Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TBPEK14) ) ทัวร์จีน_PEK CA04_ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สงกรานต์ (CA)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 24,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ชม กำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง -ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และสุกี้หม้อไฟ
(TBPEK13) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง Sabai Lanla (CA)
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -หอฟ้าเทียนถาน-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง -ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน--ร้านใบชา-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนหวังฝู่จิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-วัดลามะ -ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(TBPEK11) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-โปรโมชั่น สบาย สบาย (TG)
วันที่ 7 - 11 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน -ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถงชมเมือง – พระราชวังฤดูร้อน –ศูนย์ใบชา– ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย
(TBPEK10) ทัวร์จีน-New experience เจาะลึกปักกิ่ง-ลิ้มรสไวน์แดง (TG)
วันที่ 3 - 7 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - พระราชวังฤดูร้อน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พิพิธภัณฑ์อาหารจักรพรรดิ - ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน – ถนนหวังฝูจิ่ง - กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง –พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ –ตลาดหงเฉียว – ศูนย์หยก – ซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย - ไร่องุ่น – พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป
(TBPEK09) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน – Snow Ski Dome (TG)
วันที่ 31 ม.ค. 61 - 4 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง–ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู่กง – หอฟ้าเทียนถาน –กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝูจิ่ง - วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย – Qiaobo Ski Dome ฟรีเล่นสกี 1 ชั่วโมง - หมู่บ้านยุโรปคฤหาสไวน์ ฟรีบรั่นดี 1ขวด
(MLPEK01) ทัวร์จีน – เทียนสิน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-วัดลามะ (CA)
วันที่ 23 - 28 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – -เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้-ถนนอิตาลี-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง -พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดลามะ -ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สนามกีฬารังนก-ถนนหวังฝูจิ่ง -ตลาดรัสเซีย
(TBTSN09)_ทัวร์จีน – TWO IN ONE เทียนสิน – ปักกิ่ง – วัดดูเล่อซื่อ (CA)
วันที่ 8 - 13 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน –ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปั้นดินฉากสี... ที่วัดดูเล่อซื่อ -ล่องเรือชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำไห่เหอ ...อันสวยงามยามค่ำคืน - ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และอาหารปิ้งย่าง BBQ
(TBPEK08) ทัวร์จีน-Easy Beijing –กำแพงเมืองจีน (HU)
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – วัดลามะ – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ชมกายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย – กำแพงเก่าราชวงส์หมิงตงเปี้ยนเหมิน – ช้อปปิ้ง Surprise Outlet
(SSTSN021) ทัวร์จีน TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา (XW)
วันที่ 10 พ.ย. 60 - 9 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนสิน - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ถนนหวังฟูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย - ชิงช้าสวรรค์ TIAN JIN EYE -น้ำไหเหอ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี
(TBDSN01) ทัวร์จีน_DSN 3U02_สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน 6วัน 5คืน (3U)
วันที่ 2 - 7 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน •สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด...ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน •สนุกสนานกับกิจกรรมบนสวนทะเลทราย คูบูฉี เนินทรายเสี่ยงซาวาน •เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ..เจงกีสข่าน •ชมวัดเก่าแก่ อารามอูตังเจา รูปแบบผสม ทิเบตและมองโกลเลียอย่างสวยงาม
(TB) GT-DSN 3U03 ทัวร์สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน 6วัน 5คืน (3U)
วันที่ 2 - 7 พ.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - สนุกสนานกับกิจกรรมบน สวนทะเลทราย คูบูฉี เนินทรายเสี่ยงซาวาน - เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ เจงกีสข่าน - ชมวัดเก่าแก่ อารามอูตังเจา รูปแบบผสม ทิเบตและมองโกลเลียอย่างสวยงาม - พิเศษ พักโรงแรม 5 ดาว อินเตอร์ และกระโจม สไตล์มองโกล
(TBKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว (CZ)
วันที่ 22 - 27 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ –ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก) – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND – กระเช้าเขาเหยาซาน– เมืองจำลองซ่ง –โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง
(SSNKG02)ทัวร์จีน-เสน่ห์มรดกโลกหวงซาน-อาบน้ำแร่-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน (MU)
วันที่ 15 - 19 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-นานกิง -สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่ง -เซียวซางเจีย-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุนซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย -อุทยานหวงซาน -ไท่ผิง-อาบน้ำแร่ -ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิงตลาดฟูจือเมี่ยว
(SSWUH08) ทัวร์จีน – ซากุระบานที่อู่ฮั่น - เมืองเล่าปี่ (เก็งจิ๋ว) (CZ)
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – เมืองอู่ฮั่น - เขตไฉ่เตียน-ทุ่งดอกมัสตาร์ด-สวนสตอเบอร์รี่เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจวสวนกวนอูอี้หยวน-ศาลเจ้ากวนอู-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เมืองอู่ฮั่น-เขตฮั่นโข่ว -สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-นั่งรถชม ถนนสายซากุระ-นั่งรถชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง- ถนนคนเดินชู่เห่อฮั่นเจีย-เมืองอู่ฮั่น
(GHSHE05) ทัวร์จีน-เจาะลึกฮาร์บิ้น-The China Show Town-ลานสกี Yabuli (XW)
วันที่ 5 - 11 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เสิ่นหยาง – สู่เมืองฮาร์บิ้น - ฮาร์บิ้น – ลานสกี YABULI – ม้าลากเลื่อน – หมู่บ้านหิมะ – เที่ยวชมถ่ายรูปทัศนียภาพของหมู่บ้านหรือเลือกรายการเสริม (เขา YANG CAOSHAN) – ชมแสงสีถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE) - หมู่บ้านหิมะ –ถนนคนเดินจงยัง – ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย – สวนสตาลิน - Ice and Snow World Theme Park – สวนเสือไซบีเรีย – เสิ่นหยัง
(GHHRB04) ทัวร์จีน-เจาะลึกฮาร์บิ้น-เทศกาลน้ำแข็ง-คฤหาสน์วอลการ์ Snow Town of China (CZ)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮาร์บิ้น – กวางเจา - ตงเป่ย – จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินจงหยัง – อนุสาวรีย์ฝังหง – สวนสตาลิน - สวนเสือไซบีเรีย – ฮาร์บิ้นโอเปร่าเฮ้าส์ – ปล่อยเที่ยวอิสระในแวนด้าซิตี้ – โรงละครจงยัง - ร้านรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งประจำปี HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 - พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ - คฤหาสน์วอลการ์
(GHSHE03) ทัวร์จีน-บินตรงเสิ่นหยาง-Harbin Ice & Snow Festival (XW)
วันที่ 5 - 11 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-เสิ่นหยาง - พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - ถนนจงเจีย - ฉางชุน - พิพิธภัณฑ์แมนจู - ถนนคนเดินฉงชิ่ง - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนจงยาง - สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝั่งหงส์ - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 - ฮาร์บิ้น - ชมคฤหาสน์วอลการ์ - ลานสกีคฤหาสน์วอลการ์ - ร้านสินค้ารัสเซีย - เมืองจี๋หลิน - เกาะฉางไป๋ - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิค
(GHSHE02) ทัวร์จีน-บินตรงเสิ่นหยาง-ฮาร์บิ้น-เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง-เล่นสกีคฤหาสน์วอลการ์ (XW)
วันที่ 1 - 6 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เสิ่นหยาง - ฮาร์บิ้น - ถนนจงยาง - เกาะพระอาทิตย์ - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝั่งหง - เล่นสกี ณ ลานสกีคฤหาสน์วอลการ์ - พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง
(GHHRB01) ทัวร์จีน-ฮาร์บิ้น—เทศกาลน้ำแข็ง-คฤหาสน์วอลการ์ –Snow Town of China (CZ)
วันที่ 3 - 7 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กวางเจา - ฮาร์บิ้น – ฮาร์บิ้น – โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – ถนนคนเดินจงยัง – อนุสาวรีย์ฝังหง – สวนซตาหลิน – โรงละครจงยัง - ร้านรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาลน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ – คฤหาสน์วอลการ์ - นั่งล้อยางสไลเดอร์ + DIY ตุ๊กตารัสเซีย)
(TBCGO01) ทัวร์จีน_CGO WE01_ไท่หังซาน –หุบเขาหมื่นเซียน 6 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 11 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 31,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน •ชม...หุบเขาไท่หัง หรือ แกรนด์แคนยอนไท่หัง•หมู่บ้านกัวเลี่ยงชุนแห่งหุบเขาหมื่นเซียน หมู่บ้านแห่งความพยายาม•ชมความงามของน้ำตกหุบเขาไท่หังปาฉวน โอบล้อมด้วยขุนเขา•ขึ้นลิฟแก้วสู่ เมืองลอยฟ้า ชมวิวธรรมชาติ แบบ 360 องศา•นั่งกระเช้า อันดับ 1 ในจีน พิสูจน์ความกล้าบนระเบียงกระจก
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014