Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(ZG) ZTSN03 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน [เลสโก หอมหมื่นลี้] 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 13 มิ.ย. 62 - 21 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง - วัดลามะ - ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกู๋เป่ย - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า) ปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ - เมืองเทียนจิน - สนามบินเทียนจิน
(GTH) PEK-CA001 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม 5 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 20 - 26 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ๋า -กายกรรมปักกิ่ง ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ ––หอฟ้าเทียนถาน- Beijing 3D Gallery -ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง- ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(SS) SHCAPEK20 ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง...ขนมปากหม้อ ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower กำแพงเมืองจีน (CA)
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านบัวหิมะ วัดหงโหลวซื่อ-ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olympic Tower-ถนนหวังฟูจิ่ง
(ZG) ZPEK02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน [เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง] 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 13,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่ ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ
(GTH) PEK-TG003 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ ด่านซือหม่าไถ 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 20 - 23 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ่นชมวิวยามค่ำคืน กำแพงเมืองจีนด่านซื่อหม่าไถ(รวมกระเช้าไป-กลับ)-พระราชวังฤดร้อนอวี้เหอหยวน-ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก จุตรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝู่จิ่ง หอฟ้าเทียนถาน-BEIJING FUN & STARBUCK TEVANA– ปักกิ่ง
(MM)TG79 ทัวร์จีน_ตะลุยแดนมังกร-เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจีน - งานแสดงพืชสวนโลก Beijing Expo 2019 (TG)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 12 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบินไทย • พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมื่นลี้ที่ท้าคุณก้าวไปให้ถึง • สัมผัสก่อนใคร!! Beijing Expo 2019 ตื่นตากับความอลังการในงานระดับโลก เพลิดเพลินกับความสวยงามของพันธุ์ไม้นานาชนิด • เที่ยวชมพระราชวังต้องห้ามที่รวมประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวจีนไว้ที่นี่ และชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน • เที่ยวชมถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นย่านการค้าแหล่งใหญ่ใจกลางเมือง มีประวัติความเป็นมากกว่า 600 ปี • ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดรัสเซีย และ ถนนหวังฝูจิ่ง ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษมากมาย เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก อาหารจีนพื้นเมือง ฯลฯ
(IT) XJ802 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง - เทียนสิน - กำแพงเมืองจีน (FD)
วันที่ 30 พ.ค. 62 - 17 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย
(GTH) TG002_ทัวร์จีน -ท่องแดนมังกร เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 1 พ.ค. 62 - 26 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 มหานคร สุดยิ่งใหญ่ • สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ • ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังหลวงกู้กง หรือ พระราชวังต้องห้าม พระราชวังอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน • ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มจุใจ ถนนหวังฝู่จิ่ง ตลาดหงเฉียว และ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว • ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน พร้อมลอดอุโมงค์เลเซอร์ • เมนูพิเศษ ปักกิ่ง สุกี้มองโกล และเสียวหลงเปา
(ZG) TSN02_ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - เทียนสิน - เลสโก อาหมวยเล็ก (XW)
วันที่ 2 เม.ย. 62 - 25 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ - นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE - สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – ถนนอิตาลี – เทียนสิน
(GTH) KMG-TG002 ทัวร์จีน คุนหมิง KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA 6 วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 16 ก.ค. 62 - 24 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง
(GTH) KMG-TG002 ทัวร์จีน คุนหมิง IMPRESSION IN KUNMING LIJIANG 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 24 ก.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านซีโจว-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ ต้าหลี่ - คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน- ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง
(GTH) KMG-8L001 ทัวร์จีน SUPER SAVE คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (8L)
วันที่ 24 - 28 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-สระมังกรดำ-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉู่สง ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-ประตูม้าทองไก่หยก สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง
(ZG)ZKMG06 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] 6วัน 5 คืน (TG)
วันที่ 20 มิ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน – เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – เมืองเสี่ยงยิน เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
(SS) SHXWSHE13 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7 วัน 5 คืน (XW)
วันที่ 18 - 24 ต.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย เสิ่นหยาง-ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู -จัตุรัสวัฒนธรรม ฉางชุน-ฮาร์บิน-โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ถนนจงเอียง โรงงานเบียร์ฮาร์บิน -โบสถ์เซ็นโซเฟีย -สะพานเหล็กปินโจว-จี๋หลิน สวนเป่ยซาน-พิพิธภัณฑ์แมนจู-เสิ่นหยาง
(GTH) CTU-MU001 ทัวร์จีน เฉิงตู CHENGDU SUPER PRO LESHAN 4 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊ (MU5036 : 03.10-07.30) OPTION : โชว์กังฟู, ศุนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่), สุกี้เสฉวน วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่งหลี่ ร้านบัวหิมะ-สวนว่านเจียงโหลว-ซอยกว้างซอยแคบ-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-
(SS) SHCACTU3 ทัวร์จีน เฉิงตู...ขนมเผือกหิมะ ภูเขาหิมะซีหลิง หมีแพนด้า 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 19 - 22 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)เลือกเล่นหิมะหรือสกี-เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู
(CC)CSCTUMU05ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปมักกะโรนี หวงหลง ซงผิงโกว 5 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)– ฉวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านหมอนยางพารา-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนโบราณจินหลี่
(CC) CSCTUCA02 ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปข้าวโพด เล่อซาน ง้อไบ๊ 4วัน3คืน (CA)
วันที่ 25 - 28 ก.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊ พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-เฉิงตู-นวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่นหลี่ ร้านหมอนโอโซน-วังแพะเขียว-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
(SS)SH3ULHW3 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (3U)
วันที่ 8 - 16 ก.ย. 62  (9 วัน 8 คืน )
ราคา 48,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เขาสายรุ้งตันเซี๋ย จางเย่-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียนเจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์ ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว บ้านชนเผ่าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่า อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบ
(SS)SH3UURC2 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คานาสือ ขนมเสน่ห์จันทร์ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน (3U)
วันที่ 5 - 12 มิ.ย. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 42,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง อูหลู่มู่ฉี-ปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสี ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรลับล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ-ศาลาชมปลา ปู้เอ่อจิน เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุน แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014