Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(IT) FD401 ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4 วัน 2 คืน (FD)
วันที่ 11 ต.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)- ถนนคนเดิน - โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
(ZG) ZCSX04 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง [เลสโก ยอดองครักษ์ EP.2] 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 17 - 22 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางเต๋อ - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZG) ZCSX08 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิง EP.2] 5 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 13 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 12,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง - ร้านบัวหิมะ - ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน - โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านชา - ร้านหยก - ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ตลาดใต้ดิน -
(KGB) KGBCSX-FD001 ทัวร์จีน SUPER SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 12 ก.ย. 62 - 20 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,881 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ชมความงามที่ยิ่งใหญ่แห่ง เขาเทียนเหมินซาน - นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสู่ ภูผาประตูสวรรค์ - พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย มัมมี่หญิงคนแรกของจีนที่เก็บไว้นานกว่า 2,000 ปี
(TTN) CZDYG02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง (ซุปตาร์ ห้าดาว ภาค2) 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 22 พ.ย. 62 - 26 มี.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-เทียนจื่อซาน-ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี - ร้านหยก-สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก-ร้านใบชา-ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) - อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง - จิตรกรรมภาพวาดทราย-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-ท่าอากาศยานต้าหยง
(TTN) CZDYG01 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย (ซุปตาร์ ห้าดาว) 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 19 - 22 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ่ง - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน-สวนจอมพลเฮ่อหลง-สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลงลิฟท์แก้ว-ไป๋หลง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี - ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา-เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
(GTH) CSX-FD005 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 7 พ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย- สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถํ้าประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) Option : โชว์จิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง - จางเจียเจี้ย - ฉางเต๋อ - เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย ฉางเต๋อ - ฉางซา
(GTH) GQ1CSX-FD004 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 30 ต.ค. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ตลาดใต้ดิน - ภาพวาดทราย OPTION : เขาอวตาร เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ฟ่งหวง - ฉางซา
(IT) CZ75 ทัวร์จางเจียเจี้ย อวตาร บินตรง 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 15 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-OPTION:เขาอวตาร พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย -ตลาดใต้ดิน-OPTION:ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
(GTH) GQ1DYG-CZ002 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน โชว์เหม่ยลี่เซียงซี 3 วัน 2 คืน (CZ)
วันที่ 1 - 3 ธ.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านใบชา OPTION : เขาอวตาร ร้านยาจีน-ภาพวาดทราย-ร้านเครื่องเงิน-ถ้ำมังกรเหลือง-โชว์เหม่ยลี่เซียงซี เขาเทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว-ร้านหยก-ตลาดใต้ดิน-จางเจียเจี้ย
(GTH) GQ1CSX-WE003 ทัวร์จีน ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 30 ต.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-โชว์เชียนกู่ฉิง ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย-ฉางซา- ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
(CC) CSCSXMU03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบสามกษัตริย์ สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 2 คืน (MU)
วันที่ 23 - 26 ส.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่- ฉางซา
(PH) ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เมืองโบรณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 7 ส.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่นํ้าถั่วเจียง - ถนนSHIBAN – ชมแสงสีเมืองหงส์ ร้านหยก – ชมสะพานแขวนอ่ายจ้าย – ทางเดินกระจก – หมู่บ้านแม้ว ชมแกรนด์แคนยอน โต๊ะฐานสวรรค์ จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม – ถนนซีปู้เจีย สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน – ศูนย์สมุนไพรจีน – ภาพวาดทราย – ร้านใบชา จางเจียเจี้ย – ฉางซา –วัดไคฟู – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
(PH) ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 3 อุทยานสวย 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 24 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ยเดินสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ภาพวาดจากหินกรวด เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถํ้าประตูสวรรค์ – โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย – ฉางซา – เกาะส้ม (รวมรถราง) – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่
(PH) ทัวร์จีน บินตรง!! จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 3 อุทยาน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร พิเศษ...แกรนด์แคนย่อน เดินวัดใจ...สะพานแก้วข้ามภูเขายาวที่สุดในโลก อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สถานที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่องอวตาร มื้อพิเศษสุกี้เห็ด , อาหารไทย , ปิ้งย่างบาร์บิคิวเกาหลี
(GTH) CSX-FD003 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ตะลุย 2 เขา FUN FUN NO SHOP 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 13 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถํ้าประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลำธารแส้ม้าทอง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ-เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย ฉางเต๋อ-สวนดอกไม้(รวมรถราง)-ฉางซา-ถนนโบราณไท่ผิงเจีย
(PH) ทัวร์จีน Pro..จางเจียเจี้ย สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 24 ก.ค. 62 - 25 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองอี้หยาง – วัดไป๋หลู่ – กำแพงเมืองเก่าอี้หยาง– ทะเลสาบหลิวเยว่ – กำแพงกวีจีน – เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย – จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ย – ร้านบัวหิมะ – ภาพวาดทราย – ร้านเยื่อไผ่ – สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อนยาวที่สุดในโลก – ถนนโบราณซีปู้ พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย – ร้านใบชา – เทียนเหมินซาน – ประตูสวรรค์ – ระเบียงกระจก จางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน – ฉางซา – ถนนหวงซิงลู่
(GTH) CSX-WE002 จางเจียเจี้ย ท่องเมืองโบราณ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน (WE)
วันที่ 15 ก.ค. 62 - 25 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถํ้าประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ศูนย์ยาจีน-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้ จางเจียเจี้ย-เมืองโบราณฝูหลง-นํ้าตกหวางชุน-ฉางเต๋อ ล่องเรือแม่นํ้าชวนจื่อเหอ-ฉางเต๋อ-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(EP) ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย - เฟิ่งหวง - เทียนเหมินซาน - สะพานกระจก 6 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 29 ก.ค. 62 - 21 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-เฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน – ถํ้าทียนเหมินต้ง - สกายวอร์ค ร้านยางพารา ภาพวาดทรายหิน–สะพานกระจก–ร้านผ้าไหม-หยก+ยา จางเจียเจี้ย-ฉางซา(ถนนคนเดิน)
(CC) CSDYGCZ11 ทัวร์จีน บินตรง..จางเจียเจี้ย ปูไข่ดอง ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (CZ)
วันที่ 1 ส.ค. 62 - 16 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 13,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำนํ้าถัวเจียง ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถํ้าประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย ร้านนวดเท้า-หวงซือจ้าย(ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านใบชา- โชว์เหม่ยลี่ ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงด้วยกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง(ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-ร้านผ้าไหม- ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014