Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GTH) CSX-WE001 ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 21 - 26 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
(CC)CSTAOXW01ทัวร์จีน ชิงเต่า หมูอบเบียร์ เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง 4D3N (XW)
วันที่ 14 ก.ค. 62 - 23 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สะพานจ้านเฉียว - โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael (ชมภายนอก) – เผิงไหล – เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล- เอียนไถ เอียนไถ – สวนเอียนไถ - ชมอ่าวพระจันทร์ –ร้านขนมพื้นเมือง - เวยฝั่ง – ถนนว่าว เวยฝั่ง – ชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) - จัตุรัส 54 – ร้านไข่มุก
(PH) ทัวร์จีน ซัวเถา มรดกโลกบ้านดิน หย่งติ้ง 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 28 ก.ค. 62 - 25 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา - เหมยโจว หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก
(GT) ซัวเถา แต้จิ๋ว (FD)
วันที่ 15 มิ.ย. 62 - 22 ก.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 0 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนถิ่นกำเนิดเทพเจ้า เสริมมงคลชีวิต เที่ยวเต็มๆ ไม่เสียเวลา / ไม่ลงร้านรัฐบาล นมัสการ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) – เฮี่ยงบู่ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) บริการอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ พักโรงแรม 4 ดาว เมนูพิเศษ !! อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง ครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้เลย !!
(SS)SHCZSWA2ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ซัวเถา ขนมสาสี่ บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 17 - 21 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์-ตำบลต้าผู่-ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้งหมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี)-เหมยโจว เหมยโจว-เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว -ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม)
(GTH) GQ1XIY-FD002 ทัวร์จีน เที่ยวครบซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 13 - 17 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) –ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู-ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่ วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง)-จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) –ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์) –ผ่านชมกำแพงเมือง ซีอาน-
(GTH) XIY-FD002 ทัวร์จีน ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 13 - 17 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) –ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู-ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่ วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง)-จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) –ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์) –ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-ซีอาน
(GTH) XIY-FD003 ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 25 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู-ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม-ซีอาน
(GTH) XIY-FD001 ทัวร์จีน ซีอาน ONCE IN XIAN 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 14 - 17 ก.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน – เกี๊ยวซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ร้านผ้าไหม – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – จตุรัสหอกลอง – หอระฆัง – ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม วัดลามะ – วัดชิงหลง – ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน ซีอาน
(GTH) XIY-FD002 ทัวร์จีน เที่ยวครบซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 27 - 31 ก.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) –ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู-ร้านกระเบื้องม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเยื่อไผ่ – ซินหมี่ วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลั่วหยาง-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง)-จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) –ร้านผ้าไหม– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์) –ผ่านชมกำแพงเมือง ซีอาน-ซีอาน
(GTH) XIY-3U004 ทัวร์จีน ซีอาน กานซู่ ถ้ำหินแกะสลักม่ายจีซาน 5 วัน 4 คืน (3U)
วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน-เมืองเป่าจี-วัดฝ่าเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองเทียนสุ่ย เมืองเทียนสุ่ย-ถ้ำหินแกะสลักม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-หมู่บ้านหนานจ่ายจื้อ-เมืองเทียนสุ่ย-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) กำแพงเมืองซีอาน-พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี-ถนนมุสลิม
(GTH) PEK-MU001 ทัวร์จีน BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่ 5 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 5 ก.ย. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง -นั่งสามล้อซอยหูถง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์ไข่มุก –หอฟ้าเทียนถาน- วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ศูนย์ยางพารา-THE PLACE ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ- ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยู่ (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง)-ศูนย์หยก ถนนโบราณเฉียนเหมิน- ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง
(GTH) PEK-TG001 ทัวร์จีน BEIJING SUMMER PRICE 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 29 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง ศูนย์ผีเซียะ – พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานไข่มุก – ART BEIJING FUN – ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์ยาบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง
(GTH) PEK-TG002 ทัวร์จีน เยือน2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ่ง ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ– พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์หยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้
(GTH) PEK-CA002 ทัวร์จีน BEIJING EXPO มหกรรมพืชสวนโลก 5 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 12 - 16 ก.ค. 62  (5 วัน 3 คืน )
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท)–จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง- ศูนย์ใบชา-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-งานมหกรรมพืชสวนโลก BEJING EXPO 2019 ศูนย์ผีเซี๊ยะ-พระราชวังฤดูร้อน-ศูนย์หยก-ถ่านรูปด้านนอกสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ วัดพระเขี้ยวแก้ว-ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง
(SS)SHCAPEK21ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง ขนมหม้อตาล งานมหกรรมพืชสวนโลก เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น (พักที่เมืองโบราณ 1 คืน) 5 วัน 3 คืน (CA)
วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน งานแสดงพืชสวนโลก EXPO BEIJING 2019 - องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง
(ZG) ZTSN02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน [เลสโก อาหมวยเล็ก] 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 28 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
(ZG)ZPEK02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน [เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง] 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 7 มิ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่-ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
(CC) CSTSNXW07 ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน-
(CC) CSPEKMU02 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดอบใบชา กำแพงเมืองจีน เก็บผลไม้ 5 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 25 มิ.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน- ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน-ร้านผีชิว-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านไข่มุก-ตลาดซิ่วสุ่ย ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ- สวนผลไม้-ถนนหวังฟูจิ่ง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014