logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ จางเจียเจี้ย 211 พีเรียดจาก จาก 28 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241996

DYGVZ1324 ซุปตาร์...ทักครับ จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (JUN 2024) บินเที่ยง-กลับเที่ยง

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 30 ส.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
29 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241995

DYGVZ1424 ซุปตาร์...จางเจียเจี้ย สวรรค์ชั้น 7 6 วัน 5 คืน (MAY 2024) บินเที่ยง-กลับเย็น

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241778

CVZ90 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 29 ส.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
7 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241794

CVZ777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 4 ก.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241799

CSL83 Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241809

CVZ77 Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
1 ก.ค. 67 - 4 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241779

CVZ91 จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240350

หยีชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน QW

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมเขื่อนสามผา,ชมแสงสีเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามค่ำคืน,พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน,โชว์จิ้งจอกขาว
 • บ้านเกิดกวี ชวีหยวน,สวนดอกท้อ,เมืองจางเจียเจี้ย,ศูนย์แพทย์แผนจีน,ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา,เขาเทียนเหมิน
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240550

หยีชาง จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น 6วัน5คืน QW

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมเขื่อนสามผา, ชมแสงสีเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามค่าคืน,
 • มณฑลหูเป่ย, มณฑลหูหนาน, บ้านเกิดกวี ชวีหยวน, เมืองจางเจียเจี้ย, เมืองโบราณ ฝูหรงเจิ้น, ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241850

CVZ58 จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 8 ก.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
2 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 28 โปรแกรม