Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โตเกียว
(TTN-TR14) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY (TZ)
วันที่ 26 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
(PM-TGNRTKIX01)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM KIMONO (TG)
วันที่ 17 ม.ค. 62 - 26 พ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 41,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
(PM-TGKMQ01)ทัวร์ญี่ปุ่น KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA PREMIUM BUSINESS CLASS (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.พ. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์มัตสึโมโตะ - บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส ชั้นบิสสิเนสคลาส ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น
(JGNRT028) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO SAKURA (TG)
วันที่ 27 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** นำท่านชม “สวนอุเอะโนะ” สถานที่ ชมซากุระ ชื่อดังใจกลางกรุงโตเกียว ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(GH-GO2NGO-TG009)ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI COUNTDOWN TOKYO LUCKY (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62  (7 วัน 4 คืน )
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - สนามบินนาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ฟาร์มสตรอเบอรี่ - กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ลานสกี ฟูจิเท็น – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โกเทมบะ พรีเมียมเอ้าท์เล็ต-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อไดบุทสึ – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน อิสระช้อปปิ้งโตเกียวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
(GH-GO2NGO-TG008)ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI NAGOYA COUNTDOWN (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (7 วัน 4 คืน )
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - • FUJI-Q HIGHLAND พิสูจน์ความกล้ากับ รถไฟเหาะที่ชันที่สุดในโลก และบ้านผีสิง • สนุกสนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น • สนุกสนานกับกิจกรรม เก็บสตรอเบอรี่ • ถนนอุมายม่อน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกย่า • วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก
(GH-GO2NGO-TG007)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA COUNTDOWN TOKYO (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - • เที่ยวเมืองทาคายาม่า ชมทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า • สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลกชื่อดัง ชิราคาวาโกะ • สนุกกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี • ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว ย่านชินจูกุ • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน!!
(GH-GO2KIX-TG009 )ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA COUNT DOWN FUJI TOKYO (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (7 วัน 4 คืน )
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • สนุกกับกิจกรรมลานสกี และ เก็บสตอเบอรี่จากฟาร์ม • ช้อปปิ้งจุใจกับด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า โตเกียว • เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต และ นารา ไหว้พระขอพรปีใหม่ • อิสระช้อปปิ้งเต็มอื่มในเมืองโอซาก้า • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น
(ZGAZNRT04)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA SPARKLING (XJ)
วันที่ 20 - 31 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ-พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - อิออน จัสโก้
(ZGAZNRT03) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG (XJ)
วันที่ 21 มี.ค. 62 - 18 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ– ชมซากุระ ณ อูเอโนะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ -ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
(ZGAZNRT08) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA SEASON (SL)
วันที่ 20 มี.ค. 62 - 27 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดนาริตะซัง – ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ – โอไดบะ – อิออน มอลล์
(ZGAZNRT14) ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG TULIP (XJ)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - เทศกาลดอกทิวลิป - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ
(ZGAZNRT06) ทัวร์ญี่ปุ่น AZNRT06 TOKYO STRONG RETURN (XJ)
วันที่ 11 ม.ค. 62 - 16 ก.พ. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว -อาซากุสะ-เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี - โอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาอาคิตะ (อาคิตะ – อิวาเตะ – มิยางิ – ยามากาตะ) (TG)
วันที่ 12 - 17 ก.พ. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อาคิตะ -  ลิ้มรสความอร่อยของน้ำผึ้งคุณภาพดีที่ถูกคัดสรรมาจากทั่วโลก ณ ร้าน Yama no Hachimitsuya  ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนดาเตะ  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาซาโอะ และ “ปีศาจน้ำแข็ง” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น  ชมความสวยงามของกระท่อมน้ำแข็ง ณ เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งน้ำ
(ZGNRT06) TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี (XJ)
วันที่ 8 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
(IT-JXW24) ทัวร์ญี่ปุ่น CODE JXW24 Wow! Snow Monkey Osaka Tokyo (XW)
วันที่ 21 ธ.ค. 61 - 26 มี.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเซกิ - ร้านมีดซันชู Hamonoyasan – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เมืองมัตสึโมโต้  เช้า,เที่ยง,เย็น (BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์) ปราสาทมัตสึโมโต้ - จิโกกุดานิ ลิงออนเซ็น – วัดเซ็นโซจิ – จุดชมวิวทะเลสาบสุวะ - โยโกยะ ออนเซ็น  เช้า,เที่ยง,เย็น กระเช้า Kita Yatsugatake Ropeway - ลานสกี - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ชินจูกุ - นาริตะ เช้า,เที่ยง
(TTN-XJ94) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ94 : TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (XJ)
วันที่ 9 มี.ค. 62 - 19 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
(JGNRT025) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO WINTER (TG)
วันที่ 11 - 16 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(JGHND024) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO SPRING (TG)
วันที่ 13 - 18 มี.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** นำท่านชม “สวนอุเอะโนะ” สถานที่ชมซากุระชื่อดังใจกลางกรุงโตเกียว ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
(JGHND023) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL MATSUDA SAKURA (TG)
วันที่ 27 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014