logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ นากาโน่ 56 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241836

JXJ113 Welcome Spring TOKYO FUJI KAMIKOCHI 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
14 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240944

RJ-XJ035 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปิดตัว Hakuba

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองคาวาโกะเอะ, ศาลเจ้าฮิกาวะ, ถนนคุราสึคุริ, หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, เมืองนากาโนะ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์, Hakuba Mountain Resort, Hakuba Mountain Harbor, Yo-Hoo Swing, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, เมืองยามานาชิ, โออิชิ ปาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น, กรุงโตกียว, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุถ่ายรูป CAT 3D, เมืองนาริตะ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ศาลเจ้าฮิกาวะ, ถนนคุราสึคุริ, หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์, Hakuba Mountain Resort, Hakuba Mountain Harbor, Yo-Hoo Swing, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิ ปาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุถ่ายรูป CAT 3D
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 23 ก.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
28 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241739

RJ-XJ040 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลืองๆ เปิดประตูให้ส้มหน่อย

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ถนนนาคามาชิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, หอคอยโตเกียวสกานทรี, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, ย่านชิบะมาตะ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิพาร์ค, โอชิโนะ ฮักไก, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, ย่านชิบะมาตะ
เดินทางช่วง
8 ต.ค. - 26 ต.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241738

RJ-XJ039 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า ส้มส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ อุทยานคามิโคจิ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองทาคายาม่า, ชมปราสาทนาโกย่า, วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าอิเสะ, วัดโทไดจิ, ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ, ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค, ชมชิกิซากุระที่สวนโอบาระฟุเรไอ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ย่านเมืองเก่าซันมาจิซูจิ, ชมปราสาทกิฟุ, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า
 • วัดโทไดจิ, สวนกวางนารา, ศาลเจ้าอิเสะ, ตรอกโอคาเงะ โยโกโช, หุบเขาโครังเค, สวรโอบาระฟุเรไอ, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองฮิดะฟุรุคาว่า, ถนนซันมาจิซูจิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ปราสาทกิฟุ, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, ช้อปปิ้งซินไชบาชิ, ย่านโดทงโบริ, ย่านซากาเอะ
เดินทางช่วง
7 ต.ค. - 4 พ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
7 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
21 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241740

RJ-XJ041 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว เหลือง ส้ม เปิดประตูให้แดงหน่อย

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ถนนนาคามาชิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, หอคอยโตเกียวสกานทรี, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, ย่านชิบะมาตะ, ถนนคุราสึคุริ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, กระเช้าฮาคุบะ, จุดชมวิว Mountain Harbor, สวนโออิเดะพาร์ค, อุโมงค์เมเปิ้ล
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิพาร์ค, โอชิโนะ ฮักไก, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, ย่านชิบะมาตะ, ถนนคุราสึคุริ, ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช, Hakuba Mountain Harbor, โออิเดะพาร์ค, ปราสาทมัตสึโมโต้, ตลาดเช้าทาคายาม่า, ถนนซันมาจิซูจิ, อุโมงค์เมเปิ้ล
เดินทางช่วง
9 ต.ค. - 26 ต.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241917

RJ-XJ043 ทัวร์ เรียล เรียล... นาโกย่า 3 สี บึ้มบั้มเซมเบ้

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หุบเขาโครังเค, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, วัดฮิดะโคคุบุนจิ, ถนนซันมาจิซูจิ, สะพานนาคาบาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, สะพานทัปปะ, ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ, จุดชมวิว HAKUBA MOUNTAIN HARBOR, YOO HOO SWING, โออิเดะพาร์ค, อุโมงค์เมเปิ้ล, ภูเขาไฟฟูจิ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • หุบเขาโครังเค, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, วัดฮิดะโคคุบุนจิ, ถนนซันมาจิซูจิ, สะพานนาคาบาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, สะพานทัปปะ, ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, วัดเซ็นโคจิ, ถนนนากามิเสะ, ฮาคุบะ, สถานีอิวาทาเกะ, จุดชมวิว HAKUBA MOUNTAIN HARBOR, YOO HOO SWING, โออิเดะพาร์ค, อุโมงค์เมเปิ้ล, ภูเขาไฟฟูจิ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ช้อปปิ้งย่านซากาเอะ
เดินทางช่วง
8 ต.ค. - 17 พ.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
8 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241743

RJ-TG012 ทัวร์ เรียล เรียล... โอซาก้า โตเกียว พาไปดูวิวสันนน

 • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ถนนนาคามาชิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, หอคอยโตเกียวสกานทรี, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, กระเช้าฮาคุบะ, จุดชมวิว Mountain Harbor, อุโมงค์เมเปิ้ล, ชมปราสาทโอซาก้า, ย่านชินไซบาชิ, ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค, ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ, ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, วัดเซ็นโคจิ, ชมชิกิซากุระ ณ สวนโอบาระฟุเรไอ, วัดคิโยมิสึ
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ปราสาทโอซาก้า, ย่านชินไซบาชิ, ย่านโดทงโบริ, วัดคิโยมิสึ, ย่านฮิกาชิยาม่า, หุบเขาโครังเค, ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิพาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, Hakuba Mountain Harbor, ปราสาทมัตสึโมโต้, ตลาดเช้าทาคายาม่า, ถนนซันมาจิซูจิ, อุโมงค์เมเปิ้ล, กระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ, วัดเซ็นโคจิ, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 16 พ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
27 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241744

RJ-TG013 ทัวร์ เรียล เรียล... โตเกียว ที่สุดแห่งใบไม้เปลี่ยนสี

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ถนนนาคามาชิ, ปราสาทมัตสึโมโต้, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, หอคอยโตเกียวสกานทรี, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, ชมทุ่งดอกโคเคีย ณ โออิชิพาร์ค, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, กระเช้าฮาคุบะ, จุดชมวิว Mountain Harbor, อุโมงค์เมเปิ้ล, ขึ้นกระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ, วัดเซ็นโคจิ, ย่านชิบะมาตะ, เมืองคาวาโกเอะ, ถนนคุราสึคุริ, เมืองทาคายาม่า, เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์, ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่โออิเดะพาร์ค
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • ปราสาทมัตสึโมโต้, ถนนนาคามาชิ, อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ, โออิชิพาร์ค, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ, Hakuba Mountain Harbor, ปราสาทมัตสึโมโต้, ตลาดเช้าทาคายาม่า, ถนนซันมาจิซูจิ, อุโมงค์เมเปิ้ล, กระเช้า 2 ชั้น ชินโฮทากะ, วัดเซ็นโคจิ, วัดเซ็นโซจิ, ถนนนากามิเสะ, ย่านชิบะมาตะ, เก็บแอปเปิ้ลแบบบุฟเฟ่ต์, โออิเดะพาร์ค
เดินทางช่วง
17 ต.ค. - 30 ต.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67