Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์นาโกย่า
(GTH-GQ2KIX-TG002)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO RED KOCHIA (TG)
วันที่ 2 ก.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) -นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-อาราซิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION วันที่ 3. ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ วันที่ 4. เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ วันที่ 5. ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 6. สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ทุ่งดอกโคเคีย [ตามสภาพอากาศ] – ชิบูย่า – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
(HT-HJN-XJ53-A03)ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม (XJ)
วันที่ 3 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,876 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า –ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–ปราสาทมัตสึโมโต้ –อิออนมอลล์ ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ
(GTH-GQ2NGO-XJ001)) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง (XJ)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62  (6 วัน 3คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งย่านโอสึ – ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 3. เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ วันที่ 4. อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
(GTH-NGO-JL001)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นรำ (JL)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 14 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เมืองนาโกย่า – ร้านมีด– เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – Bokka no Sato ชมดอกไม้ตามฤดูกาล – เมืองทาคายาม่า วันที่ 3. ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านซิราคาวาโกะ – คามิโกชิ – สะพานคัปปะบาชิ วันที่ 4. เขตเมืองเก่าซึมาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
(ZGZNGO01)ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ เลสโก นาโกย่า ดาหลา 5D3N (JL) (JL)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - โอเอซิส 21 - ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ - ศาลเจ้าโอสึ คันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ - สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์
(GTH-KIX-TG004)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO สุดคุ้ม (TG)
วันที่ 2 ก.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โปรแกรมเดียว ที่เที่ยว ที่ช้อป ครบ 3 เมืองใหญ่ เกียวโต นาโกย่า โตเกียว เที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ เมืองกุโจฮาจิมัง ชมสาธิตระบำพื้นเมือง ODORI DANCE ชมวิวถนนต้นสน Metasequoia Namiki เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของพุ่งดอกโคเคีย ช้อปปิ้งจัดเต็ม JR KYOTO STATION MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
(GTH-NGO-TG002)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ (TG)
วันที่ 25 - 30 ก.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และย่านโอสึ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า
(GTH-KIX-TG005))ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO โรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสี (TG)
วันที่ 7 - 13 พ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - HILIGHT โปรแกรมเดียว ที่เที่ยว ที่ช้อป ครบ 3 เมืองใหญ่ เกียวโต นาโกย่า โตเกียว ชมอุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ เที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ เมืองกุโจฮาจิมัง ชมสาธิตระบำพื้นเมือง ODORI DANCE ชมวิวถนนต้นสน Metasequoia Namiki เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจัดเต็ม JR KYOTO STATION MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
(JW-PJP055-SL)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS (SL)
วันที่ 27 พ.ค. 62 - 24 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ หอคอยนาโกย่า ช้อปปิ้ง DUTY FREE ย่าน SAKAE และ JAZZ DREAM OUTLET
(HT-HJO-JL53-SW01)ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY NAGOYA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO (JL)
วันที่ 5 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เจแปนแอลป์ (Japan Alps) Tateyama Kurobe Alpine Route แบบเต็มเส้นทาง เริ่มตั้งแต่สถานี Dentetsu Toyama ในจังหวัดโทยาม่า ไปจนถึงสถานี Shinano Omachi ในจังหวัดนากาโน่ โดยไฮไลท์ของเส้นทางนี้ก็คือ กำแพงหิมะ (“Yuki-no-Otani” Snow Wall) ที่มีความสูงเกือบ 20 เมตร
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU (TG)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 15 ส.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว – เกียวโต – เขตอะราชิยาม่า – สะพานโทเกซึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ นาโกย่า – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
(GSNGO10) ทัวร์ญี่ปุ่น NGO10 XJ NAGOYA หนีร้อน มาบอกรัก (XJ)
วันที่ 9 - 30 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า – ช้องปิ้ง ซากาเอะ - DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์
(GTH-NGO-TG002)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA มันส์นะจ๊ะ (TG)
วันที่ 25 - 30 ก.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า -สัมผัสกับความสวยงามของสะพานคัปปะบาชิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิ ที่มีฉายาว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ และย่านโอสึ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า
(IT-JXJ88)ทัวร์ญี่ปุ่น Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า (XJ)
วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ 5วัน 3คืน สุดคุ้ม!!! พาเที่ยวทุกวัน บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น! พักออนเซ็น พักฟูจิออนเซ็น 1คืน มัตสึโมโต้หรือนาย่า 1คืน นาโกย่า 1คืน
(IT-JXW29)ทัวร์ญี่ปุ่น JXW29 โอซาก้าสละโสด_Osaka Kyoto Takayama Shirakawago (XJ)
วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 20 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์เล็ต - โอกากิ  เที่ยง (ชาบูเกียวโตบุฟเฟ่ต์) เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้าง Aeon – นาโกย่า  เช้า,เที่ยง (Japanese Set) มิเอะ - ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนเก่าโอฮาไรมาจิ - โอซาก้า – โดทงพลาซ่า ย่านไซบาชิ  เช้า
(TTNP-NGO01)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA ALPS PREMIUM IN JAPAN ALPS (JL)
วันที่ 20 - 28 พ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
(TTN-XJ123) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KANAZAWA TOTTORI ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน (XJ)
วันที่ 30 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
(TTN-XJ118)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA ซุปตาร์ เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม (XJ)
วันที่ 5 มิ.ย. 62 - 24 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
(GSNGO06)ทัวร์ญี่ปุ่น NGO06 SL NAGOYA JAPAN APLS มัชฉะ กรีนที (SL)
วันที่ 18 - 28 เม.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ
(ITJXJ88)ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ88 Sugoi Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า (XJ)
วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า -ทะเลสาบฮามานะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ออนเซ็น  เที่ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู) โอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์  เช้า,เที่ยง ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ  เช้า,เที่ยง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014