logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ จิ่วจ้ายโกว 137 พีเรียดจาก จาก 16 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241309

BC03TFU-8L เฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน 8L ไม่ลงร้านช้อป

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองโบราณซงพาน, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, เมืองโบราณโหวไต่, ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่, ถนนโบราณจี่นหลี่, สะพานโบราณอันซูน
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 26 มิ.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241345

FT-TFUVZ05A-เที่ยวฟิน เฉิงตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง อุทยานธารสวรรค์ 6 วัน 5 คืน-VZ

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 5 ก.ค. 67 (20 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241603

GTGTFUSL003 2 โปรเเกรมจีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองโบราณซงพาน, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, ทะเลสาบยาว, น้ำตกธารไข่มุก, เขตอุทยานหวงหลง, ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า, จัตุรัสหย่างเทียนวู, ถนนไทกู่หลี่, วัดต้าฉือ, ถนนโบราณจิ่นหลี่, Popmart
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 6 พ.ย. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
17 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241373

TFU09 SL DMK เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูงV.2 6D5N (MAY-JUN24)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 26 มิ.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241163

WNCN-TFU-654SL-เฉิงตู ไม่ลงร้าน เที่ยว 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน_6 วัน_MAY-JUN_24

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เฉิงตู 6 วัน 5 คืน, 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน
 • เม่าเสี่ยน, ทะเลสาบเตี๋ยซี, เมืองเก่าซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, เมืองเฮ่อสุ่ย, นั่งกระเช้าอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน, ตูเจียงเยี่ยน, เมืองโบราณ, สะพานหนานเฉียว, ตูเจียงเยี่ยน, แพนด้าเซลฟี่, สวนหมีแพนด้า, วัดต้าฉือ, ไท่กู๋หลี, ถนนซุนซีลู่
เดินทางช่วง
22 พ.ค. - 25 ก.ย. 67 (9 ช่วงวันเดินทาง)
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241610

จิ่วจ้ายโกว เที่ยว 2 อุทยาน 6วัน 5คืน (SL)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • เมืองโบราณซงพาน, อุทยานจิ่วจ้ายโกว, ทะเลสาบทะเลยาว, ทะเลสาบห้าสี, น้ำตกธารไข่มุก, ทะเลสาบนกยูง, ทะเลสาบแพนด้า, อุทยานหวงหลง, เมืองเม่าเซี่ยน, ตุ๊กตาหมีนอนเซลฟี่, ถนนไท่กู๋หลี่, วัดต้าฉือ, ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่, วัดเจาเจี๋ย, ถนนโบราณจิ่นหลี่, Global Center, ชมแสงสีบนตึกแฝด
เดินทางช่วง
6 ก.ย. 67 - 8 ม.ค. 68 (30 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241372

TFU08 MU BKK เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลงV.2 6D5N (MAY-JUN24)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 19 มิ.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST240955

ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (MU)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241448

ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (SL)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยว 2 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งมณฑลเสฉวน เที่ยวชมอุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน" อุทยานปี้เผิงโกว หนึ่งในอุทยานทางธรรมชาติอันสวยงามที่ตั้งอยู่ในเสฉวน ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ต้นกำเนิดในมณฑลเสฉวน
 • อาหารจานเด่น อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน,อาหารกวางตุ้ง
เดินทางช่วง
4 ก.ย. 67 - 3 ม.ค. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241506

WNCN-TFU-654SL_รถเหมา-เฉิงตู ไม่ลงร้าน เที่ยว 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกวรวมรถเหมา อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน_6 วัน_OCT 24

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เฉิงตู 3 อุทยานจิ่วจ้ายโกวรวมรถเหมา, อุทยานหวงหลง, อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน,
 • เม่าเสี่ยน, ทะเลสาบเตี๋ยซี, เมืองเก่าซงพาน, อุทยานหวงหลง, เมืองเฮ่อสุ่ย, นั่งกระเช้าอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย, ต๋ากู่ปิงชวน, ตูเจียงเยี่ยน, เมืองโบราณ, สะพานหนานเฉียว, ตูเจียงเยี่ยน, แพนด้าเซลฟี่, สวนหมีแพนด้า, วัดต้าฉือ, ไท่กู๋หลี, ถนนซุนซีลู่,
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 27 ต.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม