logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เกาสง 9 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST230597

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (WE)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
  • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน
  • เมืองเจียอี้ ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, เมืองไถจง, เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, เมืองเกาสง, ช้อปปิ้งซินจูเจียง, เกาสง, วัดโฝกวงซัน, ทะเลสาบดอกบัว, เจดีย์เสือมังกร, สนามบินเกาสง
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 6 ธ.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231003

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (SL)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ไต้หวัน เที่ยวรอบเกาะ ครบทุกไฮไลท์ ซากุระ ไปเช้ากลับดึกเที่ยวครบจบที่เดียว_คุ้ม ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก ชมซากุระบานสะพรั่ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง อุทยานธรณีเย่หลิ่ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง
  • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน อาหารครบทุกมื้อ
  • เมืองเกาสง, ช้อปปิ้งซินจูเจียง, วัดโฝกวงซัน, ทะเลสาบดอกบัว, เจดีย์เสือมังกร, เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ร้านชา, เมืองไถจง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป , อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ร้านคอสเมติค, วัดหลงซานซื่อ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66