logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไถตง 41 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST233585

VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
  • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
2 พ.ย. 66 - 3 มี.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233589

VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
  • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
  • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 66 - 3 มี.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66