logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ หวงซาน 13 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241539

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หวงหลิง จิ่งเต๋อเจิ้น 6วัน5คืน SL

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ หุบเขาเทวดาหวังเซียนกู่ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืนที่อู้หนี่โจว อู้หยวน ชมความงามหมู่บ้านโบราณหวงหลิง หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน พบกับความหวาดเสียว และความสวยงามของ สะพานกระจก ภูเขาหลิงซาน ท้องฟ้ากระจก ชมหมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน หมู่บ้านโบราณหงชุน
 • อาหารจานเด่น เป็ดย่างหวงซาน / หมูประทาน / ซุปหม้อดินเจียนซี แถมฟรี กาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241884

GTTXNSL001 หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หวงหลิง จิ่งเต๋อเจิ้น 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ หุบเขาเทวดาหวังเซียนกู่ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืนที่อู้หนี่โจว อู้หยวน ชมความงามหมู่บ้านโบราณหวงหลิง หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน พบกับความหวาดเสียว และความสวยงามของ สะพานกระจก ภูเขาหลิงซาน ท้องฟ้ากระจก ชมหมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน หมู่บ้านโบราณหงชุน
 • อาหารจานเด่น เป็ดย่างหวงซาน / หมูประทาน / ซุปหม้อดินเจียนซี แถมฟรี กาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 25 ธ.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST242049

GTTXNSL001 หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หวงหลิง จิ่งเต๋อเจิ้น 6วัน 5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ หุบเขาเทวดาหวังเซียนกู่ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืนที่อู้หนี่โจว อู้หยวน ชมความงามหมู่บ้านโบราณหวงหลิง หมู่บ้านที่สวยที่สุดในจีน พบกับความหวาดเสียว และความสวยงามของ สะพานกระจก ภูเขาหลิงซาน ท้องฟ้ากระจก ชมหมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน หมู่บ้านโบราณหงชุน
 • อาหารจานเด่น เป็ดย่างหวงซาน / หมูประทาน / ซุปหม้อดินเจียนซี แถมฟรี กาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว
เดินทางช่วง
26 มิ.ย. - 11 ธ.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST242087

GTTXNSL002 หวงซาน ซ่างเหรา หุบเขาเทวดา 6วัน5คืน (SL) 20-25 Nov 24

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
20 พ.ย. - 25 พ.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67