Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์นาโกย่า
(HN-HNJN2)ทัวร์ญี่ปุ่น REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ (ซากุระ) (XJ)
วันที่ 20 - 24 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า) – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ – โรงแรม นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน –ริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ – ย่านซาคาเอะ - โรงแรม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall- โรงแรม
(HN-HNJN1)ทัวร์ญี่ปุ่น REAL นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ (WINTER) (XJ)
วันที่ 6 - 10 ก.พ. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – โอเอซิส 21 ย่านซาคาเอะ – โรงแรม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall– โรงแรม
(GH-GO2NGO-TG008)ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI NAGOYA COUNTDOWN (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (7 วัน 4 คืน )
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - • FUJI-Q HIGHLAND พิสูจน์ความกล้ากับ รถไฟเหาะที่ชันที่สุดในโลก และบ้านผีสิง • สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น • สนุกสนานกับกิจกรรม เก็บสตรอเบอรี่ • ถนนอุมายม่อน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกย่า • วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก
(ZGAZNGO03)ทัวร์ญี่ปุ่น THE TOP OF TAKAYAMA JAPAN ALPS (JL)
วันที่ 8 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ- ปราสาทมัตสึโมโต้ - เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
(ZGAZNGO002) ทัวร์ญี่ปุ่น NGO EASY NAGOYA TAKAYAMA (XJ)
วันที่ 10 ม.ค. 62 - 19 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เกียวโต สเตชั่น - ทาคายาม่า – ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะอิออน จัสโก้
(TTN-TG53) ทัวร์ญี่ปุ่น KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ ****************** (เหมาลำ 5BUS) (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน เยือนเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ และ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เยือน ผาโทจินโบ ผาสวยแห่งเมืองฟุคุอิ ชมปราสาทอีกา หรือ ปราสาทมัตสึโมโต้
(TTN-TG54) ทัวร์ญี่ปุ่น KOMATSU NAGOYA TOYAMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ ฟรีเดย์ *******************(เหมาลำ 2BUS) (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเก่าแก่ พร้อมชมวิวเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
(ZGAZNGO01)ทัวร์ญี่ปุ่น AZNGO01 SAKURA IN NAGOYA (XJ)
วันที่ 20 - 30 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - กิฟุ - ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้
(ZGAZNGO05)ทัวร์ญี่ปุ่น AZNGO05 THE BEST OF NAGOYA (XJ)
วันที่ 8 ม.ค. 62 - 19 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ - NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION - ฮากุบะ สกีรีสอร์ท - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มัตซึโมโต้ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ - ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า – ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – อิออน จัสโก้
(CUNGO002) ทัวร์ญี่ปุ่น EASY ENJOY WINTER NAGOYA (JL)
วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 30 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่า - สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุ - ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
(TASKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU SKI PROGRAM (TG)
วันที่ 24 - 29 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า นาโกย่า – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - FUJI TEN SKI RESORT – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ฮาเนดะ
(TASNGO004)ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SKI ILLUMINATION (TG)
วันที่ 16 - 21 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
(TASNGO003) ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SKI ILLUMINATION (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ
(TTN-XJ87) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ87NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด (XJ)
วันที่ 4 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
(TTN-XJ85) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ (XJ)
วันที่ 1 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
(TTN-XJ84) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ84 : NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4 ซุปตาร์ ใบไม้แดง (XJ)
วันที่ 13 - 30 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
(ZGAZNGO04 )ทัวร์ญี่ปุ่น AZNGO04 WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO (JL)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 16 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – วัดเซ็นโกจิ - ฮากุบะ สกี - ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทะเลสาบสุวะ -ศาลเจ้าโอสึคันนง - อิออน จัสโก้ - NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
(ZGAZNGO05)ทัวร์ญี่ปุ่น AZNGO05 THE BEST OF NAGOYA (XJ)
วันที่ 8 ม.ค. 62 - 19 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ - NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION - ฮากุบะ สกีรีสอร์ท - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มัตซึโมโต้ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
(ZGKIX11) ทัวร์ญี่ปุ่น KIX11 OSAKA TAKAYAMA หนาวนี้ ที่รอคอย (XJ)
วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน
(JF-JHNN1013) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษานาโกย่า (นาโกย่า – ชิราคาว่าโกะ – กุโจฮาจิมัง) (JL)
วันที่ 12 - 16 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า -  ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ  ชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆ  ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก  อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014