logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ คุมาโมโตะ 11 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST233269

FUKUOKA KUMAMOTOP BEPPU 5D3N

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • ไฮไลท์ ชมปราสาทคุมาโมโต้,แช่ออนเซนเบปปุ,เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน,ชมบ่อน้ำแร่
  • ชมปราสาทคุมาโมโต้,แช่ออนเซนเบปปุ,เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน,ชมบ่อน้ำแร่
เดินทางช่วง
28 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
28 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66
25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233485

FUKUOKA NEWYEAR 5D3N

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • ไฮไลท์ ดื่มด่ำเทศกาลปีใหม่,เค้าท์ดาวน์เกาะคิวชู,ชมเมืองน้ำแร่เบปปุ,ชมปราสาทคุมาโมโต้,ช้อปปิ้งเทนจิน
  • ดื่มด่ำเทศกาลปีใหม่,เค้าท์ดาวน์เกาะคิวชู,ชมเมืองน้ำแร่เบปปุ,ชมปราสาทคุมาโมโต้,ช้อปปิ้งเทนจิน
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67