logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ทัวร์ Super Save พบ 2 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด GUST221362

โปรแกรมทัวร์ แกรนด์โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน (QR)

  • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ -เมืองพูล่า,สนามต่อสู้โบราณ หรือ AMPHITHEATER, -ถนนคอร์โซ (KORZO) ถนนคนเดินซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง -อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศโครเอเชีย -แวะเก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KOPNENA VRATA) -ชม“ป้อมปราการคนีน”ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ภูเขาที่สูงที่สุดในโครเอเชีย -อุทยานแห่งชาติครักคา”หนึ่งในอุทยานแห่งชาติของโครเอเชีย -ชม“น้ำตกสแกรดินสกีบัค,เก็บภาพกับ“มหาวิหารเซนต์เจมส์ -ซีบีนิค,พรีมอสเทน,รูปปั้นพระแม่แห่งลอเร็ตโต้,พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
  • อาหารจานเด่น -เมนูพิเศษ กุ้งมังกรรสเลิศพร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก
  • -ชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบนกำแพงเมือง -ถ่ายรูปกับ“สปอนซา พาเลส”สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค -นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิก,เก็บภาพกับ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ -ชม“ตลาดกลางเมือง”(DOLAC MARKET)ตลาดกลางแจ้งขายไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้
เดินทางช่วง
9 ต.ค. - 31 ต.ค. 65 (2 ช่วงวันเดินทาง)
9 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65