logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไต้หวัน 673 พีเรียดจาก จาก 49 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231337

FD-TPE2 Taiwan สุดต๊าซ 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ปั่นจักรยานราง,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 25 ต.ค. 66 (33 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231160

VZTPE5 Taiwan ปังปัง 3วัน2คืน By VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมลอยสือเฟิน,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว
 • อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101,GloriaOutlet
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 24 ต.ค. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231132

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 28 ต.ค. 66 (25 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231166

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. - 21 ต.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230848

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 28 ต.ค. 66 (27 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231233

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
5 มิ.ย. - 28 ต.ค. 66 (25 ช่วงวันเดินทาง)
5 มิ.ย. 66 - 8 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST223374

PTW01-VZ PRO TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (บินบ่าย-กลับดึก)

เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 25 ต.ค. 66 (47 ช่วงวันเดินทาง)
29 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66
30 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231162

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231466

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
31 พ.ค. - 30 ต.ค. 66 (43 ช่วงวันเดินทาง)
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
7 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232010

VTPE53SL-18 TAIWAN ฟรีเดย์ เฮฮา V.2 5 วัน 3 คืน (SL) APR-JUN 23

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 มิ.ย. - 6 มิ.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 49 โปรแกรม