Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(ITCSXFD511) ทัวร์จีน_ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก-OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION:เขาอวตาร - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง
(GH) GO1CNXCSX - FD006 ทัวร์จีน_บินตรง เชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง พิชิต 2 ภูเขา & สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 8 - 13 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน_วัดไคฟู - เมืองฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย - เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เมืองโบราณฟ่งหวง -จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน+ผ้าหุ้มรองเท้า) - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน(ขึ้นลงลิฟท์แก้วไป๋หลง) - ชมจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง - จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - สะพานแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(EP) ทัวร์จีน_เชียงใหม่ – ฉงชิ่ง - อู่หลง สายการบิน (shandong airlines) (AR)
วันที่ 5 มี.ค. 62 - 14 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉงชิ่ง – อู่หลง(ถ้ำฝูหยง) - หลุมฟ้าสามสะพาน - ระเบียงแก้ว - อู่หลง – ฉงชิ่ง(เขตเมืองเก่าฉือชี่โขว – หงหยาต้ง)
(ZG) BZCKG01_ทัวร์จีน T-SUD CHONGQING FAIRY TAIL (WE)
วันที่ 23 ก.พ. 62 - 22 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ – ถ้ำฝูหยงตัง – ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – หมู่บ้านโบราณฉือชื่โข่ว – ศาลาประชาคม
( ZG )CKG02 - ทัวร์จีน_ฉงชิ่ง หวู่หลง (WE)
วันที่ 22 ก.พ. 62 - 28 มิ.ย. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมโชว์ IMPRESSION WULONG หวู่หลง – ฉงชิ่ง - อุทยานเขานางฟ้า – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว (รวมรถไฟเล็ก,ลิฟท์,รถอุทยาน) อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
(GH) WE009_ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ - ต้าจู๋ (WE)
วันที่ 2 เม.ย. 62 - 8 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง - อู่หลง - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - สวนเอ๋อหลิง - หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง - ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - หงหยาต้ง
(GH) CSX-FD006 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - พิชิต 2 ภูเขา & สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - วัดไคฟู - เมืองฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย - เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เมืองโบราณฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน(ขึ้นลงลิฟท์แก้วไป๋หลง) - ชมจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง -จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - สะพานแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GH) CSX-FD008 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ศูนย์แพทย์แผนจีน - ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านหยก - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน + ผ้าหุ้มรองเท้า)- ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GH) CSX-FD004 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 13 เม.ย. 62 - 10 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน + ผ้าหุ้มรองเท้า) - เมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - เกาะส้ม (รวมรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่
(GTH) SC004_ทัวร์จีน - ชิงเต่า - เขาไท่ซาน - ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งจีน (FM)
วันที่ 16 พ.ค. 62 - 6 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • พิชิตเขาไท่ซาน ขุนเขาสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกระเช้า ขึ้น-ลง • ชมโรงเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี • ชมวิวพาโนรามาของเมืองชิงเต่า เขาเสี่ยวหยี่ซาน • หมู่บ้านโจวชุน มีชื่อเสียงด้านการทำขนมปัง
(GTH) XW001_ทัวร์จีน - Slow life in Qingdao (XW)
วันที่ 5 พ.ค. 62 - 25 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • ชมโรงเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี • พิเศษ ชิมเบียร์สดชิงเต่าฟรี ณ โรงเบียร์ชิงเต่า • ชมวิวพาโนรามาของเมืองชิงเต่า เขาเสี่ยวหยี่ซาน • นมัสการพระใหญ่ที่วัดหนานซาน เมืองหลงโข่ว • พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวทุกคืน
(TVC) 01_ทัวร์จีน - ซัวเถา - มรดกโลกบ้านดิน - หย่งติ้ง (FD)
วันที่ 5 เม.ย. 62 - 6 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เหมยโจว - หย่งติ้ง - บ้านดินฮักกา - หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - ซัวเถา - แต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตึ้ง) - เฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)
(TVC)_ทัวร์จีน - บินตรงซัวเถา - น้ำแร่ทะเล - อิสระเยี่ยมญาติ พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 20 ก.พ. 62 - 14 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,499 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล - จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา -ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว - อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง) - ซัวเถา – เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
(TVC) _ทัวร์จีน - บินตรงซัวเถา - น้ำแร่ทะเล พัก 5 ดาว (FD)
วันที่ 22 ก.พ. 62 - 26 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 17,499 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา – สปาน้ำแร่น้ำทะเล - จางโจว – ศาลเจ้ามังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื่อ –ไฮตังม่า – ซัวเถา - ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัว - เมืองเท่งไฮ่ – สุสานพระเจ้าตาก
(TVC) _ทัวร์จีน - บินตรงซัวเถา - แต้จิ๋ว พัก 4 ดาว (FD)
วันที่ 22 ก.พ. 62 - 26 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,499 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ซัวเถา – สักการะพระเจ้าตากสิน - เฮียงบูซัว (เจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ๊ง) - ถนนคนเดินเมืองซัวเถา - เมืองแต้จิ๋ว – สะพานเซียงจื่อ – ศาลเจ้ามังกรเขียว – วัดไคหยวน – ซัวเถา - ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม)
(GTH) FD002_ทัวร์จีน_ครบสูตรซีอาน - ลั่วหยาง - หยุนไถซาน (FD)
วันที่ 27 มิ.ย. 62 - 17 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• สัมผัสรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ ซีอาน-ลั่วหยาง • ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาจักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว • ชมการแสดงกระบวนท่าวิทยายุทธของกังฟู ณ วัดเส้าหลิน • ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน • ชมโชว์ราชวงศ์ถัง ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในอดีต • ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ เกี๊ยวซีอาน/เป็ดย่าง/สุกี้มองโกล
(GTH) FD001_ทัวร์จีน - ซีอาน - ถ้ำผาหลงเหมิน - ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน (FD)
วันที่ 13 มิ.ย. 62 - 22 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน • ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาจักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว • สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ซีอาน - ลั่วหยาง • เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน อาหารขึ้นชื่อเมือง • ซีอาน พร้อมชมโชว์ราศวงศ์ถัง
(GTH) FD003_ทัวร์จีน - ซีอาน - เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (FD)
วันที่ 1 พ.ค. 62 - 11 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน - เกี๊ยวซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - ร้านผ้าไหม - พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จตุรัสหอกลอง - หอระฆัง - ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม - วัดลามะ – วัดชิงหลง - ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน
(EP) ทัวร์จีน_เชียงใหม่ – ซีอาน - ลั่วหยาง (3U)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานปันตุ๊กตําจิ๋นซี - ถนนมุสลิม - ซีอาน - ลั่วหยาง -วัดเส้าหลิน - เจดีย์ป่า - การแสดงกังฟูเส้าหลิน - ถ้ำพระหลงเมิน - สวนดอกโบตั๋น - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - น้ำพุดนตรี - โชว์ราชวงศ์ถัง - กำแพงเมืองเก่า - วัดเจดีย์ห่านป่าเล็ก
(EP) ทัวร์จีน_เชียงใหม่ - ซีอาน (3U)
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดลามะกว่างเหริน - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - โรงงานปันตุ๊กตําจิ๋นซี - กำแพงเมืองเก่า - ร้านหยก - วัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่ - วัดเจดีย์ห่านป่าเล็ก - พิพิธภัณฑ์ซีอัน - ย่านการค้าหอกลอง - หอระฆัง -ถนนมุสลิม - พระราชวังต้าหมิงกง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014