logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ตุรกี 60 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241277

VIST97T5-9 ฉลาดเลือก TURKIYE ฉลาดกว่าเดิม 9วัน 7คืน BY T5

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน, จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, อุตสาหกรรมเครื่องหนัง, ปราสาทปุยฝ้าย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, โรงงานทอพรมสไตล์ตุรกี, สู่จุดชมวิว เกอเรเม่, หุบเขาอุซิซาร์, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาแห่งรัก, นครใต้ดินชาดัค, หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอวานอส, ทะเลสาบเกลือ, พิพิธภัณฑ์อตาเติร์ก, ซาฟรานโบลู, เมืองซาฟรานโบลู, ทะเลสาบโกลจุก, ตลาดเครื่องเทศ, จตุรัสทักซิมสแควร์, ISTIKLAL STREET, มัสยิดซิวเลย์มานีเย, ท่องเที่ยวย่าน BALAT, หอคอยกาลาตา, กาลาตา พอร์ต
เดินทางช่วง
11 พ.ค. - 7 ก.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
11 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241222

WONDERFUL SPRING IN TURKIYE SUPER SAVE 9 Days 7 Nights By T5

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จาลองแห่งทรอย, แวะถ่ายรูปคาราวานสไรน์, ขึ้นบอลลูน, ชมสุสานอตาเติร์ก, ย่านช้อปปิ้ง Candy Shop, ตลาดสไปซ์, ชม Galata Tower
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน, จัตุรัสสุลต่านอะหเ์มต, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พระราชวังทอปกาปิ, ปราสาทปุยฝ้าย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, ปราสาทหินอุซิซาร์, หุบเขานกพิราบ, นครใต้ดิน, โรงงานทอพรม, Lake Tuz, ทะเลสาบโกลจุก, TAKSIM SQUARE, มัสยิดซิวเลย์มานีเย, ย่าน Balat,
เดินทางช่วง
4 พ.ค. - 30 มิ.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
4 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
11 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67
1 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240531

TULIP FESTIVAL 2024 MARVELOUS SPRING IN TURKIYE 9D7N

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป, ชมความสวยงาม, ช้อปปิ้ง, ถ่ายรูป, ขึ้นบอลลูน
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน, จตุรัสสุลต่านอะห์เมต, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา, สวนทิวลิป, พระราชวังทอปกาปิ, ปราสาทปุยฝ้าย, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คาราวานสไรน์, ดินแดนแห่งเทพนิยาย, ปราสาทหินอุซิซาร์, หุบเขานกพิราบ, หุบเขาแห่งรัก, นครใต้ดิน, โรงงานทอพรม, ทะเลสาบเกลือ, สุสานอตาเติร์ก, Yemeniciler Arastasi, ทะเลสาบโกลจุก, Candy Shop, ตลาดสไปซ์, Taksim Square, Istiklal Street, มัสยิดซิวเลย์มานีเย, ย่าน Balat, Galata Tower, Galataport Istanbul
เดินทางช่วง
20 เม.ย. - 5 พ.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240400

Fantastic Turkiye 9วัน 6คืน

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมดอกทิวลิปหลากสีสัน Tulip Fest2024 ชม Blue Mosque-ถ่ายรูปกับโบสถ์ฮาเกียโซเฟีย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล่-คอนย่า-เมืองถ้ำคัปปาโดเกีย- สุสานอตาเติร์ก-ซาฟรานโบลู-ทะเลสาบโกลจุก-ช้อปปิ้งสไปซ์มาร์เก็ต- Galata Tower-ทักซิมสแควร์
 • แหล่งช้อปปิ้งแลนมาร์คแห่งใหม่ Galata Port
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 8 มิ.ย. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 8 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240826

VTG-ISTTG Fantastic Turkiye 9D6N

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 เม.ย. - 8 มิ.ย. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 4 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67
17 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 8 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240404

Lavender Turkiye

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความสวยงาม, ถ่ายรูป, ช้อปปิ้ง, เดินตลาด
 • Olive Oil Shop, โบสถ์เซ้นต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, นครโบราณเฮียราโพลิส, ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle, ทุ่งลาเวนเดอร์, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ร้าน Textile, นครใต้ดิน Underground City, โรงงานทอพรม, ร้านเครื่องประดับ, ร้านเซรามิกเกอเรเม่, หุบเขานกพิราบ, หมู่บ้านอวานอส, ชมทะเลสาบเกลือ Salt Lake, สุสานอตาเติร์ก Ataturk Mausoleum, ทะเลสาบโกลจุก Golcuk Lake, ตลาดสไปซ์ Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ, ร้าน Candy Shop หรือร้านเตอร์กิช ดีไลท์, แหล่งช้อปปิ้งแลนมาร์คแห่งใหม่ Galata Port, โรงงานผลิตเครื่องหนัง, Galata Tower, จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square,
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
26 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240827

VTG-TGIST Lavender Turkiye 9D6N

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 3 ส.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240750

IST40 TURKIYE CLASSY TRIP 10D8N BY TK

 • ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 พ.ค. - 13 มิ.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
7 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67
14 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 6 มิ.ย. 67
4 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST234547

SPECIAL TURKIYE 9D7N BYTK PV TURSP 9D7N TK

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเูรามิค, ชมโรงงานทอพรม, แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น, ชมการแสดงบอสบอรัส
 • อาหารจานเด่น ดินเนอร์บอสบอรัส
 • KOPRULU MOSQUE & SUN DIAL, คัปปาโดเกีย, หุบเขาเกอเรเม่, หุบเขาเดบเรนท์, เมืองปามุคคาเล, เมืองูซิเรนเซ่, ร้านขนม Turkish Delight
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 26 พ.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240917

SPECIAL TURKIYE 9D7N BYTK (PV-TURSP-9D7N-TK)

 • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
25 เม.ย. - 26 พ.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
25 เม.ย. 67 - 3 พ.ค. 67
1 พ.ค. 67 - 9 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม