Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(ZG) ZCSX01 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว [เลสโก เจ้ายุทธจักร] 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางเต๋อ เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZG) ZCSX02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง [เลสโก ยอดองครักษ์] 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 22 - 27 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(PH) ทัวร์จีน เอาใจคนเวลาน้อย... จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ร้านชา – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
(GTH) GQ1CSX-WE001 ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว **ไม่ลงร้านช้อป** 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 7 ส.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-โชว์จิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
(GTH) GQ1CSX-FD002 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 30 ส.ค. 62 - 22 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) OPTION: โชว์จิ้งจอกขาว ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION: เขาอวตาร จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา
(ZG) ZCSX06 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิง] 5 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 21 - 25 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน - โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว ร้านหยก - ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย
ZG) ZCSX05 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน เลสโก เจ้ายุทธภพ 4 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 1 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว ร้านยางพารา – ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน
(CC) CSDYGCZ10 ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ขนมจีบเศรษฐี ขุนเขาอวตาร สะพานแก้ว 3 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 15 - 17 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ร้านเครื่องเงิน-ร้านนวดเท้า-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ถ้ำมังกรเหลือง-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
(SS)SHCZDYG2 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฟ่านจิ้งซาน ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว ภูเขาฟ่านจิ้งซาน (กระเช้า+รถราง) เจิ้นหยวน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง) ฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-จางจียเจี้ยถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
(SS)SHCZDYG1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม บินตรงจางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 2 - 27 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางเจียเจี้ย-ภาพวาดทราย อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว-ประตูสวรรค์-ถนนคนเดิน
(GTH) GQ1DYG-CZ001 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 3 ก.ย. 62 - 19 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ ร้านยาจีน-เขาอวตาร(ขึ้น-ลงลิฟต์แก้ว)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-ร้านหยก-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ร้านชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านเครื่องเงิน-ถ้ำมังกรเหลือง-ภาพวาดทราย-ตลาดใต้ดิน-จางเจียเจี้ย
(ITCSXFD511) ทัวร์จีน_ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 29 ส.ค. 62 - 21 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก-OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION:เขาอวตาร - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง
(PH) ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง เฉินตู เลื่อซาน 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 29 ส.ค. 62 - 24 ก.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง – อู่หลง – ภูเขานางฟ้า – เมืองหิมะนางฟ้า ชมน้ำแข็งแกะสลัก อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์) – ฉงชิ่ง ฉงชิ่ง – เล่อซาน – ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน – ถนนคนเดินเจียโจว เล่อซาน – เฉินตู – วัดเจ้าเจี๋ย – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – วัดต้าซื่อ เฉินตู – ฉงชิ่ง – ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน – ศาลาประชาคม ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
(ZG) ZCKG07 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า (เลสโก บัลลังก์มังกร EP.2) 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 12 - 15 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - จุดชมวิวระเบียงแก้ว - อุทยานนางฟ้า - – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม
(ZG)ZCKG06 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย เลสโก อัศวินมังกร EP.2 4 วัน 3 คืน WE (WE)
วันที่ 2 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม
(ZG) ZCKG05 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า เลสโก พยัคฆ์มังกร EP.2 4 วัน 3 คืน WE (WE)
วันที่ 19 - 22 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไปร้องว้าว!! ที่ฉงชิ่ง พิชิตสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ที่สุดของทริป "อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์" และ "ถ้ำฝูหยง" พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง มื้อพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ
(PH) ทัวร์จีน ล่องเรือแม่น้าแยงซีเกียง ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 13 ก.ย. 62 - 24 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้าแยงซีเกียง – หงหยาต้ง วัดลั่วหาน – ฉงชิ่ง – อี๋ชาง – เรือสาราญหรู PRESIDENT CRUISE ล่องแม่น้าแยงซีเกียง (ช่องแคบซีหลิงเสีย) – ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า – งานเลี้ยงต้อนรับ ช่องแคบชวีถังเสีย – ช่องแคบอูเสีย – เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี ล่องแม่น้าแยงซีเกียง – เจดีย์สือเป่าไจ้ – กัปตันเลี้ยงอาลา ฉงชิ่ง – ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย
(PH) ทัวร์จีน เที่ยว 2 มณฑล 2 มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 29 ส.ค. 62 - 4 พ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง – ชื่อสุ่ย – น้าตก 4 คูหา – เมืองโบราณปิ่งอัน น้าตกชื่อสุ่ย (สายรุ้ง) – เมืองถู่เฉิง เมืองโบราณเหมาไถ – พิพิธภัณฑ์เหมาไถ – ฉงชิ่ง ฉงชิ่ง – อู่หลง - อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่ – สะพานแก้วสวรรค์) อู่หลง – ภูเขานางฟ้า – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย ฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง
(GTH) CKG-WE006 ทัวร์จีน ตะลุยมหานครฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง CENTURY LEGEND CRUISES 7 วัน 6 คืน (WE)
วันที่ 2 - 8 พ.ย. 62  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย-อูเสีย - เสินหนีชวี - งานเลี้ยงอำลา เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - ผาหินแกะสลัก - อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงกระจก-อู่หลง - ฉงชิ่ง ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ฉงชิ่ง
(GTH) CKG-WE005 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู NEW CENTURY 2019 GLORY CRUISES 5 DAYS 4 NIGHTS (WE)
วันที่ 23 - 27 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย - หงหยาต้ง - ขึ้นเรือสำราญ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - งานเลี้ยงอำลา เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ฉงชิ่ง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014