logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ สโลวาเกีย 16 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST220906

ZGVIE-2201BR ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงเที่ยวสุดคุ้ม ดินแดนยุโรปตะวันออก เมืองไข่มุกแห่งออสเตรีย และเมืองมรดกโลกแห่งแคว้นโบฮีเมีย
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 17 ต.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65
11 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65
ทัวร์โค๊ด GUST221035

ZGVIE-2202BR EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงเที่ยวสุดคุ้ม ดินแดนยุโรปตะวันออก เมืองไข่มุกแห่งออสเตรีย และเมืองมรดกโลกแห่งแคว้นโบฮีเมีย
เดินทางช่วง
13 ก.ย. 65 - 2 ม.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65
4 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65
8 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST221070

โปรแกรม ยุโรปตะวัันออก 9 วัน 6 คืน (QR)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เมืองเอททัล” (Ettal) นำท่านเข้าชม “สำนักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal” -เมืองซอลส์เบิร์ก,ปราสาทครุมลอฟ,กรุงปร๊าก,สะพานชาร์ลส์ -หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์” (Hallstatt) หมู่บ้านน่ารักริมฝั่งทะเลสาบฮัลล์สตัทท์ -อนุสาวรีย์ยานฮุส,หอนาฬิกาดาราศาสตร์,กรุงบราติสลาวา
 • อาหารจานเด่น -ขาหมูเยอรมันขนานแท้รสเลิศ คู่กับเบียร์เยอรมันสุดคลาสสิค
 • -ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ,ฮีโร่สแควร์ -มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น,เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ -บูดาเปสต์,Outlet Parndorf,เวียนนา,สวนสาธารณะสตัดปาร์ค -พระราชวัง เบลวีเดียร์ -ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์เนม ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
8 ต.ค. - 29 ต.ค. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
19 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
ทัวร์โค๊ด GUST221078

โปรแกรม ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน ช่วงปีใหม่ (EY)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์,ซาลส์บวร์ก,อุทยานมิราเบลล์ -บ้านพักโมสาร์ท,ฮัลสตัทท์,ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์,เชสกี้ คลุมลอฟ -ปราสาทครุมลอฟ,กรุงปร๊าก,สะพานชาร์ลส์,หอนาฬิกาดาราศาสตร์ -รูปปั้น Man at Work,กรุงบราติสลาวา,บราติสลาวา,บูดาเปสต์
 • อาหารจานเด่น -ขาหมูเยอรมันขนานแท้รสเลิศ คู่กับเบียร์เยอรมันสุดคลาสสิค
 • -ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ,เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์ -ฮีโร่สแควร์,มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น,เวียนนา,พระราชวัง เบลวีเดียร์ -ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 65 - 7 ม.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ธ.ค. 65 - 7 ม.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST220325

มหัศจรรย์...ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
เดินทางช่วง
17 ก.ย. - 29 ต.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65
21 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65