logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ อูหลู่มู่ฉี 11 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST240126

ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

  • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
16 มี.ค. - 31 มี.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
16 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
23 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240509

ทัวร์คุณธรรมเส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู 9 วัน 8 คืน (CA)

  • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 26 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240424

ซินเจีียง สายไหมใต้ แกรนด์แคนยอนอันจี่ไห่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 8วัน7คืน TG

  • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ อิสระช้อปปิ้ง ที่ตลาดต้าปาจา, ชมพิพิธภัณฑ์การบุกเบิกทางทหาร, ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์, ชมแกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู
  • เมืองเฉินตู, ถนนโบรำณจินลี่, สวนหงซาน, เมืองอูหลู่มู่ฉี, พิพิธภัณฑ์การบุกเบิกทางทหาร, แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่, ทุ่งดอกลำเวนเดอร์
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 25 ก.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
2 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
9 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67