logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ ณ ตุรกี

ธันวาคม 13, 2019 | by Gusto World Tour

?ชมภาพปามุคคาเล่ (Pamukkale) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหล ประเทศตุรกี

ทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกกึ่งสถาปัตยกรรมสีขาวขึ้นสวยงามแปลกตา

ปามุคคาเล ในภาษาตุรกี แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก

—————————
➡️เที่ยวกับ กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์
ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ ⏭ https://gustotour.com/intertours/turkey/