logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ มองโกเลีย 6 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด ZGUBN2202OM

มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ก.พ. - 22 มี.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST221931

มองโกเลียนอก อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท - พักเกอร์ 1 คืน โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM)

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • ไฮไลท์ ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว
เดินทางช่วง
11 ก.พ. - 22 มี.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST222391

ZGUBN-2202OM มองโกเลียนอก อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท - พักเกอร์ 1 คืน

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว
เดินทางช่วง
11 ก.พ. - 22 มี.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66