Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(GHCKG01) ทัวร์จีน_CKG-FD001_ฉงชิ่ง-เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า (FD)
วันที่ 11 - 13 ส.ค. 61  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง-ถ่ายรุปด้านนอกศาลาประชาคม-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-เมืองหนานชวน-อู่หลง-อุทายนหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมอุปกรณ์สกี)-ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย
(GHCSX09) ทัวร์จีน_CSX CZ002_จางเจียเจี้ย NO SHOP-พักหรู 5 ดาว (CZ)
วันที่ 8 - 12 ส.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-อุทยานป่าหินแดง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถนนคนเดินซีปู้-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดิน
(ZGCSX09) ทัวร์จีน-Breath of Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,777 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GHTAO01) ทัวร์จีน_TAO-SC002_ชิงเต่า PREMIUM - เทศกาลเบียร์ 2018 (SHANDONG AIRLINES) (TG)
วันที่ 9 - 13 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ชิงเต่า-เมืองเหยียนไถ-สวนเหยียนไถซาน-พิพิธภัณฑ์ไวน์องุ่นจางยี่ + โรงบ่มไวน์-เมืองเผิงไหล-ไร่ไวน์จุนติ้ง (ชิมไวน์)-เมืองชีเสีย-คฤหาสน์โหมวซื่อ-สวนเสี่ยวหยีซาน-พิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่า–เทศกาลเบียร์ชิงเต่า 2018-พิพิธภัณฑ์ที่ว่าการเยอรมัน-สวนสาธารณะจ้านเฉียว-จัตุรัสชิงเต่า-สถานจัดการแข่งขันเรือใบโอลิมปิก-พิพิธภัณฑ์นาวีชิงเต่า
(TVCSWA04) ทัวร์จีน-ซัวเถา-มรดกโลกบ้านดิน-หย่งติ้ง (FD)
วันที่ 22 - 26 ส.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซัวเถา-เหมยโจว-หย่งติ้ง-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ-แต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-ซัวเถา-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)-ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง)-เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)-เท้งไฮ้-สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA03) ทัวร์จีน_บินตรงซัวเถา-แต้จิ๋ว-อิสระเยี่ยมญาติ (FD)
วันที่ 5 - 9 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซัวเถา-สปาน้ำแร่น้ำทะเล-จางโจว-ศาลเจ้ามังกรเขียว-เมืองแต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-สะพานเซียงจื่อ-ไฮตังม่า-ไต่ฮงกง-เฮี่ยงบู๋ซัว-อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)-เมืองเท่งไฮ่-สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA02) ทัวร์จีน-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-พักหรู 5 ดาว (FD)
วันที่ 18 - 21 ส.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซัวเถา-สปาน้ำแร่น้ำทะเล-จางโจว-ศาลเจ้ามังกรเขียว-เมืองแต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-สะพานเซียงจื่อ-ไฮตังม่า-ไต่ฮงกง-เฮี่ยงบู๋ซัว-เมืองเท่งไฮ่-สุสานพระเจ้าตาก
(TVCSWA01) ทัวร์จีน_บินตรงซัวเถา-แต้จิ่ว พัก 4 ดาว (FD)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 1 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ซัวเถา-สักการะพระเจ้าตากสิน-เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ)-ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง)-ถนนคนเดินเมืองซัวเถา-สะพานเซียงจื่อ-ศาลเจ้ามังกรเขียว-วัดไคหยวน-ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
(CCXIY04) ทัวร์จีน-ซีอาน-เกี๊ยวซ่า-ลั่วหยาง-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน (XW)
วันที่ 18 - 22 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซีอาน - กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานเครื่องปั้นดินเผา - ร้านหมอนยางพารา - ลั่วหยาง - เติงเฟิง - วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ - ชมการแสดงกังฟู - ลั่วหยางประตูเมืองโบราณลี่จิ่หลิงเป่า - เจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - ร้านกระเบื้องสามสี - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม - ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง - ตลาดมุสลิม - โชว์ราชวงศ์ถัง
(SSXIY01) ทัวร์จีน-คุณธรรมซีอาน...หมูมะนาว-ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 21 - 26 มิ.ย. 61  (6วัน4คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-รถไฟความเร็วสูง-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ศาลเจ้ากวนอู-ถ้ำหินหลงเหมิน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-กำแพงเมืองโบราณ-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลักเมือง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง
(GHNKG01) ทัวร์จีน_NKG-XW001_มนตร์เสน่ห์เจียงหนาน-นานกิง-เซี่ยงไฮ้ (XW)
วันที่ 11 - 15 ส.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน นานกิง-ซูโจว-ส่วนโอ่หยวน-วัดฉงหยวน –เซี่ยงไฮ้-ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ถนนานกิง-STARBUCKS ROASTERY-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม-เมืองโบราณชี่เป่า-อัญมณีหยก-ย่านซินเทียนตี้-สุสานซุนยัดเซ็น
(ZGPEK02) ทัวร์จีน_T-SUD HIGHLIGHT BEIJING (TG)
วันที่ 24 - 28 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
(ITPEK03) ทัวร์จีน_XW-B93_ปักกิ่ง-เทียนสิน-กำแพงเมืองจีน (XW)
วันที่ 31 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 12,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน นครปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน -กำแพงเมืองจีน 1ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมสุดยอดโชว์ชื่อดัง “กายกรรมปักกิ่ง” - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ นครปักกิ่ง - เมนูเลิศรส : บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่านพร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล - พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน)
(GH) ทัวร์เกาหลีเหนือ เจาะลึกดินแดนม่านเหล็ก เข้า-ออกปักกิ่ง 7 วัน 5 คืน (CA) (CI)
วันที่ 18 - 24 ต.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 61,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – เปียงยาง – ชมด้านนอกประตูชัย - มันซูเด – อนุสาวรีย์หอม้าบิน – หอปรัชญาจูเช่ – วังเยาวชนมันยองเด – เมียวเฮียงซาน - หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ – วัดโปยอน – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เปียงยาง – เคซอง – หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม – พิพิธภัณฑ์โคเรียว – อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี – ศูนย์สินค้าที่ระลึก – กายกรรมเปียงยาง – สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง เปียงยาง – ปักกิ่ง – วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย - กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์แพทย์แผนจีนโบราณ – ปักกิ่ง – กรุงเทพ
(GHPEK04) ทัวร์จีน_PEK-MU001_ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า (MU)
วันที่ 31 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ศูนย์นวดฝ่าเท้า-วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า-อุทยานเป่ยไห่-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-หอฟ้าเทียนถาน-ศูนย์ไข่มุก-THE PLACE-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(นั่งกระเช้า)–สวนผลไม้ตามฤดูกาล-ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ-ถนนหวังฝู่จิ่ง-วัดลามะ-ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
(ZGPEK01) ทัวร์จีน_Amazing ปักกิ่ง–เทียนสิน (XW)
วันที่ 7 - 11 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังต้องห้าม-ร้านหยก-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน-ผ่านชมสนามกีฬารัง-ร้านนวดฝ่าเท้า-ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)-ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง-หอบูชาฟ้าเทียนถาน-ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ตลาดรัสเซีย-ร้านปี่เซียะ-ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
(GHPEK03) ทัวร์จีน_PEK-TG001_New experience เจาะลึกปักกิ่ง-ลิ้มรสไวน์แดง (TG)
วันที่ 12 - 16 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน ....พิเศษแถมฟรีแต่งชุดชาววังหลวงถ่ายรูป ท่านละ 1 ใบ-ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้งกง…เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ-เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล, อาหารแมนจู, เป็ดปักกิ่ง-ลิ้มรสชาติไวน์แดง .... ฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด
(GHPEK02) ทัวร์จีน_PEK-TG004_ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน (TG)
วันที่ 5 - 9 ก.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน เที่ยวกำแพงเมืองจีน... 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง.. พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี-สักการะ หอฟ้าเทียนถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองปักกิ่ง-ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนหวังฟู่จิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน และ ตลาดรัสเซีย
(GHPEK02) ทัวร์จีน_PEK-TG003 _ปักกิ่ง –โปรโมชั่น 5 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 4 - 8 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง - เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล, อาหารแมนจู, เป็ดปักกิ่ง
(CCTSN09) ทัวร์จีน_เทียนสิน - ซาลาเปาทอด - นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (XW)
วันที่ 21 - 25 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนจิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ร้านนวดเท้า-ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟูจิ่ง-ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก-ร้านหยก-ตลาดรัสเซีย-ร้านผีเซี๊ยะ-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-วิวแม่น้ำไห่เหอ-ถ่ายรูปชิงช้าสวรรค์-เทียนจิน อาย-บ้านกระเบื้อง-วัดเจ้าแม่ทับทิม -ถนนวัฒนธรรมโบราณ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014