logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไถตง 42 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST233585

VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
2 พ.ย. 66 - 3 มี.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233813

บัสพิเศษ มาคู่ถุกที่สุด Taiwan CHARTER FLIGHT ไทเป ทะเลสาบ จีหลง ตะลุย 3 ไนท์มาร์เก็ต

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,พระถังซัมจั๋ง,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง,ซีเหมินติง,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานเหย๋หลิ่ว,ซีเหมินติง,อี้จงเจียNightmarket,วัดเหวินหวู่,วัดเสวียนกวง(พระถังซัมจั๋ง),เถาหยวนNightmarket, จีหลงNightmarket,Mitsui Outlet Park
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233589

VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 66 - 3 มี.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66