Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน/ไต้หวัน
(ITXIY03) ทัวร์ซีอาน-ลั่วหยาง-วัดเส้าหลิน-สุสานกองทัพฉินซี (XW)
วันที่ 24 - 28 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ซีอาน - ซีอาน - สุสานกองทัพฉินซี -ลั่วหยาง -เติงเฟิง- วัดเส้าหลิน - นั่งรถราง -ป่าเจดีย์ -โชว์กังฟู -ประตูหลี้จิ่ง - ถ้ำหลงเหมิน -หลิงเป่า -ซีอาน -เจดีย์ห่านป่าเล็ก -พิพิธภัณฑ์ซีอาน - จัตุรัสห่านป่าใหญ่ -จัตุรัสหอกลอง -ถนนคนเดินหุยเหมิน
(TBXIY03) ทัวร์จีน-ซีอาน-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง วัดเส้าหลิน (XW)
วันที่ 27 ม.ค. 61 - 1 ก.พ. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน–ซีอาน –นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – วัดม้าขาว – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์ – ชมโชว์การแสดงกังฟู-วัดถ้ำหลงเหมิน(รวมรถเล็ก) – ลั่วหยาง – นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง-กองทัพทหารม้าจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้–กำแพงเมืองซีอาน–จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง–ตลาดมุสลิม-–เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – สุสานบูเช็คเทียน
(TBHRB02)ทัวร์จีน – ต้าเหลียน – ฮาร์บิ้น – คฤหาสน์วอลการ์ ICE & SNOW WORLD (MF)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – ต้าเหลียน – ผ่านชมถนนเลียบชายทะเลปิงไฮ้ – สะพานเป่ยต้าเฉียว – จัตุรัสฝูงเสือ – จัตุรัสซิงไฮ้ – แกะสลักเมืองจำลองร้อยปี – ตลาดปลาต้าเหลียน – โอเรียลเต็ลเวนิสซิตี้ – นั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปฮาร์บิ้น-ร้านเสื้อกันหนาวตงเป่ย – ฮาร์บิ้นโอเปร่าเฮ้าส์ – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาลน้ำแข็ง ICE & SNOW WORLD 2018- โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝังหง – ถนนคนเดินจงยัง – คฤหาสน์วอลการ์ (แถมกิจกรรม สไลเดอร์ + DIY ตุ๊กตารัสเซีย)-ร้านรัสเซีย – พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ (หนัง4D ลิ้มรสเบียร์คนละแก้ว) – ต้าเหลียน
(TBCTU01)ทัวร์จีน-ทิเบต – ดินแดนแห่งหลังคาโลก (3U)
วันที่ 13 - 18 เม.ย. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 38,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทิเบต พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก - ทิเบต ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้าอมเขียว - ฉิงตู ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี แหล่งแบรนด์เนม ถนนคนเดินซุนซีลู่
(TBPEK13) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง Sabai Lanla (CA)
วันที่ 2 - 5 มี.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -หอฟ้าเทียนถาน-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง -ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน--ร้านใบชา-พระราชวังฤดูร้อน-ถนนหวังฝู่จิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-วัดลามะ -ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
(TBPEK11) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-โปรโมชั่น สบาย สบาย (TG)
วันที่ 7 - 11 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน -ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถงชมเมือง – พระราชวังฤดูร้อน –ศูนย์ใบชา– ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน –ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย
(TBPEK10) ทัวร์จีน-New experience เจาะลึกปักกิ่ง-ลิ้มรสไวน์แดง (TG)
วันที่ 3 - 7 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - พระราชวังฤดูร้อน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พิพิธภัณฑ์อาหารจักรพรรดิ - ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน – ถนนหวังฝูจิ่ง - กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง –พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ –ตลาดหงเฉียว – ศูนย์หยก – ซอยหูถง – ตลาดรัสเซีย - ไร่องุ่น – พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป
(TBPEK09) ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน – Snow Ski Dome (TG)
วันที่ 31 ม.ค. 61 - 4 ก.พ. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง–ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู่กง – หอฟ้าเทียนถาน –กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝูจิ่ง - วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย – Qiaobo Ski Dome ฟรีเล่นสกี 1 ชั่วโมง - หมู่บ้านยุโรปคฤหาสไวน์ ฟรีบรั่นดี 1ขวด
(MLPEK01) ทัวร์จีน – เทียนสิน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-วัดลามะ (CA)
วันที่ 23 - 28 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – -เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-ศาลหม่าโจ้-ถนนอิตาลี-ปักกิ่ง–เทียนอันเหมิน-วังโบราณกู้กง-ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน-หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง -พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วัดลามะ -ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน-บัวหิมะ-สนามกีฬารังนก-ถนนหวังฝูจิ่ง -ตลาดรัสเซีย
(SSTSN09) ทัวร์จีน – Beijing เล็ท ดิท โก – สโนว์เวิลด์ (XW)
วันที่ 22 - 25 ก.พ. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 15,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – เทียนจิน -นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก -ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่งร้านหยก -กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ร้านบัวหิมะ-สโนว์เวิลด์ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย
(TBTSN09)_ทัวร์จีน – TWO IN ONE เทียนสิน – ปักกิ่ง – วัดดูเล่อซื่อ (CA)
วันที่ 8 - 13 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน –ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก -นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปั้นดินฉากสี... ที่วัดดูเล่อซื่อ -ล่องเรือชมวิวสองฟากฝั่งแม่น้ำไห่เหอ ...อันสวยงามยามค่ำคืน - ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และอาหารปิ้งย่าง BBQ
(TBPEK08) ทัวร์จีน-Easy Beijing –กำแพงเมืองจีน (HU)
วันที่ 2 - 6 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปักกิ่ง – วัดลามะ – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ชมกายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย – กำแพงเก่าราชวงส์หมิงตงเปี้ยนเหมิน – ช้อปปิ้ง Surprise Outlet
(SSTSN021) ทัวร์จีน TIANJIN BEIJING อ๊า อิ ยา อิ ยา (XW)
วันที่ 10 พ.ย. 60 - 9 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เทียนสิน - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ถนนหวังฟูจิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย - ชิงช้าสวรรค์ TIAN JIN EYE -น้ำไหเหอ - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตาลี
(ATMOS01) ทัวร์จีน-มองโกเลีย - OPENING MONGOLIA (MIAT สายการบินมองโกเลียแอร์ไลน์ ) (TG)
วันที่ 24 - 28 ก.พ. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน -วัดกานดาน - ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น Black Market – จตุรัสซัคบาตาร์ – เขาไซซาน -อุทยานแห่งชาติ Terelj Mountain National Park – Turtle Rock – แคมป์กระโจม - อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – Sky resort บนเขา Bogd Khaan - Bogd khan winter palace
(TBKWL01) ทัวร์จีน-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว (CZ)
วันที่ 22 - 27 มี.ค. 61  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ –ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก) – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND – กระเช้าเขาเหยาซาน– เมืองจำลองซ่ง –โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง
(SSNKG02)ทัวร์จีน-เสน่ห์มรดกโลกหวงซาน-อาบน้ำแร่-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน (MU)
วันที่ 15 - 19 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน-นานกิง -สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่ง -เซียวซางเจีย-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุนซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย -อุทยานหวงซาน -ไท่ผิง-อาบน้ำแร่ -ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิงตลาดฟูจือเมี่ยว
(SSWUH08) ทัวร์จีน – ซากุระบานที่อู่ฮั่น - เมืองเล่าปี่ (เก็งจิ๋ว) (CZ)
วันที่ 10 - 13 มี.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน – เมืองอู่ฮั่น - เขตไฉ่เตียน-ทุ่งดอกมัสตาร์ด-สวนสตอเบอร์รี่เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจวสวนกวนอูอี้หยวน-ศาลเจ้ากวนอู-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เมืองอู่ฮั่น-เขตฮั่นโข่ว -สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู-นั่งรถชม ถนนสายซากุระ-นั่งรถชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง- ถนนคนเดินชู่เห่อฮั่นเจีย-เมืองอู่ฮั่น
(GHSHE05) ทัวร์จีน-เจาะลึกฮาร์บิ้น-The China Show Town-ลานสกี Yabuli (XW)
วันที่ 5 - 11 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เสิ่นหยาง – สู่เมืองฮาร์บิ้น - ฮาร์บิ้น – ลานสกี YABULI – ม้าลากเลื่อน – หมู่บ้านหิมะ – เที่ยวชมถ่ายรูปทัศนียภาพของหมู่บ้านหรือเลือกรายการเสริม (เขา YANG CAOSHAN) – ชมแสงสีถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE) - หมู่บ้านหิมะ –ถนนคนเดินจงยัง – ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย – สวนสตาลิน - Ice and Snow World Theme Park – สวนเสือไซบีเรีย – เสิ่นหยัง
(GHHRB04) ทัวร์จีน-เจาะลึกฮาร์บิ้น-เทศกาลน้ำแข็ง-คฤหาสน์วอลการ์ Snow Town of China (CZ)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฮาร์บิ้น – กวางเจา - ตงเป่ย – จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินจงหยัง – อนุสาวรีย์ฝังหง – สวนสตาลิน - สวนเสือไซบีเรีย – ฮาร์บิ้นโอเปร่าเฮ้าส์ – ปล่อยเที่ยวอิสระในแวนด้าซิตี้ – โรงละครจงยัง - ร้านรัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งประจำปี HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 - พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ - คฤหาสน์วอลการ์
(GHSHE03) ทัวร์จีน-บินตรงเสิ่นหยาง-Harbin Ice & Snow Festival (XW)
วันที่ 5 - 11 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-เสิ่นหยาง - พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง - ถนนจงเจีย - ฉางชุน - พิพิธภัณฑ์แมนจู - ถนนคนเดินฉงชิ่ง - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนจงยาง - สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝั่งหงส์ - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018 - ฮาร์บิ้น - ชมคฤหาสน์วอลการ์ - ลานสกีคฤหาสน์วอลการ์ - ร้านสินค้ารัสเซีย - เมืองจี๋หลิน - เกาะฉางไป๋ - ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิค
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014