logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไต้หวัน 671 พีเรียดจาก จาก 81 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231160

VZTPE5 Taiwan ปังปัง 3วัน2คืน By VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมลอยสือเฟิน,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว
 • อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101,GloriaOutlet
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 24 ต.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231166

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 21 ต.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230848

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231162

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 23 ต.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231337

FD-TPE2 Taiwan สุดต๊าซ 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ปั่นจักรยานราง,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 25 ต.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232637

TPE08 IT DMK TAIWAN คุ้มเกินเบอร์ 4D2N

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 29 ต.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230804

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
22 ก.ย. - 22 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233769

FD-TPE2-1 Taiwan Special ทะเลสาบ-เจิ่งปิง 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 11 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231132

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231233

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 81 โปรแกรม