logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ พม่า 122 พีเรียดจาก จาก 20 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST222109

มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง เอาใจสายมู

เดินทางช่วง
12 ก.พ. - 19 มี.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
26 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
5 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
12 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
19 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST222192

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เดินทางช่วง
2 ก.พ. - 24 มี.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.พ. 66 - 3 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230175

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบิน Nok Air (DD)

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์ไจ๊กะส่าน
เดินทางช่วง
2 ก.พ. - 24 มี.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.พ. 66 - 3 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 3 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST222212

กด LIKE MYANMAR 3 วัน 2 คืน ไปเช้า-กลับค่ำ โดยสายการบิน Nok Air (DD)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ เจดีย์ไจ้ปุ้น พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี วัดหงาทัตจี
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 19 มี.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST222304

มหัศจรรย์...เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 5 ก.พ. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
ทัวร์โค๊ด GUST223226

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 19 มี.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230396

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Nok Air (DD)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน พระราชวังบุเรงนอง • ย่างกุ้ง • พระธาตุมุเตา • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 19 มี.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230282

กด LIKE MYANMAR 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Nok Air (DD) (เดินทาง ธ.ค *ปีใหม่ - มี.ค 66)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถานแห่งพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวมอว์ดอว์) พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ฮินตะกอง (เจ้าแม่นันครายง์) พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ้ปุ้น (วัดพระสี่ทิศ) เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตจี
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 19 มี.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST223072

ZGRGN-23018M เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง เทพทันใจ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ พระเจดีชเวดากอง และ เจดีย์มุเตา หรือชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ และสักการะพระนอนตาหวาน
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 2 พ.ค. 66 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230309

เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง เทพทันใจ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ พระเจดีชเวดากอง และ เจดีย์มุเตา หรือชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ และสักการะพระนอนตาหวาน
เดินทางช่วง
3 ก.พ. - 2 พ.ค. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
3 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
3 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 20 โปรแกรม