logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ หลันโจว 16 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241238

มหัศจรรย์ ภูเขาสายรุ้ง เส้นทางสายไหม 8 วัน

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ ภูเขาสายรุ้ง, ภูเขาแกะสลักม่ายจี๋ซาน, นั่งรถไฟความเร็วสูง
 • ชมพิพิธภัณฑ์กานซู่, สะพานแห่งแรกแม่น้ำเหลือง, อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง, ถ้ำหินแกะสลักม่ายจี๋ซาน, ศาลเจ้าฝูซีเมียว, ย่านถนนคนเดินเมืองโบราณกู่เฉิง, สถานีรถไฟเทียนสุ่ย, หุบเขาสายรุ้งหวู่ไฉ่ซาน, วัดพระใหญ่ต้าฝอซื่อ, ด่านเจียยวี่กวน, ตลาดกวาโจว, เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน, ถ้ำโม่เกาคู
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 29 มิ.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241203

ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว 8 วัน 7 คืน (3U)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
12 พ.ค. - 9 มิ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
12 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67
2 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241180

MTWT240155 กวางเจา หลันโจว จางเยี่ย ตุนหวง มั่วเกาคู ถูหลู่ฟาน อูรุมุฉี เส้นทางสายไหม 8 วัน 7 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ แหล่งเที่ยวมรดกโลก,ขี่อูฐเดินไปตามสันทราย
 • สะพานข้ามแม่น้ำฮวงโห,อนุสาวรีย์หินแกะสลักมารดาแม่น้ำฮวงโห,วัดจิวหมัวหลัวสือ,อุทยานภูเขาสายรุ้ง,ด่านเจียยวี่กวน,เนินทรายหมิงซาซาน,สระน้ำวงพระจันทร์,ถ้าหินมั่วเกาคู,ชมภาพยนตร์ 3 มิติ,ระบบชลประทาน,ถ้ำพระพันองค์,เมืองโบราณเกาชาง,หมู่บ้านอุยกูร์,อุทยานธรรมชาติเทือกเขาเที่ยนซาน,ทะเลสาบเทียนฉือ,ตลาดต้าปาจา,
เดินทางช่วง
23 พ.ค. - 20 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
29 ส.ค. 67 - 5 ก.ย. 67
5 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
13 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241123

ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
19 พ.ค. - 3 มิ.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
26 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240509

ทัวร์คุณธรรมเส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู 9 วัน 8 คืน (CA)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย (รวมขี่อูฐ) กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “ด่านเจียยวี่กวน” ภูเขาสายรุ้งตันเสีย มรดกโลกแดนมังกร ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย ชมหลวงพ่อโตวัดปิ่งหลิ่งซื่อ เขาเทียนซาน ล่องเรือชมความงามทะเลสาปเทียนฉือ
เดินทางช่วง
18 พ.ค. - 26 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241168

SILK ROAD: Similarity Different สายไหม 3 มณฑล: กานซู่-ชิงไห่-มองโกเลีย

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องแพหนังแกะในแม่น้ำฮวงโห,นั่งรถเทียมลา ชมทัศนียภาพและถ่ายภาพในหุบเขาป่าหินอันงดงามตระการตา
 • อาหารจานเด่น รวมมิตรมองโกเลีย
 • อุทยานเขาเจดีย์ขาว,อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง,อุทยานป่าหินแม่น้าฮวงโห,ชมสวนกังหันวิดน้าโบราณ,เขื่อนลิ่วเจียเสีย,ล่องเรือแม่น้ำหวงเหอ,ชมวัดปิ่งหลิงซื่อ,อารามลาบรัง,อารามคุมบุม,ชมเขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า,วัดต้าฝอซื่อ,ทะเลทรายปาเดนจารัน,อุทยานทะเลทราย,ด่านเจียยวี่กวาน,ถ้าโม่เกา,ชมพิพิธภัณฑ์ตุนหวง,อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติหย่าตัน,ซากกาแพงราชวงศ์ฮั่น,ด่านประตูหยก,
เดินทางช่วง
1 ก.ย. - 31 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67
8 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
13 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67