logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไถตง 8 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST233585

VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 3 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST234688

TPEVZ0123 ซุปตาร์ ไต้หวัน ลำนำรักในสายลมหนาว 4 วัน 3 คืน VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือ ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, ใส่ชุดกี่เพ้า เที่ยวตลาดตี้ฮวา และ วัดเสียไห่เฉิงหวง, ขอพร วัดเสียไห่เฉิงหวง, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, เช็คอินที่เที่ยวสุดคิ้วท์ที่ หมู่บ้านแมวโหวต้ง, ชิมชาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา, Shabu Shabu, ปลาประธานาธิบดี
 • ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, เมืองไทเป, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านแมวโหวต้ง, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, ตลาดตี้ฮวา, วัดหลงซาน, ร้าน Cosmetics Shop, หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน
เดินทางช่วง
29 ก.พ. - 25 มี.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233589

VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 67 - 3 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240117

WNTW-BR5D3N-E02_ไหว้พระ 5 วัด ไต้หวัน ผูหลี่ ไถจง ไทเป 5 วัน 3 คืน_2-6 พ.ค.67

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดจื่อหนานกง, วัดเหวิ่นหวู่, วัดเสียไห่เฉิงหวง, วัดหลงซาน, วัดต้าหลงตงเป่าอัน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบู
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, อุทยานเย่หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสาวรีย์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ตลาดฟงเจี่ย, ตลาดซื่อหลิน, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
2 พ.ค. - 6 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67