Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(ZGPEK02) ทัวร์จีน_T-SUD HIGHLIGHT BEIJING (TG)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
(ITPEK03) ทัวร์จีน_XW-B93_ปักกิ่ง-เทียนสิน-กำแพงเมืองจีน (XW)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน นครปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน -กำแพงเมืองจีน 1ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมสุดยอดโชว์ชื่อดัง “กายกรรมปักกิ่ง” - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ นครปักกิ่ง - เมนูเลิศรส : บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่านพร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน)
(GHPEK04) ทัวร์จีน_PEK-MU001_ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า (MU)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ศูนย์นวดฝ่าเท้า-วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า-อุทยานเป่ยไห่-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์ไข่มุก-THE PLACE-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า)–สวนผลไม้ตามฤดูกาล-ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ-ถนนหวังฝู่จิ่ง-วัดลามะ-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
(ZGPEK01) ทัวร์จีน_Amazing ปักกิ่ง–เทียนสิน (XW)
วันที่ 22 - 26 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังต้องห้าม-ร้านหยก-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน-ผ่านชมสนามกีฬารัง-ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)-ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง-หอบูชาฟ้าเทียนถาน-ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ตลาดรัสเซีย-ร้านปี่เซียะ-ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
(GHPEK02) ทัวร์จีน_PEK-TG003 _ปักกิ่ง –โปรโมชั่น 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 20 - 24 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง - เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล, อาหารแมนจู, เป็ดปักกิ่ง
(CCTSN09) ทัวร์จีน_เทียนสิน - ซาลาเปาทอด - นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านนวดเท้า-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟูจิ่ง-ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านหยก-ตลาดรัสเซีย-ร้านผีเซี๊ยะ-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-วิวแม่น้ำไห่เหอ-ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์-เทียนจิน อาย-บ้านกระเบื้อง-วัดเจ้าแม่ทับทิม -ถนนวัฒนธรรมโบราณ
(CCTSN08) ทัวร์จีน_เทียนสิน - ปักกิ่งฮะเก๋า - รถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 24 - 27 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนจิน -นั่งรถไฟความเร็วสูง -ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน -ร้านไข่มุก - ร้านหมอนยางพารา - กายกรรมปักกิ่ง - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวนร้านบัวหิมะ -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก - ร้านผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย
(ITPEK01) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-เทียนสิน (XW)
วันที่ 20 - 23 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เทียนสิน-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง -กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก -อาหาร Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกี้ยากี้ พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง , สุกี้มองโกล ,อาหารแต้จิ๋ว-ที่พัก :โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน)
(GHDSN01) ทัวร์จีน_DSN-3U001_เจาะลึกมองโกเลียใน-เนินทรายเสี่ยงซาวาน (3U)
วันที่ 19 - 24 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เฉิงตู-โฮอต-พิพิธภัณฑ์มองโกล-ศ่าลองค์หญิงโฮอต-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน-ที่พักกระโจม สไตล์มองโกล-วัดอู่ตังจาว-วัดเหม่ยไต้จาว-เมืองเปาโถว-เนินทรายเสี่ยงซาวาน – สุสานเจงกิสข่าน-เออร์ดอส-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
(CCKMG02) ทัวร์จีน_KMG MU05_คุนหมิงสุกี้แซลมอน-ต้าหลี่-ลี่เจียง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (MU)
วันที่ 11 - 15 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-เมืองโบราณลี่เจียง-ร้านหยก-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
(GHHGH01) ทัวร์จีน_ HGH-CA001_หังโจว –หวงซาน-ขุนเขาในม่านหมอก (CA)
วันที่ 21 - 25 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน หังโจว-ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-เมืองถุนซี-ถนนโบราณถุนซี-หวงซาน-ชมทะเลเมฆ-หุบเขาซีไห่-ยอดกวงหมิงติง-หินบินมา-จุดชมวิวซีไห่-(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)- เซี่ยงไฮ้-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม-ศูนย์การแพทย์แผนจีน-ศูนย์อัญมณีหยก-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-Starbucks Roastery Shanghai
(GHWUH01) ทัวร์จีน_WUH-CZ001_อู่ฮั่น-แหล่งโอโซน-มรดกโลกเสิ่นหนงเจี้ย (CZ)
วันที่ 19 - 24 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน อู่ฮั่น-จิงโจว-ชมด้านนอกกำแพงเมืองจิงโจว-รูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก-อำเภอชิงซาน-เสินหนงเจี้ย-อุทยานเสิ่นหนงติ่ง-อุทยานเทียนเยี่ยน(นกนางแอ่นฟ้า)อุทยานเสิ่นหนงถัน-สวนแปะก๊วย-ชมสะพานสวรรค์-อุทยานเขากวนเหมือน-พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ-อี๋ชาง-อิสระช้อปปิ้ง-พิพิธภัณฑ์หูเป่ย-ทะเลสาบตงหู-THE BUND WUHAN-ถนนคนเดินเจียงฮั่น-วัดกุยหยวน
(ZG) ทัวร์จีน_BZSHE01_HARBIN ICY SNOWY (XW)
วันที่ 19 ธ.ค. 61 - 20 ก.พ. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง - สู่ฮาร์บิ้น – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก - สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART - โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน -ถนนโบราณกวนตง - รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง – บ้านนายพลตระกูลจาง – ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย
(ZG) ทัวร์จีน_BZSHE02_ HARBIN SKI & SNOW FESTIVAL (XW)
วันที่ 18 ธ.ค. 61 - 22 ก.พ. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
*ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) - เสิ่นหยาง - พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินหม่านชิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง - สู่ฮาร์บิ้น – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)- ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก - สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART- ฮาร์บิ้น – จี๋หัว สกีรีสอร์ท - โบสถ์เซ็นโซเฟีย – ถนนจงหยาง – อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์ - สวนสตาลิน - ถนนโบราณกวนตง
(GHSHE02) ทัวร์จีน - ฮาร์บิ้น -หมู่บ้านหิมะเทพนิยาย (XW)
วันที่ 16 - 30 พ.ย. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
* รายการนี้พักห้องละ 2 ท่านต่อหนึ่งห้องเท่านั้น ไม่มีห้องเตียงเสริม * ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,500 บาท * ท้าพิสูจน์ความหนาวเย็นสุดขั้ว ณ ฮาร์บิ้นเมืองแห่งน้ำแข็งและหิมะ - สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หมู่บ้านหิมะ The China Snow Town เต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลน - ชมวิวบนเขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN) ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลง ที่งดงามมาก - สนุกสนานกับกิจกรรม ณ สวนสนุก SNOW WORLD - แจกฟรี ถุงมือ ที่ปิดหู และผ้าพันคอ 1 ชุด รับที่ฮาร์บิ้น
(GHXIY02) ทัวร์จีน_CGO-WE002_เจิ้งโจว-ซีอาน-อุทยานหยุนไถซาน (WE)
วันที่ 6 - 10 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เจิ้งโจว-อุทยานหยุนไถซาน-วัดเส้าหลิน-ชมการแสดงกังฟู-ป่าเจดีย์-ซีอาน ( โดยรถไฟความเร็วสูง)-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง-ถนนมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-พิพิธภัณฑ์สุสานทหารจิ๋นซี(รวมรถอุทยาน)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง)-ถ้ำหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน)-อุทยานแม่น้ำฮวงโห + อนุสาวรีย์หวงตี้
(GHXIY01) ทัวร์จีน_XIY-FD001_ครบสูตร ซีอาน-ลั่วหยาง-หยุนไถซาน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล ) (FD)
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซีอาน-ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง-ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง-วัดเส้าหลิน-โชว์การแสดงกังฟู-ป่าเจดีย์-เจียวโจว-อุทยานหยุนไถซาน-ซินหมี่-ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน-ศาลกวนอู-โชว์ราชวงศ์ถัง-จัตุรัสหอกลอง-ถนนมุสลิม-พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่
(GHCGO01) ทัวร์จีน_CGO-WE001_ไท่หังซาน-หุบเขาหมื่นเซียน (WE)
วันที่ 19 - 23 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เจิ้งโจว-เมืองหุยเซียน-เขาว่านเซียนซาน-เทือกเขากัวเลี่ยง (รวมรถอุทยาน)-หมู่บ้านมหัศจรรย์กัวเลี่ยงชุน-อุทยานไท่หังปาฉวน (รวมรถอุทยาน+ล่องเรือทะเลสาบผิงหู–กระเช้า) – เมืองลอยฟ้า (ลิฟแก้ว)-เมืองอันหยาง-ไคฟง-ศาลเปาบุ้นจิ้น-แหล่งขุดค้นประวัติศาสตร์เมืองโบราณ-ถนนคนเดินซงตู้หยี-จุดชมวิวแม่น้ำเหลือง-ศาลหลักเมือง-จัตุรัส 27-ย่านการค้าเด๋อฮวา
(GHCTU06) ทัวร์จีน_CTU-TG009_เฉิงตู - เต้าเฉิง - ย่าติง - ดินแดนบริสุทธิ์ของโลก (TG)
วันที่ 27 ต.ค. 61 - 3 พ.ย. 61  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 46,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท - ชมความงามของธรรมชาติและทะเลสาบสีฟ้าใส...ณ อุทยานย่าติง - ชม 3 ภูเขาหิมะ แห่งพระโพธิสัตว์ ได้รับขนานนามว่า THE LAST SHANGRI-LA ณ อุทยานย่าติง - ชมสะพานแขวนเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ...สะพานหลู่ติ้ง - ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุด...หมู่บ้านเจี๋ยจี เมืองตานปา
(ZGCTU01) ทัวร์จีน_CTU01_BEST SEASON OF JIUZHAIGOU (TG)
วันที่ 11 - 16 ต.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน -อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – จิ่วจ้ายโกว - อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) - ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – วัดเหวินซู
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014