logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ บัลแกเรีย 12 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST234275

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (QR)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก -ชมอารามมรดกโลกรีล่า เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด -ชมซากปราสาทปรักหักพังอันโดดเด่นของเมือง “ปราสาทซารีเวทส์” -เข้าชม “ปราสาทเปเลส”ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก -ชม“ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนามของ “ปราสาทแดร๊กคูล่า” (Dracula’s Castle)
 • -พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย,โบสถ์เซนต์โซเฟีย -เมืองเก่าพลอฟดิฟส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม -ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ -ชมภายนอก “โบสถ์ดำ” (Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง
เดินทางช่วง
21 ม.ค. - 30 มิ.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
21 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67
11 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
3 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
24 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST220682

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี -อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ,โรงละครกลางแจ้ง -พลอฟดิฟ,เวลีโค ทาร์โนโว,บูคาเรสต์(โรมาเนีย)
 • -ซินายา,เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า -โบสถ์ดำ,อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก -ช้อปปิ้งกรุงบูคาเรสต์
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST221355

โปรแกรม บัลแกเรีย-โรมาเนีย 10 วัน 7 คืน (QR)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ -พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย,มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี -โบสถ์เซนต์โซเฟีย,อารามรีล่า,พลอฟดิฟ,สุเหร่าโบราณ -โรงละครกลางแจ้ง,ปราสาทซารีเวทส์,ชม ปราสาทคอร์วิน -เข้าชมปราสาทเปเลส,บราน,เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
 • -โบสถ์ดำ(Black Church) เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียง -บูคาเรสต์,เข้าชมอาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก -ชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ,โอเปร่าเฮ้าส์,โรงทหารแห่งชาติ
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 7 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 7 ม.ค. 67