logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ แชงกรีล่า 95 พีเรียดจาก จาก 21 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241801

C8L82 ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST242001

KMGVZ0224 ซุปตาร์...คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียงแบบตะโกน 6 วัน 4 คืน MAY - JUN 2024บินค่ำ กลับดึก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241237

C8L82 ถ้าเธอมีเขา..คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ เช็คอินถ่ายรูป, ผ่านชมสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม, สัมผัสกับกลิ่นอายของความเป็นทิเบต, นั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่), ถ่ายภาพวิวหลักล้าน, ดื่มด่ำบรรยากาศราวกับได้ย้อนเวลา, ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
 • อาหารจานเด่น สุกี้แซลมอน, อาหารกวางตุ้ง
 • ถนนเจี้ยวฉ่างจงลู่ชมดอกศรีตรัง, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, เมืองโบราณต้าหลี่, ช่องแคบเสือกระโจน, พิพิธภัณฑ์จามรี, วัดลามะซงจ้านหลิง, ทะเลสาบนาพาไห่, เมืองลี่เจียง, สระมังกรดา, ร้านบัวหิมะ, ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่, หุบเขาสีน้าเงินไป๋สุ่ยเหอ, ร้านหยก, เมืองโบราณกวนตู้, ร้านผ้าไหม
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241802

CDR81 สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 2 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241806

CDR80 DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241824

CMU74 หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 3 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST242019

KMG8L0124 ซุปตาร์...คุนหมิงที่จริงใจ 6 วัน 5 คืนMAY-OCT บินค่ำ กลับเย็น (ไม่ลงร้าน)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 25 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241797

CDR84 Lost Horizon ลี่เจียง เต๋อชิง แซงกรีล่า ปาลาเก๋อจง 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241509

RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง
 • อาหารจานเด่น สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
 • เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 31 ต.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241215

CMU74 - หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ช้อปปิ้ง, นั่งรถไฟความเร็วสูง, ถ่ายภาพ, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, ดูโชว์ IMPRESSION LIJIANG, ชมผ้าไหมจีน
 • อาหารจานเด่น สุกี้ปลาแซลมอนสไตล์จีน, สุกี้เห็ดรสเด็ด
 • ตลาดไนท์บาซาร์, เจดีย์สามองค์, พิพิธภัณฑ์จามรี, เมืองโบราณต้าหลี่, เมืองโบราณแชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิง, ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณลี่เจียง, ภูเขาหิมะมังกรหยก, หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, ร้านบัวหิมะ, ตำหนักทองจินเตี้ยน, ร้านหยก, เมืองโบราณกวนตู้, ซุ้มประตูม้าทองและไก่มรกต, วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
14 ก.ค. - 2 ส.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 21 โปรแกรม