Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โตเกียว
(TTN-XJ87) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ87NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด (XJ)
วันที่ 4 ม.ค. 62 - 30 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
(TTN-XJ85) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ (XJ)
วันที่ 1 - 30 ธ.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
(TTN-XJ80) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ80 TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ (XJ)
วันที่ 27 ม.ค. 62 - 21 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
(TTN-XJ84) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ84 : NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4 ซุปตาร์ ใบไม้แดง (XJ)
วันที่ 13 - 30 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
(JGNRT015) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA XJ (XJ)
วันที่ 27 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกียวโต - ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
(GHKIX040) ทัวร์ญี่ปุ่น GO2KIX-TG005 GO OSAKA TOKYO SNOW (TG)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 18 มี.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม • สนุกกับกิจกรรม ลานสกี และ เก็บสตอเบอรี่จากฟาร์ม • นั่งกระเช้าขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ที่ต้มจากบ่อน้ำแร่กำมะถัน
(TTN-XJ86) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ86TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ SUPER SKI (XJ)
วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
(TTN-XJ82) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ82 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ Snow white (XJ)
วันที่ 7 ม.ค. 62 - 12 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
(TTN-XJ81) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ81 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง (XJ)
วันที่ 7 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียวเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ เล่นสกีสุดมัน กับลานสกี ฟูจิเท็น สกี ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งอิออน มอลล์ และสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ณ วัดนาริตะ
(TTN-XJ83) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ83 TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ NEW SKI (XJ)
วันที่ 2 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียวเที่ยวทุกวัน สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี อิสระเล่นสกีสุดมัน ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
(ZGNRT04) ทัวร์ญี่ปุ่น NRT04 TOKYO SPARKLING ล้อมรัก พักลมหนาว (XJ)
วันที่ 30 พ.ย. 61 - 3 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ
(ZGAZNRT12) ทัวร์ญี่ปุ่น AZNRT12 TOKYO KAWAZU SAKURA (XJ)
วันที่ 8 ก.พ. 62 - 13 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ- หุบเขาโอวาคุดานิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - จิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
(JGKIX014) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA (TG)
วันที่ 19 - 24 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด
(JGNRT013) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE TAKAYAMA NEW YEAR (XJ)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato” ** พิเศษ!!! ให้ท่านได้ทาน “สตอเบอรี่สดๆ” รสหวานท่านละ 1 แพ็ค ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
(ZGAZNRT11) ทัวร์ญี่ปุ่น AZNRT11 TOKYO SPARKLING SNOW (XJ)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 20 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี - ชินจูกุ – ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
(ZGAZNRT10)ทัวร์ญี่ปุ่น AZNRT10 TOKYO STRONG WINTER (XJ)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 23 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - อาซากุสะ-เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - จิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
(JGNRT012) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO OCT. (TG)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน ** “ไข่ดำอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(JGNRT005) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO NOV. (TG)
วันที่ 23 - 28 พ.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** ตระการตากับเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** ชมใบไม้เปลี่ยนสีบน ถนนอิโจนามิกิ ที่สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
(JGNRT004)ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO DEC. (TG)
วันที่ 19 - 24 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(JGKIX001) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE HONSHU (KIX-HND)โอซาก้า -เกียวโต-อาราชยิ าม่า-นารา-ฟูจิ-โตเกียว (TG)
วันที่ 19 - 25 ต.ค. 61  (7 วัน 4 คืน )
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ ** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014