logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ คิวชู 18 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231193

TOP091 : KYUSHU FUKUOKA BEPPU SAKURA 6D 4N BY TG

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟสายโรแมนติกยุฟุอินโนโมริ,กระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเบปปุ
 • บ่อน้ำแร่จิโคคุ,สวนดอกไม้คุจู,หุบเขาทาคาจิโฮะ,ออนเซน,ปราสาทคุมาโมโต้, ซากุระโนะบาบะ,เกาะอิโตชิม่า,LALAPORT กันดั้ม,ช้อปปิ้งเท็นจิน,คาแนลซิตี้
เดินทางช่วง
23 มิ.ย. - 26 ก.ย. 66 (11 ช่วงวันเดินทาง)
23 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66
5 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
3 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232277

TOP125 : KYUSHU FUKUOKA YUFUIN 6D4N BY TG

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ หุบเขาทาคาจิโฮะ,สวนดอกไม้คุจู,ชมวิวฟุกุโอกะ ทาวเวอร์ ยามค่ำคืน,ออนเซน 2 คืน
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ,ปราสาทคุมาโมโต้,เมืองฮิตะตามาเมะ,ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ,ท่าเรือโมจิโกะ พอร์ต,ตลาดปลาคะระโตะ, LALAPORT ช้อปปิ้งและถ่ายรูปกันดั้ม,ช้อปปิ้งโทสุ เอ้าต์เล็ท,นั่งรถไฟยูฟูอินโนะโมริ,ช้อปปิ้งย่านฮากาตะ,เท็นจิน
เดินทางช่วง
13 ก.ค. - 24 ก.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
24 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
19 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232190

TOP123 : KYUSHU FUKUOKA 6D4N โดยสายการบินไทย (TG)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อาบทรายร้อน,นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมเมืองเบปปุ,สวนดอกไม้คุจู,หุบเขาทาคาจิโฮะ,ออนเซน 3 คืน
 • หมู่บ้านยูฟูอิน,ทะเลสาบคิริน,เมืองเบปปุ,,ศาลเจ้าอุโดะ,เกาะซากุระจิมะ,อิบูซูกิ,รถไฟด่วนชินคันเซ็น,สถานีฮากาตะ,ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน
เดินทางช่วง
23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231527

TOP104 : KYUSHU SHIKOKU OSAKA 7D5N BY TG

 • ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ เดินเล่นชมเมืองโดโกะ,สวนดอกไม้คุจุ,นั่งรถไฟยูฟูอิน,ออนเซน 3 คืน
 • ศาลเจ้าดาไซฟุ,ชมหน้าผาทาคาชิโฮ,หมู่บ้านยูฟูอิน,นั่งเฟอร์รี่จากเมืองเบปปุ สู่ เกาะชิโกกุ,ปราสาทมัตสึยาม่า,สวนริทสึริน,น้ำวนนารุโตะ,พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอสึกะ,โกเบพอร์ต ทาวเวอร์,ตลาดปลาคุโรมง,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ริงคุเอ้าต์เล็ท
เดินทางช่วง
27 มิ.ย. - 26 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
27 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66