logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เวียดนามเหนือ 52 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด HANVN0222

HANVN0222 ซุปตาร์...พาฟิน อิน ซาปา 4 วัน 3 คืน

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 (4 ช่วงวันเดินทาง)
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65
29 ต.ค. 65 - 1 พ.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST222046

HANVN0322 ซุปตาร์... ฮานอย ซาปา ฉันรักเขา อ่ะ!! 5 วัน 4 คืน

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 พ.ย. 65 - 18 ม.ค. 66 (30 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65
3 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65
4 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65
5 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
ทัวร์โค๊ด HANVN0422

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์... Say Hi!! Sapa (HANVN0422)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
9 พ.ย. - 7 ธ.ค. 65 (10 ช่วงวันเดินทาง)
9 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65
17 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65
24 พ.ย. 65 - 28 พ.ย. 65
ทัวร์โค๊ด GUST222149

VIETNAM HANOI 4D3N

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ รถไฟสู่สถานีกระเช้า-นั่งกระเช้าไฟฟ้ าสู่ฟานซีปัน-น ้าตกสีเงิน สะพานแก้วมังกรเมฆ (รวมค่าบัตร)- หมู่บ้านก๊าตก๊าต-โมอาน่า คาเฟ - อนุสรณ์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดีและบ้านพัก-ลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว
  • อาหารจานเด่น อาหารแบบบุฟเฟต์ INT’L BUFFET @ HAI CANG RES - เมนู ชาบูปลาแซลมอล - พร้อมไวน์แดงดาลัค - BUFFET @ SEN REST
  • ตลาดไนท์บาร์ซ่า - ช้อปปิ้ งถนน36 สาย
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 65 - 26 มี.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66
1 ม.ค. 66 - 4 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66