logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ คุนหมิง 109 พีเรียดจาก จาก 22 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST242003

KMGVZ0124 ซุปตาร์...คุนหมิงจริงจริงนะ 5 วัน 3 คืน MAY-JUN 2024บินค่ำ กลับดึก

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 มิ.ย. - 4 ก.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
16 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
30 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241536

คุนหมิง อุทยานป่าหิน 4วัน 3คืน KY

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน พิชิตเขาซีซาน+ลอดประตูมังกร ชมความสวยงามสวนน้ำตกคุนหมิง อิสระย่านแหล่งการค้า เมืองโบราณกวนตู้ เช็คอินแหล่งช้อปิ้งสุดฮิต Park 1903 และ POP MART อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ สุกี้เห็ด อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแชลมอน
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241770

CMU93 ยิ่งสูงยิ่งหนาว คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 ก.ย. - 26 ต.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241801

C8L82 ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST242001

KMGVZ0224 ซุปตาร์...คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียงแบบตะโกน 6 วัน 4 คืน MAY - JUN 2024บินค่ำ กลับดึก

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241237

C8L82 ถ้าเธอมีเขา..คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ เช็คอินถ่ายรูป, ผ่านชมสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงาม, สัมผัสกับกลิ่นอายของความเป็นทิเบต, นั่งกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่), ถ่ายภาพวิวหลักล้าน, ดื่มด่ำบรรยากาศราวกับได้ย้อนเวลา, ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
 • อาหารจานเด่น สุกี้แซลมอน, อาหารกวางตุ้ง
 • ถนนเจี้ยวฉ่างจงลู่ชมดอกศรีตรัง, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, เมืองโบราณต้าหลี่, ช่องแคบเสือกระโจน, พิพิธภัณฑ์จามรี, วัดลามะซงจ้านหลิง, ทะเลสาบนาพาไห่, เมืองลี่เจียง, สระมังกรดา, ร้านบัวหิมะ, ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่, หุบเขาสีน้าเงินไป๋สุ่ยเหอ, ร้านหยก, เมืองโบราณกวนตู้, ร้านผ้าไหม
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241824

CMU74 หว่อ อ้าย หนี่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 3 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST242019

KMG8L0124 ซุปตาร์...คุนหมิงที่จริงใจ 6 วัน 5 คืนMAY-OCT บินค่ำ กลับเย็น (ไม่ลงร้าน)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 25 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241509

RJ-FDKMG01 ทัวร์ เรียล เรียล... คุนหมิง ดินแดนสวรรค์ มังกรหยก

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง
 • อาหารจานเด่น สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
 • เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
28 มิ.ย. - 31 ต.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
16 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240601

KMGMU0124 ซุปตาร์...ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5 วัน 4 คืน (ไม่ลงร้าน) APR - JUN บินเช้า กลับค่ำ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม