logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ซาลส์บูร์ก 19 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST232674

EAST EUROPE THE SOUND OF MUSIC ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ บราติสลาว่า | ปราก | เชสกี้ ครุมลอฟ | เชสกี้ บูดาโจวิค | ฮัลสตัท | ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท | ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK | ซาลส์บวร์ก | เวียนนา | ถนนคาร์ทเนอร์ | พระราชวังเชินบรุนน์ | OUTLET
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 12 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233743

LAKE HALLSTATT EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ บราติสลาว่า | ปราก | เชสกี้ ครุมลอฟ | เชสกี้ บูดาโจวิค | ฮัลสตัท | ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท | ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK | ซาลส์บวร์ก | เวียนนา | ถนนคาร์ทเนอร์ | พระราชวังเชินบรุนน์ | OUTLET
เดินทางช่วง
2 พ.ย. - 23 พ.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66
16 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232401

The Beautiful Blue Danube เยอรมนี - ออสเตรีย - เชก - สโลวาเกีย – ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน (EK)

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • ไฮไลท์ มิวนิค - ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค คาร์โลวี วารี - ปราก ปราสาทแห่งปราก - เบอร์โน บราติสลาว่า – มหาวิหารเอสเตอร์กอม - เซนเทนเดอร์ - บูดาเปสท์ ป้อมชาวประมง - ล่องเรือน้ำดานูบ - Outlet – เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์
เดินทางช่วง
17 ต.ค. 66 - 6 ม.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
21 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66
3 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST232775

LH-MUC001 EAST EUROPE9D6N

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233306

สวยครบ ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - สโลวาเกีย – ฮังการี - ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ เชสกี้ ครุมลอฟ | ปราก | คาร์โลวี วารี | มาเรียนส์เก้ ลาซเน่ | เบอร์โน | กรุงบราติสลาว่า | กรุงบูดาเปสต์ | ป้อมชาวประมง | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | เวียนนา | ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์นท์เนอร์ | เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ | ซาลส์บวร์ก | ฮัลสตัท
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 66 - 6 ม.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
17 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66
29 พ.ย. 66 - 8 ธ.ค. 66
3 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232659

THE SLEEPING BEAUTY CASTLE เยอรมนี - ออสเตรีย - ลิกเทนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ มิวนิค | จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ | ซาลส์บวร์ก | สวนมิราเบลล์ | บ้านเกิดโมสาร์ท | ฮัลสตัท | ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท | หมู่บ้านโอเบอร์อัมเมอร์เกา | ฟุสเซ่น | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | วาดุซ | ซูริค | ยอดเขาจุงเฟรา | อินเทอร์ลาเกน | ซุก | ลูเซิร์น | เบิร์น | โบน | ปารีส | ประตูชัย |หอไอเฟล | ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ | แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ | พระราชวังแวร์ซายน์
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 66 - 6 ม.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66
9 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
3 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67