Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ทะกะยะมะ
(ITNRT014)ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Snow Monkey โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ นากาโนะ ลิงออนเซ็น (XW)
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตกียว - นากาโนะ – จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น – วัดเซ็นโกจิ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต – กุโจ ออนเซ็น - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ – จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ - ยามานาชิ - ออนเซ็น
(GHNRT045) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA FREEZING (JL)
วันที่ 16 ม.ค. 61 - 25 ก.พ. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอร์รี่-เมืองมัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้-แช่น้ำแร่ เมืองทาคายม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนซันมาจิ ซูจิหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-NABANA NO SATA [ชมการจัดแสดงไฟ]
(GHKIX036)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA NEWYEAR (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (*ชมด้านนอก)- ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-สวนเคนโระคุเอ็น-เมืองฟุคุอิ หน้าผาโทจินโบ-เมืองโอซาก้า
(GHKIX035)ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA OSAKA (JL)
วันที่ 19 - 26 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ เมืองคานาซาว่า-ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ
(GHKIX034) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA NIKKO NEWYEAR (TG)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-ไร่วาซาบิไดโอะ เมืองคารุยซาว่า-คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชคุ-น้ำตกเคง่อน-ทะเลสาบซูเซนจิ
(GHKIX033)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA GOLDEN ROUT (TG)
วันที่ 2 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - สนามบินคันไซ-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ [ปราสาททอง]-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า[กรุ๊ป 28 ธ.ค.60 **ถ่ายรูปด้านนอก]-ซันมาจิซูจิ-แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-เมืองมัสซึโมโต้-ปราสาทมัสซึโมโต้ [กรุ๊ป 1-27 ธ.ค. 60] /โ
(GHKIX032)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA TOKYO FULLDAY (TG)
วันที่ 1 - 27 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-เมืองมัสซึโมโต้-ปราสาทมัสซึโมโต้ แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ปก่อน 20 ธ.ค. 59 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ปหลัง 21 ธ.ค. 59 ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึพิพิธภัณฑ์ราเมง
(JGKIX025) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA WINTER (TG)
วันที่ 20 - 27 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(GHKIX020) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA GOLDEN ROUTE AUTUMN (TG)
วันที่ 29 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-เมืองมัสซึโมโต้ ปราสาทมัสซึโมโต้-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว- ถนนอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้ง
(GHKIX019)ทัวร์ญี่ปุ่นTAKAYAMA GOLDEN ROUTE (TG)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - -เกียวโต-วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ [ปราสาททอง]-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่ [กรุ๊ปที่เดินทาง 3,7 พ.ย.60]เมืองคามิโกชิ-สะพานคัปปะบาชิ [กรุ๊ปที่เดินทาง 14,28 พ.ย.60]นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-สวนผลไม้ - เมืองมัสซึโมโต้-ปราสาทมัสซึโมโต้ - แช่น้ำแร่
(GHKIX018)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KORANKET SAKURA & AUTUMB (TG)
วันที่ 14 - 28 พ.ย. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-สวนผลไม้-เมืองมัสซึโมโต้ ปราสาทมัสซึโมโต้-เมืองยามานาชิ-แช่น้ำแร่ เมืองโอบาระ-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี [ตามสภาพอากาศ]ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โครังเค-NABANA NO SATO [ชมไฟ]
(GHNRT014)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA (JL)
วันที่ 7 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] -เมืองมัตซึโมโต้ ปราสาทมัตซึโมโต้-เมืองทาคายาม่า เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า- ถนนสายซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-NABANA NO SATO[ชมแสดงไฟ]
(GHKIX010)ทัวร์ญี่ปุ่นSUPER PRO TAKAYAMA OSAKA (XJ)
วันที่ 13 - 24 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - สนามบินคันไซ- เมืองเกียวโต- วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่า เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
(GHKIX006)ทัวร์ญี่ปุ่นSUPER PRO TAKAYAMA AUTUMN (XJ)
วันที่ 8 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - สนามบินคันไซ-วัดเรียวอันจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโคเทะสึ ป่าไผ่-วัดเทนริวจิ-เมืองนาโกย่า-NABANA NO SATO[ชมแสดงไฟ] หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่
(ZGKIX009) ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER OSAKA TAKAYAMA (XJ)
วันที่ 1 - 5 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่าเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กิฟุ ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
(JGKIX010) ทัวร์ญี่ปุ่นKANSAI TAKAYAMA_KIX-NGO (TG)
วันที่ 19 - 24 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว -ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - ย่านซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ไร่วาซาบิ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - คามิโคจิ - อิออนพลาซ่า
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014