logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ซานย่า 20 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST234280

GTHAK001 โปรแกรมไหหลำ ซานย่าน 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อนุเสาวรีย์กวางเหลียวหลัง,อุทยานพุทธธรรมหนานซาน,เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน108เมตร,ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
 • อาหารจานเด่น อาหารเจในวัดหนานซาน,ข้าวมันไก่ไหหลำ
เดินทางช่วง
3 ม.ค. - 3 ก.พ. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
ทัวร์โค๊ด GUST234286

GTHAK001 โปรแกรมไหหลำ ซานย่าน 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ อุทยานหนานซาน,สวนกุหลาบเหมยกุยกู่,สวนกวางเหลียวหลัง
 • อาหารจานเด่น ข้าวมันไก่ไหหลำ
เดินทางช่วง
3 ม.ค. - 3 ก.พ. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67
ทัวร์โค๊ด GUST234285

GTHAK002 โปรแกรมไหหลำ ซานย่าน 4 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ อุทยานหนานซาน,เกาะดอกไม้,สวนกวางเหลียวหลัง
 • อาหารจานเด่น ข้าวมันไก่ไหหลำ
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 3 ก.พ. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
3 ม.ค. 67 - 6 ม.ค. 67
10 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
24 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST234281

GTHAK003 โปรแกรมทัวร์ไ์หหลำ ซานย่า 5 วัน 4 คืน พัก 5 ดาว

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ร อุทยานหนานซาน,เกาะดอกไม้,ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมวิว,สวนกวางเหลียวหลัง
 • อาหารจานเด่น ข้าวมันไก่ไหหลำ
เดินทางช่วง
5 ม.ค. - 18 ม.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 ม.ค. 67 - 9 ม.ค. 67
7 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67
12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67
14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67