logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทูรูฟาน 18 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241149

เส้นทางสายไหม ย้อนรอยอารยธรรมหลายพันปี ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำพระมอเกาคู ด่านเจียยี่กวน 8 วัน 7 คืน

  • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
  • ไฮไลท์ เข้าชมถ้าพระพันองค์ มรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลก,ตื่นตากับภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า ที่งดงามมหัศจรรย์
  • ถนนโบราณจินลี่,วังแพะเขียว,วัดต้าฝอซื่อ,ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า,จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน,หมิงซาซาน,ถ้ำพระพันองค์,คานเอ๋อจิ่ง,ภูเขาเปลวเพลิง,สวนหงซาน,พิพิธภัณฑ์ซินเกียง,ถนนคนเดินชุนซีลู่
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 24 ก.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 7 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
10 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241167

TG เฉินตู ตุนหวง เส้นทางสายไหม 8วัน

  • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมความสวยงาม, ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์, ชมภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า, ทดลองขี่อูฐ, นั่งรถไฟความเร็วสูง, ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางเมืองทูรูฟานเมืองโอเอซิสบนเส้นทางสายไหม,
  • ถนนโบราณจินลี่, วังแพะเขียว, วัดต้าฝอซื่อ, เมืองเจียยี่กวน, จัตุรัสป้อมปราการด่านเจียยี่กวน, หมิงซาซาน, ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว, ถ้ำพระมอเกาคู, เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง, เชียนฝอต้ง, คนเอ่อจิ่ง, อูรูมูฉี, ภูเขาเปลวเพลิง, ต้าปาจาร์, สวนหงซาน, พิพิธภัณฑ์ซินเกียง, ถนนคนเดินชุนซีลู่
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 24 ก.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 7 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
10 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67