logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ขึ้นตึก ONE WORLD TRADE CENTER ชมวิวแบบ 360 องศาของมหานครนิวยอร์กเมืองแห่งตึกสูงระฟ้า ‼️

พฤศจิกายน 20, 2019 | by Gusto World Tour

ขึ้นตึก ONE WORLD TRADE CENTER ชมวิวแบบ 360 องศาของมหานครนิวยอร์กเมืองแห่งตึกสูงระฟ้า ‼️

…ตึกแห่งนี้เรียกอีกชื่อว่า Freedom Tower ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในนิวยอร์กสร้างขึ้นในบริเวณของ World Trade Center เดิม เพื่อแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าหลังจากเหตุการณ์ 9/11 แม้ตึก Twin Tower ถล่มลงแล้ว เราก็ยังสามารถก้าวต่อไปได้ และเราแข็งแรงพอ

โดยตึก One World Trade Center มีความสูง 1,776 ฟุต หรือ ประมาณ 541.32 เมตร มีชั้นทั้งหมด 104 ชั้น ขึ้นลิฟต์จากชั้นล่างแค่อึดใจเดียวก็พาคุณมาถึงชั้น 102 แล้วค่ะ (ใช้เวลาเพียง 47 วินาทีเท่านั้นเอง)

—————————
➡️เที่ยวกับ กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์
ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ ⏭ https://gustotour.com/intertours/united-states/