภายในประเทศ) ช่วงปีใหม่

 • ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เดินทางโดยายการบินแควนตัสสะดวกในการต่อเครื่อง(พร้อมบินภายในประเทศหนึ่งเที่ยวบินจาก -เมืองไครสต์เชิร์ส(เกาะใต้)สู่เมืองโรโตรัว(เกาะเหนือ) ประหยัดเวลาในการเดินทางอย่างมาก -เที่ยวเกาะใต้ทั้งฝั่งตะวันตก(ชมธารน้ำแข็ง)และฝั่งตะวันออก(ทะเลสาบเทคาโป & วานาก้า) -เที่ยวครบเมืองสวยเดินทางถึงใต้สุด ณ เมืองอินเวอร์คาร์กิลและดะนีดีน -ล่องเรือเที่ยวชมมิลฟอร์ด ซาวน์(ฟยอร์ด) ที่สวยที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
 • อาหารจานเด่น -อาหารพิเศษ กุ้งมังกร, หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้, สเต๊กเนื้อ, สเต๊กแกะ พร้อมไวน์นิวซีแลนด์รสเลิศ ดินเนอร์พร้อมชมวิว ณ ภัตตาคารบ๊อบ พีค(ควีนสทาวน์) และ สกาย์ ทาวน์เวอร์(อ๊อคแลนด์), ดินเนอร์สไตล์ชาวเมารี
 • -ไครสต์เชิร์ช - ชมเมือง – สวนพฤกษศาสตร์ - อาเธอร์ พาสส – ชมน้ำตกเดวิลส์ -ธารน้ำแข็งฟ๊อก กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ - ทะเลสาบวานาก้า - ควีนสทาวน์ -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบพีค - ภัตตาคาร Skyline - ล่องเรือ TSS Earnslaw – วอล เตอร์ พีค -ฟาร์มแกะ - เมืองเตอาเนา - ล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ - อินเวอร์คาร์กิลล์ - ชมเมืองดะนิดิน -โออามารุ – ชมมะเสสาบเทคาโป - เมืองโรโตรัว – ชมเมือง – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี -เข้าชมอะโกรโดม – หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเมารี - อ๊อคแลนด์ – ขึ้นชมสกาย์ ทาวน์เวอร์ -ดินเนอร์พร้อมชมวิว(Orbit Restaurant) - อ๊อคแลนด์ – จุดชมวิวยอดเขาอีเดน - ชมเมือง
เดินทางช่วง
24 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68