logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ คูซาดาซี 30 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241696

THE ULTIMATE IN TURKIYE อัลติเมท ตุรกี 9D7N BYT5 APR-OCT 24

  • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 13 ต.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241598

เสน่ห์..ตุรเคีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • ไฮไลท์ อิสตัลบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ถ่ายรูปสุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ชานัคคาเล-ม้าไม้จำลองแห่งทรอย- เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส-คูซาดาสิ-เมืองโบราณเอเฟซุส-ช้อปปิ้งโรงงานเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส-คอนย่า-ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เมฟลานา-คาราวานสไร-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน พิเศษ!! อาหารค่ำพร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง Optional บอลลูน-ช้อปปิ้งโรงงานทอพรม โรงงานเครื่องประดับ และโรงงานเซรามิค-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาเกอเรเม-อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-อิสตันบูล-ถ่ายรูปกับกาลาตาทาวเวอร์ เดินเล่นบ้านหลากสีคัลเลอร์ฟูล ช้อปปิ้งตลาดในร่มแกรนด์บาร์ซา-ช้อปปิ้งย่านทักซิมสแควร์
เดินทางช่วง
13 ก.ย. - 16 พ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
13 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
27 ก.ย. 67 - 5 ต.ค. 67
4 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
10 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241357

IST40 TURKIYE CLASSY TRIP V2. 10D8N BY TK SEP-NOV24

  • ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ย. - 28 พ.ย. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
1 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241679

HARIKA TURKIYE (PV-TURHK-9D7N-TK) OCT 24

  • ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 28 ต.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
6 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
13 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67