Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TBDSN01) ทัวร์จีน_DSN 3U02_สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน 6วัน 5คืน (3U)
วันที่ 20 - 25 มิ.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 34,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน •สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด...ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน •สนุกสนานกับกิจกรรมบนสวนทะเลทราย คูบูฉี เนินทรายเสี่ยงซาวาน •เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ..เจงกีสข่าน •ชมวัดเก่าแก่ อารามอูตังเจา รูปแบบผสม ทิเบตและมองโกลเลียอย่างสวยงาม
(TBKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว (CZ)
วันที่ 15 - 20 มิ.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ –ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก) – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND – กระเช้าเขาเหยาซาน– เมืองจำลองซ่ง –โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง
(GHCTU01) ทัวร์จีน_CTU-CA001_เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง (CA)
วันที่ 26 - 31 ก.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-เมืองชวนจู่-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เมืองเม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่
(CCCTU03) ทัวร์จีน-เฉิงตูซุปหม่าล่า-เล่อซาน-ง้อไบ๊ 4 วัน 2 คืน (MU)
วันที่ 24 - 27 มิ.ย. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - ง้อไบ๊ - เฉิงตู - ร้านหมอนยางพารา - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ถนนโบราณจินหลี่ - เฉิงตู
(CCCTU01) ทัวร์จีน-เฉิงตู-ซุป 2 สี-น้ำตกฉื่อสุ่ย–เล่อซาน-อัศจรรย์ผาหินแสงพุทธ 5 วัน (3U)
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอาน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ร้านหยก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนโบราณจินหลี่
(TBCTU03) ทัวร์จีน_CTU TG02_เฉิงตู-ดูหมี-เล่นหิมะ 4 วัน 3 (TG)
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวหิมะที่อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์....ต๋ากู่ปิงชวน -ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน -อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี่ -ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
(TBCTU02) ทัวร์จีน_CTU TG04_เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง (TG)
วันที่ 23 - 28 มิ.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 22,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา •สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” •เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก •ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
(GHSHA05) ทัวร์จีน_ PVG-CA001_เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 20 - 23 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)-ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง-เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ชมศิลปะแนวสตีรท อาร์ท ณ ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง-ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง..ทะเลสาบซีหู-ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา
(GHSHA04) ทัวร์จีน_PVG-CA002_เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ล่องเรือราตรี 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 17 - 20 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้–อู๋ซี-เมืองจำลองสามก๊ก (รวมรถอุทยาน)–พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย–ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอู๋ซียามค่ำคืน-ศูนย์เพาะเลี้ยงไข่มุกอู๋ซี–เซี่ยงไฮ้–วัดตงหลิง–นมัสการวิหารเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก–ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ–อุโมงค์เลเซอร์–หาดไว่ทาน-ศูนย์อัญมณีหยก–ตึก SWFC–ถนนนานกิง–STARBUCKS RESERVE ROASTERY–ชมโชว์ ERA SHANGHAI CIRCUS WORLD
(SSSHA02) ทัวร์จีน -เซี่ยงไฮ้-ปูอบวุ้นเส้น-อูเจิ้น (FM)
วันที่ 27 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เซี่ยงไฮ้-ตำบลอูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น-หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
(TBSHA01) ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ สบาย เฮฮา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (XJ)
วันที่ 24 - 29 ก.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 19,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู-สวนงามดั่งต้องมนต์ ไหว้พระใหญ่หลิงซาน... ชมพุทธศิล์ปศาลาฝานกง-ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน-เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้-ช้อปปิ้ง ถนนนานกิง เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery-สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก-เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี-สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
(CCSHA06) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้-เสี่ยวหลงเปา-ดิสนีย์แลนด์-อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 15 - 19 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี่ยงไฮ้ - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง - ร้านผ้าไหม - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก - ร้านนวดเท้า - อูเจิ้น - ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น - อูเจิ้นเซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ย่านซินเทียนตี้ - โชว์กายกรรม ERA - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า รถรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
(CCPEK05) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ 6 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 15 - 20 มิ.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 18,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง - ร้านหมอนยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก -ร้านผีเซี๊ยะ -ตลาดรัสเซีย -ปักกิ่ง -นั่งรถไฟความเร็วสูง -มหานครเซี่ยงไฮ้ -หาดไว่ทาน -ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ -ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เฉินหวังเมี่ยว-ร้านผ้าไหม
(TBSHA20) ทัวร์จีน_HGH CA04_หังโจว เซี่ยงไฮ้- ไฉไล 4วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - เข้าหังโจว ออกเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถย้อนกลับ - ชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหญที่สุดในโลก -ขึ้นตึกเซี่ยงไอ้ ทาวเวอร์ ชั้น 118 ตึกที่สร้างใหม่ล่าสุดของเซี่ยงไฮ้ -ลิ้มรสเมนูพิเศษ...ไก่เศรษฐี+หมูตงโพ, เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(SSSHA01) ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ผู่โถวซาน-ขึ้นตึกจินเหมา (FM)
วันที่ 20 - 24 มิ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ย่านซินเทียนตี้-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
(TBSHA18) HGH CA05 ทัวร์จีน-หังโจว-ผู่โถวซาน-สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม (พักบนเกาะ) (CA)
วันที่ 21 - 24 มิ.ย. 61  (4วัน 3คืน)
ราคา 19,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน-เยือนถิ่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมืองโบราณเหอฝังเจีย-กราบสักการะ พระหยกขาวที่วิจิตรงดงาม-ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร-พักบนเกาผู่โถวซาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์กวนอิม
(TB)ทัวร์เซี่ยงไฮ้-อู่ซี-ซูโจว-ล่องทะเลสาบซีหู 5วัน 3คืน (MU)
วันที่ 14 - 18 มิ.ย. 61
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล - สักการะ พระใหญ่หลิงซาน ต้าฝอ - ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดก็อปปี้ เถาเป่า - เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี - เต็มอิ่มจุใจ กับ บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ
(TBSHA16) ทัว์จีน – เซี่ยงไฮ้ สบาย...สบาย ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 15 - 18 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน สนุกสนานเต็มอิ่มกับ...สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)-ล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู...ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา-ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อเมืองหังโจว...ไก่ขอทาน+หมูตงโพ-พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
(TBSHA001)ทัวร์จีน – ปักกิง – เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 23 - 28 มิ.ย. 61  (ุ6 วัน 5 คืน)
ราคา 18,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน - สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้ - ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล
(GHXMN01) ทัวร์จีน-เซี้ยะเหมิน-จางโจว-บ้านดิน (สายการบิน MF) (TG)
วันที่ 23 - 26 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซี้ยะเหมิน -นั่งรถชมแสงสีเมืองเซี้ยะเหมิน - วัดหนานผู่โถว - ผ่านชมมหาลัยเซี้ยะเหมิน - เกาะกู่ลั่งหยี่ - พิพิธภัณฑ์เปียโน - สวนซู่จวง - ถนนคนเดิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน หัวอัน - บ้านดินถู่โหลว - ถนนเรียบชายหาด - สวนหอประภาคาร
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014