logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ จางเย่ 37 พีเรียดจาก จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241203

ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว 8 วัน 7 คืน (3U)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
12 พ.ค. - 9 มิ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
2 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241180

MTWT240155 กวางเจา หลันโจว จางเยี่ย ตุนหวง มั่วเกาคู ถูหลู่ฟาน อูรุมุฉี เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ แหล่งเที่ยวมรดกโลก,ขี่อูฐเดินไปตามสันทราย
 • สะพานข้ามแม่น้ำฮวงโห,อนุสาวรีย์หินแกะสลักมารดาแม่น้ำฮวงโห,วัดจิวหมัวหลัวสือ,อุทยานภูเขาสายรุ้ง,ด่านเจียยวี่กวน,เนินทรายหมิงซาซาน,สระน้ำวงพระจันทร์,ถ้าหินมั่วเกาคู,ชมภาพยนตร์ 3 มิติ,ระบบชลประทาน,ถ้ำพระพันองค์,เมืองโบราณเกาชาง,หมู่บ้านอุยกูร์,อุทยานธรรมชาติเทือกเขาเที่ยนซาน,ทะเลสาบเทียนฉือ,ตลาดต้าปาจา,
เดินทางช่วง
23 พ.ค. - 20 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 5 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
13 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241123

ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
19 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
26 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240509

ทัวร์คุณธรรมเส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู 9 วัน 8 คืน (CA)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 26 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241166

เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม 8 วัน

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ ชมถ้าพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก,ตื่นตากับภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่าที่งดงามมหัศจรรย์
 • วังแพะเขียว,ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า,จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน,หมิงซาซาน,ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว,ถ้าพระมอเกาคู,เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง,คานเอ๋อจิ่ง,ภูเขาเปลวเพลิง,ต้าปาจาร์,สวนหงซาน,พิพิธภัณฑ์ซินเกียง,
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 25 ก.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
2 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
16 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241149

เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมหลายพันปี ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำพระมอเกาคู ด่านเจียยี่กวน 8 วัน 7 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ เข้าชมถ้าพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก,ตื่นตากับภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์
 • ถนนโบราณจินลี่,วังแพะเขียว,วัดต้าฝอซื่อ,ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า,จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน,หมิงซาซาน,ถ้ำพระพันองค์,คานเอ๋อจิ่ง,ภูเขาเปลวเพลิง,สวนหงซาน,พิพิธภัณฑ์ซินเกียง,ถนนคนเดินชุนซีลู่
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 24 ก.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 7 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
10 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241167

TG เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม 8วัน

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมความสวยงาม, ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์, ชมภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า, ทดลองขี่อูฐ, นั่งรถไฟความเร็วสูง, ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางเมืองทูรูฟานเมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหม,
 • ถนนโบราณจินลี่, วังแพะเขียว, วัดต้าฝอซื่อ, เมืองเจียยี่กวน, จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน, หมิงซาซาน, ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว, ถ้ำพระมอเกาคู, เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง, เชียนฝอต้ง, คนเอ่อจิ่ง, อูรูมูฉี, ภูเขาเปลวเพลิง, ต้าปาจาร์, สวนหงซาน, พิพิธภัณฑ์ซินเกียง, ถนนคนเดินชุนซีลู่
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 24 ก.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 7 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
10 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67