Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โตเกียว
(ITKIX038) ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER Golden Route B Osaka Tokyo (TZ)
วันที่ 1 มิ.ย. 61 - 23 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ปราสาทโอซาก้า เกียวโต วัดทอง คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ ห้างอิออนมอลล์ เมืองเซกิ ร้านมีดซันชู หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้
(ITNRT037) ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER Golden Route A Tokyo Osaka (TZ)
วันที่ 4 มิ.ย. 61 - 19 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว จังหวัดยามานาชิ โอชิโนะฮักไก เมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ/นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา ริงกุ
(TBKIX002) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ALPS TOKYO (XJ)
วันที่ 25 เม.ย. 61 - 26 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน - ชมทุ่งดอก PINKMOSS หลากสีสันอันสวยงาม
(JGHND022) ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS (NO.1 ) (TG)
วันที่ 16 เม.ย. 61 - 13 พ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ** ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น" ** ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สำหรับเดือนเมษายน)
(ZG) ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว MUST GO 5 วัน 3 คืน (XJ)
วันที่ 14 - 18 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ - วัดนาริตะซัง –ฟูจิชั้นที่ 5 – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โอชิโนะ ฮัคไค-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ -อาซากุสะ – โอไดบะ– ช้อปปิ้งอิออน
(TTNNRT004)ทัวร์ญี่ปุ่น *XJ48* TOKYO FUJI ซุปตาร์ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน (XJ)
วันที่ 31 พ.ค. 61 - 3 ก.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเดียว - เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
(TTNNRT007) ทัวร์ญี่ปุ่น *XJ54*TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สุกี้แห้ง (XJ)
วันที่ 2 มิ.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
(TTNNRT006 )ทัวร์ญี่ปุ่น *XJ53*TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ (XJ)
วันที่ 1 มิ.ย. 61 - 1 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
(TTNNRT005) ทัวร์ญี่ปุ่น *XJ50* TOKYO FUJI ซุปตาร์ ห้าดาว (XJ)
วันที่ 14 พ.ค. 61 - 7 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
(TTNNRT003) ทัวร์ญี่ปุ่น *XJ37*TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ลาเวนเดอร์ (XJ)
วันที่ 9 พ.ค. 61 - 2 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
(TTNNRT002) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI (XJ)
วันที่ 9 - 13 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว -วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
(TTNNRT001)ทัวร์ญี่ปุ่น *TG41* TOKYO-FUJI-OSAKA ซุปตาร์พรมแดง#3 (TG)
วันที่ 22 เม.ย. 61 - 14 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นฟูจิชั้น 5 ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
(JGNGO021 )ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS (NO.3) (TG)
วันที่ 25 - 30 พ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ** ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น" ** ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
(ITNRT036 )ทัวร์ญี่ปุ่น XJ83 Chill & Save Tokyo Fuji (XJ)
วันที่ 1 มิ.ย. 61 - 27 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว -  สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น  เยือน มหานครโตเกียว Tokyo เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง วัฒนธรรม แหล่งช้อปปิ้ง สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุ ดแห่งหนึ่งในโตเกียว  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ
(TASNGO009) ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE SAKURA (TG)
วันที่ 17 - 22 พ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – โทยาม่า โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ ยามานาชิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
(TASNRT003) ทัวร์ญี่ปุ่นKANTO DISNEYLAND SONGKRAN (TG)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที – หุบเขา โอวาคุดานิ (เคเบิ้ล) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเดิสนีย์แลนด์)
(TASHND001) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO SAKURA SAKURA (TG)
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ฮาเนดะ – คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน (ชมซากุระ) – ย่านเมืองเก่า คาวาโกเอะ– ตรอกลูกกวาด – นิกโก้ – ทะเลสาบชูเซนจิ–น้ำตกริวซู – คินูกาว่าออนเซน คินูกาว่า – ศาลเจ้าโทโชกุ –สะพานชินเคียว – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – สวนสาธารณะ สุมิดะ (ชมซากุระ) – สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ) – โตเกียว
(ITNRT028) ทัวร์ญี่ปุ่น WoW! Sakura Tokyo Fuji Sakura (XJ)
วันที่ 8 - 11 เม.ย. 61  (4วัน3คืน)
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ชมสวนซากูระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น  โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ซากุระสวนอุเนโนะ ตลาดอะเมโยโกะ  ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ ถ่ายรูปหุ่นกันดั้มตัวใหม่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ช้อปปิ้งชินจูกุ
(JFHNA016) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาโทโฮคุ (อิวาเตะ - อาคิตะ - ยามากาตะ - มิยางิ) **COURSE 4** (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 57,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ -  ชมอาคิตะ ฟุรุซาโตะ วิลเลจ ศูนย์จัดแสดงงานหัตถกรรมดั้งเดิมของเมืองอาคิตะ  ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านของญี่ปุ่นยามเช้าที่ตลาดเช้าเซนได เป็นตลาดที่มีร้านขายผลไม้ ขายอาหารสดมากกว่า 70 ร้านค้า
(JFHNA015) ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษาโทโฮคุ (อิวาเตะ - อาคิตะ - ยามากาตะ - มิยางิ) **COURSE 1** (TG)
วันที่ 10 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 57,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ -  ชมอุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ สถานที่ถ่ายทำละคร YOSHITSUNE เรื่องดังของทางช่อง NHK  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  ชมทะเลสาบทาซาว่า ทะเลสาบที่ลึกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น  ชมลำธารสีฟ้า ทิวทัศน์ของเกาะแก่งและหินรูปทรงแปลกประหลาดที่ หุบเขาดาคิกาเอริ  ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนะดาเตะ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014