Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์นาโกย่า
(GTH)GQ2NGO-XJ003 ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA เที่ยวกัน มันส์กว่า โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
วันที่ 5 - 30 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | อาราชิยาม่า | โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ช้อปปิ้ง โดตงโบริ-ชินไชบาชิ | ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
(GTH)GQ2NGO-TG001 NAGOYA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN UNSEEN 6วัน3คืน (TG)
วันที่ 7 - 12 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทอินุยามะ | หมู่บ้านโบราณสึมาโงะ | สะพานคัปปะบาชิ | ปราสาทมัตสึโมโตะ / ภูเขาไฟฟูจิ | โอชิโนะฮัคไก | วัดอาซากุสะ | ฮาราจูกุ | ห้างไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ
(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า ชมซากุระ ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี (TG)
วันที่ 12 พ.ย. 62 - 17 ธ.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ตลาดเช้า – คามิโคจิ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ม – ทะเลสาบซูวะ – โทคิ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – นาโกย่า – ย่านซากาเอะ - วัดโอสุคันนอน – โอบาระ – โอบาระ ชิคิซากุระ มัตซึรี – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ – สนามบินนาโกย่า -
(ZG)ZNGO07 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เลสโก นาโกย่า อะเมซิ่งโครังเค (XJ)
วันที่ 5 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน - เทศกาลแสงสีนาบานะโนซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
(ZG)ZNGO06 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เลสโก นาโกย่า อะเมซิ่งโอบาระ (XJ)
วันที่ 15 - 30 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน - เทศกาลแสงสีนาบานะโนซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ - ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
(GTH-KIX-TG003)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วัน 4คืน (TG)
วันที่ 7 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - . โอซาก้า (สนามบินคันไซ) -นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-อาราซิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ- ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – อุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร (ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โตเกียว – ซินจูกุ
(GS)KIX03 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA 7th HEAVEN 6D3N (XJ)
วันที่ 31 ต.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 25,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – เกียวโต – อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าคิตาโนะ - โซกิ ปาร์ค - หุบเขาโครังเค - ปราสาทอินุยามะ – โอซาก้า - วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ
(ZG)ZNGO03 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ [เลสโก มังกี้ ออนเซ็น] (JL)
วันที่ 4 ธ.ค. 62 - 23 ก.พ. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ ลานกิจกรรมหิมะ ชมความสวยงามเทศกาลไฟ แสง สี เสียง ณ นาบานาโนะ ซาโตะ
(ZG)ZNGO02 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า [เลสโก ใบไม้สามสี] (JL)
วันที่ 6 - 10 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชื่มชมความงามธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลแสง สี เสียง ณ นาบานาโนะ ซาโตะ
(ZG)ZNGO01 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ [เลสโก นาโกย่า ดาหลา] (JL)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ ณ สวนบ๊กกะโน๊ะซาโตะ เดินเล่นรับวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น ณ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถ่ายรูปประทับใจกับแลนด์มาร์คของนาโกย่า ณ ปราสาทนาโกย่า ดื่มด่ำมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
(ZG) ZNGO04 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินโอบาระ] (XJ)
วันที่ 16 - 30 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามดอกซากุระท่ามกลางใบไม้แดง ณ เมืองโอบาระ 1 ปีมีครั้งเดียว ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลแสงสีเสียง นาบานะ โนะ ซาโตะ จุใจกับแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อเมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ
(ZG)ZNGO05 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินโครังเค] (XJ)
วันที่ 6 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค สัมผัสความงามอลังการกับเทศกาลไฟ แสง สี เสียง ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ ประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินเล่นเพลิดเพลินชมเมืองเก่า ณ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
(GTH-NGO-XJ002) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA OSAKA อาม่า ไข่มุก (XJ)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 23 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า -. นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ ) – เมืองอิเสะ – ศาเจ้าอิเสะจิงกุ – ถนนโอฮาไรมาชิ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – โชว์การดำน้ำของนักดำน้ำอามะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ นารา – วัดโทไดจิ – วัดเบียวโดอิน – ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ – ย่านกิออน – JR KYOTO STATION วัดเรียวอันจิ – วัดโทฟุคุจิ – เมืองอาราชิยาม่า – สะพานโคเททะสึ – ป่าไผ่ – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา –เมืองโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – DOTON PLAZA – ชินไซบาชิ – ริงกุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – อิออน – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
(GSNG001)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA KOCHIA PARK (JL)
วันที่ 3 ต.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิออนมอลล์ – ชิงะ - ชมดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คานาซาว่า สเตชั่น - ปราสาทคานาซาวะ – สวนเค็นโรคุเอ็น – ตลาดปลาโอมิโจ – DUTY FREE – ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ
(VTG.4)ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL JAPAN 6D3N (TG)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิโมโน เดินชม วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ พร้อมเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมแนวเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ลอดซุ้มประตูสีแดงที่ทำเป็นเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ชิสึโอกะ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น, ชมความงดงามของวิวภูเขาไฟฟูจิที่จุดชมวิวยูเมะ เทอเรซ, ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ยามานาชิ ขึ้นชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขาไฟฟูจิ, ชมความงามของต้นโคเคียที่สวนโออิชิ ปาร์ค
(TTNXJ137)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์ สายบันเทิง (XJ)
วันที่ 27 ก.ย. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
(GTH-GQ2KIX-TG002)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO RED KOCHIA (TG)
วันที่ 2 ก.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) -นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-อาราซิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION วันที่ 3. ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ วันที่ 4. เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ วันที่ 5. ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 6. สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ทุ่งดอกโคเคีย [ตามสภาพอากาศ] – ชิบูย่า – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
(HT-HJN-XJ53-A03)ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY NAGOYA FUJI SHIRAKAWAGO เที่ยวเต็ม (XJ)
วันที่ 3 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 18,876 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า –ทะเลสาบยามานะกะโกะ- ล่องเรือหงส์-ออนเซ็น โอชิโนะฮักไก– พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โออิชิปาร์ค–ปราสาทมัตสึโมโต้ –อิออนมอลล์ ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ
(GTH-GQ2NGO-XJ001)) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง (XJ)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62  (6 วัน 3คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งย่านโอสึ – ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 3. เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ วันที่ 4. อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
(GTH-NGO-JL001)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นรำ (JL)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 14 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เมืองนาโกย่า – ร้านมีด– เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – Bokka no Sato ชมดอกไม้ตามฤดูกาล – เมืองทาคายาม่า วันที่ 3. ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านซิราคาวาโกะ – คามิโกชิ – สะพานคัปปะบาชิ วันที่ 4. เขตเมืองเก่าซึมาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014