Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TVC) _ทัวร์จีน - บินตรงซัวเถา - แต้จิ๋ว พัก 4 ดาว (FD)
วันที่ 22 ก.พ. 62 - 26 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,499 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน - เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา - ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
(GH) GO1SWA-CZ002 ทัวร์จีน_ซัวเถา - เหมยโจว - มรดกโลกบ้านดินหย่งติ้ง (CZ)
วันที่ 30 ม.ค. 62 - 24 ก.พ. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_เหมยโจว - หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น - หย่งติ้ง - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง - เหมยโจว - แต่จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ซัวเถา - ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว) - ไต่ฮงกง - สุสานพระเจ้าตากสิน
(GH) GO1SWA-CZ001 ทัวร์จีน_ซัวเถา - แต้จิ๋ว - เยี่ยมญาติ (CZ)
วันที่ 5 ธ.ค. 61 - 31 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_ซัวเถา - ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว) -ไต่ฮงกงแต้จิ๋ว - วัดไทย - วัดไคหยวน - ผ่านชมสะพานวัวคู่ - ศาลเจ้ามังกรเขียว - อิสระเยี่ยมญาติ
(GH) XIY-3U003 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - ซีอาน - ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) (3U)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 20 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน - กำแพงเมืองซีอาน - สุสานทหารม้าจิ๋นซี(รวมรถไฟฟ้า) - ซีอาน - ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง) - เมืองเติ้งฟง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) -โชว์กังฟู - ป่าเจดีย์ - ซีอาน(นั่งรถไฟความเร็วสูง ) - อิสระช้อปปิ้งย่านจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง ถนนมุสลิม – โชว์ราขวงศ์ถัง - ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ศาลเจ้าหลักเมืองซีอาน
(GH) XIY-3U005 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ซีอาน - ลั่วหยาง - ไคฟง (3U)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 11 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน - ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)- วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถรางไฟฟ้า) - ศาลกวนอู - ลั่วหยาง - ศาลไคฟง - เจดีย์เหล็ก - สวนชิงหมิงซ่างเหอหยวน - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ -โชว์กังฟู - ซีอาน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)- ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ - อิสระช้อปปิ้งย่านจัตุรัสหอกลอง และถนนมุสลิม - โชว์ราชวงศ์ถัง - ซีอาน - พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซีอาน - สุสานฮั่นหยางหลง
(EP) ทัวร์จีน_เชียงใหม่ – ซีอาน - ลั่วหยาง (3U)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานปันตุ๊กตําจิ๋นซี - ถนนมุสลิม - ซีอาน - ลั่วหยาง -วัดเส้าหลิน - เจดีย์ป่า - การแสดงกังฟูเส้าหลิน - ถ้ำพระหลงเมิน - สวนดอกโบตั๋น - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - น้ำพุดนตรี - โชว์ราชวงศ์ถัง - กำแพงเมืองเก่า - วัดเจดีย์ห่านป่าเล็ก
(EP) ทัวร์จีน_เชียงใหม่ - ซีอาน (3U)
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดลามะกว่างเหริน - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานปันตุ๊กตําจิ๋นซี - กำแพงเมืองเก่า - ร้านหยก - วัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - วัดเจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอัน - ย่านการค้าหอกลอง - หอระฆัง -ถนนมุสลิม - พระราชวังต้าหมิงกง
(GH) GO1XIY-FD007 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ - ซีอาน - ลั่วหยาง - เทศกาลดอกโบตั๋น (FD)
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู-ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง - ลั่วหยาง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู -วัดม้าขาว - เทศกาลดอกโบตั๋น - เมืองหลิงเป่า - เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)- โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน - ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม
(GH) GO1XIY-FD008 ทัวร์จีน_ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำผาหลงเหมิน (FD)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 23 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน - ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน - ป่าเจดีย์ - โชว์การแสดงกังฟู - ประตูเมืองลี่จิง - ถนนโบราณชิงหมิง - ลั่วหยาง - ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู - วัดม้าขาว - เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองซีอาน - ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง
(GH) GO1XIY-FD006 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน (FD)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 16 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์) - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - ซีอาน – ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง –ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู-ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน - ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่ - วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)- ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ลั่วหยาง - ซีอานโดยรถไฟความเร็วสูง - จตุรัสหอกลอง + หอระฆัง - ชมโชว์ราชวงศ์ถัง - พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ร้านผ้าไหม
(GH) GO1XIY-FD009 ทัวร์จีน_ซีอาน เจาะตำนานสุสานจิ๋นซี (FD)
วันที่ 4 - 7 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - เกี๊ยวซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม - วัดลามะ–วัดชิงหลง-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
(GH) GO1CNXXIY-3U003 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ ซีอาน ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) (TG)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน - กำแพงเมืองซีอาน - สุสานทหารม้าจิ๋นซี(รวมรถไฟฟ้า) ซีอาน - ลั่วหยาง(นั่งรถไฟความเร็วสูง)- เมืองเติ้งฟง - วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถไฟฟ้า) - ศาลเจ้ากวนอู - ลั่วหยาง - วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า)-โชว์กังฟู-ป่าเจดีย์-ซีอาน(นั่งรถไฟความเร็วสูง)-อิสระช้อปปิ้งย่านจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง ถนนมุสลิม – โชว์ราขวงศ์ถัง - ซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ศาลเจ้าหลักเมืองซีอาน
(GH) GO1XIY-FD005ทัวร์จีน_REMEMBER OF XIAN (FD)
วันที่ 23 ก.พ. 62 - 14 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดชิงหลง - ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน - โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-เกี๊ยวซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม - วัดลามะ
(GH)XIY-FD004 ทัวร์จีน_เจาะลึก 2 นคร - ซีอาน - ลั่วหยาง (FD)
วันที่ 3 ม.ค. 62 - 28 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท - ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาจักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว - ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟูวัดเส้าหลิน เพลงหมัดมวย และการฝึกพลังลมปราณ - นมัสการ วัดม้าขาว วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของจีน - ชมการอุทิศตนเพื่อศาสนา ในการแกะสลักถ้ำ ณ ถ้ำหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน - ชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สถานที่เก็บพระไตรปิฎกที่เขียนโดย พระถังซัมจั๋ง *
(GH)GO1LAX-3U001 ทัวร์จีน_ทิเบตดินแดนแห่งหลังคาโลก – ทะเลสาบหยางหู (3U)
วันที่ 5 - 10 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_พระราชวังโหลวปูหลินคา - พระราชวังโปตาลากง - อารามโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - อารามเซรา - ลาซา - ทะเลทราบหยางหู - ลาซา - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ่งหลี่
(GH) PEK-CA001 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - ปักกิ่ง - พิชิตกำแพงเมืองจีน (CA)
วันที่ 9 มี.ค. 62 - 15 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - วัดลามะ - ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - ถนนหวังฟู่จิง - ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก - ศูนย์หยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ร้านชา - ปักกิ่ง
(IT) TG76 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน (TG)
วันที่ 5 - 26 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” - ชมซากุระ สวนTaoranting กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดโชว์ระดับโลก - หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังกู้กง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย
(GH) GO1PEK-TG005 ทัวร์จีน_ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(GH) GO1PEK-TG013ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ มนต์รักดอกท้อ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) (TG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ชมสวนดอกท้อ (ซากุระ) – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ศูนย์ผีเซียะ – THE PLACE ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า) – ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก+สระว่ายน้ำ - วัดลามะ – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง
(GH) GO1PEK - CA004 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER (CA)
วันที่ 7 มี.ค. 62 - 16 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์นวดฝ่าเท้า – กายกรรมปักกิ่ง – ถนนหวังฝู่จิ่ง - ศูนย์ไข่มุก – พระราชวังฤดูร้อน – ศูนย์ผีเซียะ – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า –หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน - ศูนย์หยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก –ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน - ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดรัสเซีย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014