Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โตเกียว
(TTN-TG50)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (rerun) (TG)
วันที่ 8 - 25 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
(TTN-TR19) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว (TZ)
วันที่ 12 ม.ค. 62 - 19 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
(TTN-TG51) ทัวร์ญี่ปุ่น OKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (Happy New Year) ** BUS1 (NRT) // BUS2 (HND) ** (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ไหว้พระขอพรปีใหม่ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
(TASNRT004) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER KANTO PROGRAM . (TG)
วันที่ 23 ส.ค. 61 - 2 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว – เมืองซาวาระ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” (ไม่มีบริการรถบัส)
(IT-TR85) ทัวร์ญี่ปุ่น TR85 SPECIAL GOLDEN ROUTE THEME PARK (TZ)
วันที่ 3 - 28 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว สนามบินนาริตะ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ ห้าง AEON Mall เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา Expo City ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิ
(TASNRT011) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI PROGRAM (TG)
วันที่ 7 - 26 พ.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้-เซนไดร - นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน - ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ - เซนได - เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – อิบารากิ
(TASKIX010)ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU PROGRAM (TG)
วันที่ 1 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – นาโกย่า - นาโกย่า – โอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท – ยามานาชิ
(TASHND009) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANTO PROGRAM (TG)
วันที่ 10 - 15 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า คันนอน – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ - โตเกียว
(TASHND008) ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN TOHOKU PROGRAM (TG)
วันที่ 10 - 15 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ - อุชิคุ ไดบุทสึ – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน – น้ำตกริวซู – คินูกาว่าออนเซน - คินูกาว่า – หมู่บ้านโบราณ โออุชิจูคุ – ปราสาทซึรุงะ – คฤหาสน์ซามูไร บูเคยาชิกิ – ไอสุ - ไอสุ – ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ – ช้อปปิ้ง นาสุ เอาท์เล็ท – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
(TASKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU PROGRAM (TG)
วันที่ 9 - 14 ส.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – สวนนกและไม้ดอก “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - อิซาวะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
(ZGNRT020) ทัวร์ญี่ปุ่น **NRT32** TOKYO SPARK วุ่นรัก หวานใจ (XJ)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 4 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ฟูจิ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี
(TTNNRT007) ทัวร์ญี่ปุ่น *XJ54* TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์สุกี้แห้ง (XJ)
วันที่ 2 ส.ค. 61 - 28 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
(ZG)ทัวร์ญี่ปุ่น **NRT32** TOKYO SPARK วุ่นรัก หวานใจ (XJ)
วันที่ 19 - 23 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
(GHHND028)ทัวร์ญี่ปุ่น*GO2AOJ-JL001* TOHOKU AUTUMN LEAVE (JL)
วันที่ 5 - 11 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน )
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ - สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตลอดเส้นทางโทโฮคุ • นั่งกระเช้าชมความงดงามใบไม้เปลี่ยนสีที่ผลัดการยลโฉม ณ ภูเขาฮักโกดะ • ชมความสวยงามแนวลำธารโออิราเสะ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องวิวทิวทิศน์ที่สวยงาม • เที่ยวเมืองมรดกโลก ฮิราอิซูมิ พร้อมชมวัดเซนชื่อดัง วัดชูซอนจิ ที่มีศาลาทองคล้ายวัดคินคาคุจิ
(GHNRT027) ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2NRT-TG004 * ECO TOKYO (TG)
วันที่ 6 - 11 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน • ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ • เที่ยวภูเขาไฟ ฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
(GHNRT026)ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2NRT-TG003* SPECAIL ROUTE TOKYO AUTUMN (TG)
วันที่ 8 - 13 พ.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • กระเช้าไฟฟ้าคาจิ คาจิ กระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบ คาวากูจิ • โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล จุดชมใบไม้เปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ • ถนนอิโชนามิกิ ถนนสายใบไม้เปลี่ยนสี ที่ผู้คนหลงไหล
(GHNRT025) ทัวร์ญี่ปุ่น *GO2NRT-XJ003* GO TOKYO NIKKO SUPER HAWAIIANS (XJ)
วันที่ 2 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • สัมผัสบรรยากาศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองนิกโก้ เมืองมรดกโลก • ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าลัทธิชินโตที่มีความสำคัญกับประวัติศาติศาสตร์ญี่ปุ่น • สัมผัสบรรยากาศ เอโดะ วันเดอร์แลนด์ หมู่บ้านจำลองยุคเอโดะ • สักการะ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ หลวงพ่อโต ปางยืนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
(GHNRT024) ทัวร์ญี่ปุ่น*GO2-ICN TG001* ECO TOKYO (TG)
วันที่ 18 - 22 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน • ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ • เที่ยวภูเขาไฟ ฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
(GHNRT023) ทัวร์ญี่ปุ่น*GO2NRT-TG001* ECO TOKYO & HITACHI FLOWER (TG)
วันที่ 4 - 9 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ชม ต้นโคเชีย เป็นไม้พุ่มที่จะเปลี่ยนสี 3 ฤดู ทุ่งดอกคอสมอสหรือดอกดาวกระจาย ดอกไม้ที่คนญี่ปุ่นเรียกขานกันว่าเป็นดั่งซากุระในฤดูใบไม้ร่วง • นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน • ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ
(JGKIX005)ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE ATUMN (NO.1) (TG)
วันที่ 16 - 28 พ.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ** ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO ** ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014