logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เซ็นได 16 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST234081

RJ-XJ023 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได ปีศาจหิมะหนานุ่ม

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, อ่าวมัตสึชิม่า, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ, เข้าชมหมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ, เที่ยวเมืองเก่าซาวาระ
 • อาหารจานเด่น โซบะต้นหอม
 • กินซัง ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด, ช้อปปิ้ง อามิ พรีเมียม เอาท์เล็ต, ตลาดปลานาคามินาโตะ, ศาลเจ้าโออาไร อิโซซากิ
เดินทางช่วง
31 ม.ค. - 23 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
31 ม.ค. 67 - 5 ก.พ. 67
5 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67
6 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233355

RJ-TG006 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • อาหารจานเด่น Wanko Soba
 • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233270

RJ-TG005 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • อาหารจานเด่น Wanko Soba
 • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233254

RJ-TG004 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได บินตรง Happy New Year

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • อาหารจานเด่น Wanko Soba
 • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67