Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(TVCSWA002) ทัวร์จีน- ซัวเถา – ผ่อนคลายสปาหรู พักหรู 5 ดาว 4D3N (FD)
วันที่ 9 - 12 ก.พ. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ซัวเถา –ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล -จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว -เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA001) ทัวร์จีน-บินตรงซัวเถา – แต้จิ๋ว ( พัก 4 ดาว ) 4D3N (FD)
วันที่ 11 - 14 ม.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน -– เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา -เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)-
(TBXIY03) ทัวร์จีน-ซีอาน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง วัดเส้าหลิน (XW)
วันที่ 9 - 14 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 20,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน–ซีอาน –นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – วัดม้าขาว – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์ – ชมโชว์การแสดงกังฟู-วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถเล็ก) – ลั่วหยาง – นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง-กองทัพทหารม้าจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้–กำแพงเมืองซีอาน–จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง–ตลาดมุสลิม-–เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – สุสานบูเช็คเทียน
(TBXIY02) ซุปเปอร์ ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี โชว์ราชวงศ์ถัง (XW)
วันที่ 29 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน–ซีอาน-วัดต้าชิงส้าน – พระราชวังต้าหมินกง (รวมรถไฟฟ้า+หนัง 3D) ร้านชา – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่เข้าวัด) – โชว์ราชวงศ์ถัง-โรงงานตุ๊กตาจิ๋นซี – ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – กองทัพทหารดินเผา (รวมรถไฟฟ้า) – ร้านผ้าไหม – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-วัดลามะ – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ร้านยางพารา –ศาลเจ้าหลักเมือง – จัตุรัสหอกลองหอระฆัง+ตลาดมุสลิม
(GHXIY02) ทัวร์จีน-ครบสูตรบินตรงซีอาน–ลั่วหยาง-หยุนไถซาน-วัดถ้ำหลงเหมิน (FD)
วันที่ 22 - 26 พ.ย. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง – ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง – วัดถ้ำหลงเหมิน – กระเบื้องสามสี – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – เจียวโจว – อุทยานหยุนไถซาน – ร้านผ้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่ - เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลั่วหยาง – โชว์ราชวงศ์ถังโรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี - พิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
(GHXIY01) ทัวร์จีน-ไฮไลท์-ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี-พระราชวังต้าหมิงกง (FD)
วันที่ 16 - 19 พ.ย. 60  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน – ศาลเจ้าหลักเมือง – อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง - กำแพงเมืองซีอาน –วัดลามะ–กระเบื้องสามสี – พระราชวังต้าหมิงกง – ชมภาพยนตร์ IMAX 3 D - โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ – ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – เกี๊ยวซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ชีอาน – สวนซิง ฉิง กง
(SSCGO001) ทัวร์จีน- เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี (WE)
วันที่ 16 - 20 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เจิ้งโจว - ลั่วหยาง - ศาลเจ้ากวนอู -ซีอาน - จัตุรัสเจดีย์ - ห่านป่าใหญ่ - สวนวัดถังต้าฉือเอิน - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานตุ๊กตาจิ๋นซี - กำแพงเมืองโบราณ - จัตุรัสหอระฆัง - ถนนคนเดินอิสลามโชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ - ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
(TBXIY022) ทัวร์จีน ซีอาน-สบาย...สบาย – สุสานทหารดินเผาฉิ๋นซี (สายการบิน ZH) (TG)
วันที่ 23 - 27 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน – วัดลามะ – พระราชวังต้าหมิงกง + ชมภาพยนตร์ 3D - พิพิธภัณฑ์ทหารดินเผาจิ๋นซี – สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง - ศาลเจ้าหลักเมือง – อิสระช็อปปิ้ง จัตุรัสหอระฆัง
(SSDLC018) ทัวร์จีน Dalian ไฟกระริบ (XW)
วันที่ 18 - 24 ก.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 25,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ต้าเหลียน -จัตุรัสชิงไห่ -จัตุรัสหิน -เมืองน้ำเวเนเชี่ยน -เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เมืองหยิงโคว - หยิงโคว - เมืองเสิ่นหยาง -พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - ถนนจงเจีย - ทุ่งลาเวนเดอร์ - เมืองเปิ่นซี - ถ้ำน้ำเปิ่นซีเมืองอันซาน - วัดพระหยกอันซาน - อันซาน - ถนนคนเดินต้าชาง
(SSDLC030) ทัวร์จีนต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ฮาร์บิ้น (XW)
วันที่ 19 - 25 มิ.ย. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 26,799 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ต้าเหลียน - จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือจัตุรัสชิงไห่-ร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือทะเลถนนคนเดินต้าชาง-ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพลตระกูลจาง-ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย-โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-ถนนจงเอียง-อนุสาวรีย์ฝั่งหง
(GHCTU02) ทัวร์จีน-ทิเบต-ดินแดนหลังคาโลก (3U)
วันที่ 22 - 27 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉิงตู - ทิเบต - พระราชวังโหลวปูหลินคา - พระราชวังโปตาลากง - อารามโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - อารามเซรา - ทะเลสาบหยางหู - ลาซา - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนคนเดินจิ่งหลี่
(GHCTU01) ทัวร์จีน-ทิเบต-พระราชวังโปตาลากง-ทะเลสาบหยางหู (3U)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เฉินตู - ทิเบต - พระราชวังโหลวปูหลิน - พระราชวังโปตาลากง - อารามโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์ - อารามเซรา - ทะเลสาบหยางหู - พิพิธภัณฑ์ทิเบต - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินจิ่งหลี่
(TBPEK08) ทัวร์จีน-Easy Beijing –กำแพงเมืองจีน (HU)
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – วัดลามะ – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ชมกายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย – กำแพงเก่าราชวงส์หมิงตงเปี้ยนเหมิน – ช้อปปิ้ง Surprise Outlet
(TBHRB01) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น Cool Finver Ice & Show (CA)
วันที่ 26 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 37,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านใบชา-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู่กง-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนหวังฝูจิ่ง-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ปักกิ่ง -ฮาร์บิ้น -อปปิ้งร้านเสื้อกันหนาว-สวนสตาลิน-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-ชมแม่น้ำซงฮัวเจียง-เกาะพระอาทิตย์-ชมเทศกาลน้ำแข็ง(Harbin International Ice and Snow Festival 2018)-คฤหาสน์วอลการ์+ลานสกีSnow World-สวนเสือไซบีเรีย-ร้านสินค้ารัสเซีย-วัดจีเล่อซื่อ-ศาลเจ้าขงจื้อ-ถนนจงหยางต้าเจีย-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ฮาร์บิ้น-ปักกิ่ง
(GHPEK05) เที่ยวชมมณฑล เขาไทหัง หมู่บ้านมหัศจรรย์ของโลก (HU)
วันที่ 3 - 9 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - สือเจียจ้วง - อนุเสาวรีย์เจียจ้วง - หลินโจว – แกรนด์แคนยอนไท่หัง - หุบเขาดอกท้อ - ยอดเขาหวังเสียงเหยียน – เมืองอันหยาง ข น้ำตกหุบเขาไทหังปาเสีย - กระเช้าอันดับหนึ่งของจีน – ล่องเรือทะเลสาบผิงหู – เดนิ ชมวิวตามทางไม้ -เมืองทอ้งฟ้า – เมืองฮุยเสียน – ภูเขาวา้ นเซียน - หมู่บ้านกัวเลียง –
(GHPEK04) Beijing Hot spring กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เปย์ หมูหันเหรียญทอง (TG)
วันที่ 9 พ.ย. 60 - 2 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – เมืองโบราณกู๋เป่ย์สุ่ยจิน – ชมบรรยากาศเมืองโบราณ – แช่นํ้าพุร้อน + ชมวิวเมืองโบราณและกำแพงเมืองจีน - จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน (อวี้เหอหยวน) - ชมด้านนอกสนามกีฬาโอลิมปิค – ตลาดรัสเซีย
(GHPEK03) NEW experience เจาะลึกปักกิ่งลิ้มรสไวน์แดง (TG)
วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - พระราชวังฤดูร้อน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – กำแพงเมืองจีน - ถนนหวังฝูจิ่ง - กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง – พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว – ซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย - ไร้องุ่น - พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง + หมู่บ้านยุโรป
(GHPEK02) SHOCK PRICE เจาะลึกแดนมังกร กำแพงเมืองจีน ลิ้มรส BBQ (CA)
วันที่ 10 พ.ย. 60 - 30 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน – วัดลามะ – ถนนหวังฝูจิง - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - สนามกีฬารังนก - ผีเซียะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(GHPEK01)ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน ถนนโบราณเฉียนเหมิน (TG)
วันที่ 10 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ใบชา – หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง - สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายนํ้า – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ – พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน – ตลาดรัสเซีย – ถนนหวังฝู่จิ่ง – วัดลามะ
(GHPEK01) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้-รถไฟความเร็วสูง (TG)
วันที่ 1 - 6 ธ.ค. 60  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนหวังฝู่จิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ชมกายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน– ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ร้านไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้านชา – ถนนนานกิง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014