logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ไทจง 113 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231166

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. - 21 ต.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231162

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (20 ช่วงวันเดินทาง)
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231337

FD-TPE2 Taiwan สุดต๊าซ 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ปั่นจักรยานราง,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. - 25 ต.ค. 66 (29 ช่วงวันเดินทาง)
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231860

FMS-SL-Charterflight Taiwan 3 อุทยาน 6วัน4คืน By SL

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,โรงงานหินอ่อน
 • อาหารจานเด่น อาหารจีนซีฟู้ด,ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา
 • อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,หมู่บ้านประมลเจิ้งปิง,วัดเหวิ่นหวู่,อุทยานอาลีซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,โรงงานหินอ่อน,อุทยานทาโรโกะ,หาด7ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ค. - 1 ส.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232014

VTPE43JX-19 โอ้โห!! TAIWAN เที่ยวฟิน บินพรีเมี่ยม 4D3N BY JX MAY-JUN

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด TPE04

TPE04 VZ BKK TAIWAN อาลีซาน มันต๊าซมาก 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. - 27 ต.ค. 66 (14 ช่วงวันเดินทาง)
8 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231990

TPE04 VZ BKK TAIWAN อาลีซาน มันต๊าซมาก 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. - 27 ต.ค. 66 (14 ช่วงวันเดินทาง)
8 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232042

KHHWE0223 ซุปตาร์...TAIWAN ใต้ก็ไป เหนือก็มา!!! 5 วัน 4 คืน ( JUN 2023 )

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231262

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (CI)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน อุทยานธรณีเย่หลิ่ว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรม ชาติยอดนิยมของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของ นักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น ช้อปปิ้งกันให้จุใจ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน, ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
 • ไถจง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, โรงงานผลิตชา, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน), ศูนย์เจอเมเนียม, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ช้อปปิ้งซีเหมินติง, วัดหลงซานซื่อ
เดินทางช่วง
28 ก.ค. - 14 ส.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230597

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (WE)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน
 • เมืองเจียอี้ ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, เมืองไถจง, เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, เมืองเกาสง, ช้อปปิ้งซินจูเจียง, เกาสง, วัดโฝกวงซัน, ทะเลสาบดอกบัว, เจดีย์เสือมังกร, สนามบินเกาสง
เดินทางช่วง
26 ก.ค. - 6 ธ.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66