Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ทะกะยะมะ
(JW-PJP042-TG)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA AUTUMN (TG)
วันที่ 1 - 26 พ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้ง SAKAE กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้
(HT-HJN-XJ53-A03)ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม (XJ)
วันที่ 3 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,876 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า –ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–ปราสาทมัตสึโมโต้ –อิออนมอลล์ ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ
(GTH-NGO-JL001)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นรำ (JL)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 14 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เมืองนาโกย่า – ร้านมีด– เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – Bokka no Sato ชมดอกไม้ตามฤดูกาล – เมืองทาคายาม่า วันที่ 3. ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านซิราคาวาโกะ – คามิโกชิ – สะพานคัปปะบาชิ วันที่ 4. เขตเมืองเก่าซึมาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
(ZGZNGO01)ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ เลสโก นาโกย่า ดาหลา 5D3N (JL) (JL)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - โอเอซิส 21 - ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ - ศาลเจ้าโอสึ คันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ - สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์
(ZGZKIX01)ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์ (JL)
วันที่ 24 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้ - นารา – วัดโทไดจิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
(GTH-KIX-XJ001)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส (XJ)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 1 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ -พุ่มดอกโคเคีย [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ -เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(GTH-NGO-TG002)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ (TG)
วันที่ 25 - 30 ก.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และย่านโอสึ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า
(TTN-XJ128) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) (XJ)
วันที่ 27 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ
(TTN-XJ126) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ (XJ)
วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท
(TTN-XJ127)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) (XJ)
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ
(TTN-XJ125)ทัวร์ญี่ปุ่นOSAKA TAKAYAMA KYOTOซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน (XJ)
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เที่ยวเกียวโต ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบรษัท
(JW-PJP055-SL)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS (SL)
วันที่ 27 พ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ หอคอยนาโกย่า ช้อปปิ้ง DUTY FREE ย่าน SAKAE และ JAZZ DREAM OUTLET
(HT-HJO-JL53-SW01)ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY NAGOYA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO (JL)
วันที่ 5 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เจแปนแอลป์ (Japan Alps) Tateyama Kurobe Alpine Route แบบเต็มเส้นทาง เริ่มตั้งแต่สถานี Dentetsu Toyama ในจังหวัดโทยาม่า ไปจนถึงสถานี Shinano Omachi ในจังหวัดนากาโน่ โดยไฮไลท์ของเส้นทางนี้ก็คือ กำแพงหิมะ (“Yuki-no-Otani” Snow Wall) ที่มีความสูงเกือบ 20 เมตร
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER OSAKA WAKAYAMA (TG)
วันที่ 20 มิ.ย. 62 - 13 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ (ชมการแสดงแล่ทูน่า) – สถานีแมวเหมียว – ชิราฮามะ ชิราฮามะ – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(JW-PJP22-XW)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA POPULAR SUMMER (XW)
วันที่ 15 พ.ค. 62 - 27 มิ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อิออนมอลล์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(GTH-NGO-TG002)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ (TG)
วันที่ 25 - 30 ก.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า -สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และย่านโอสึ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า
(IT-JXW31)ทัวร์ญี่ปุ่น JXW31 Super Golden Route Osaka Tokyo (XW)
วันที่ 5 มิ.ย. 62 - 20 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ห้างโดทงพลาซ่า – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอกากิ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ  อาหารเที่ยง (ชาบูบุฟเฟ่ต์) เมืองเซกิ – ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซัน มาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น  อาหารเช้า, เที่ยง (นาเบ้ไก่+โทบังยากิหมู), เย็น (บุฟเฟต์ขาปู) นากาโนะ - จ.ยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ  เช้า, เที่ยง (Japan Sukiyaki Set)
(ZGZKIX01)ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์ (JL)
วันที่ 24 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้ - นารา – วัดโทไดจิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
(IT-JXJ88)ทัวร์ญี่ปุ่น Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า (XJ)
วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 5วัน 3คืน สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น 1คืน มัตสึโมโต้หรือนาย่า 1คืน นาโกย่า 1คืน
(TTNP-NGO01)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA ALPS PREMIUM IN JAPAN ALPS (JL)
วันที่ 20 - 28 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014