logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ หงสาวดี 13 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231470

นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • ไฮไลท์ มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
  • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด,ฮอทพอท,กุ้งแม่น้ำ
  • มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
เดินทางช่วง
22 ก.ย. - 23 ต.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233555

นะโม...เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
  • ไฮไลท์ มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
  • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด,ฮอทพอท,กุ้งแม่น้ำ
  • มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง...เมืองย่างกุ้ง,เจดีย์ชเวมอร์ดอร์...เมืองหงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน...เมืองไจ้ทีโย,ตลาดสก๊อต,พระนอนยิ้มหวาน
เดินทางช่วง
3 พ.ย. - 24 ธ.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66