logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไทเป 99 พีเรียดจาก จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231160

VZTPE5 Taiwan ปังปัง 3วัน2คืน By VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ปล่อยโคมลอยสือเฟิน,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิ่ว
 • อาหารจานเด่น เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101,GloriaOutlet
เดินทางช่วง
23 ก.ย. - 24 ต.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231166

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
24 ก.ย. - 21 ต.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
24 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231162

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 23 ต.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231337

FD-TPE2 Taiwan สุดต๊าซ 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ปั่นจักรยานราง,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
21 ก.ย. - 25 ต.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233769

FD-TPE2-1 Taiwan Special ทะเลสาบ-เจิ่งปิง 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 11 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233496

Taiwan CHARTER FLIGHT ไทเป ทะเลสาบ จีหลง ตะลุย 3 ไนท์มาร์เก็ต

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,พระถังซัมจั๋ง,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง,ซีเหมินติง,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานเย๋หลิ่ว,ซีเหมินติง,อี้จงเจียNightmarket,วัดเหวินหวู่,วัดเสวียนกวง(พระถังซัมจั๋ง),เถาหยวนNightmarket, จีหลงNightmarket,Mitsui Outlet Park
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233585

VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
2 พ.ย. 66 - 3 มี.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
12 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233263

ทัวร์ ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง , Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, โรงงานผลิตชา, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ร้านคอสเมติค, หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน (Thermal Valley), ห้องสมุดเป่ยโถว , ถนนโบราณตั้นสุ่ย, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน), ศูนย์เจอเมเนียม, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233589

VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 66 - 3 มี.ค. 67 (23 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
2 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232720

CI-TPE6 ไต้หวัน ไทเป ไถจง พิพิธภัณฑ์กู้กง 4D3N BY CI

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,วัดเหวินหวู่,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน,แช่น้ำแร่โรงแรม5ดาว,โรงแรม 5 ดาวตลอดทริป
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา
 • อี้จงไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดเหวินหวู่,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 11 ธ.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
2 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม