logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เจนีวา 9 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST231897

JUNGFRAU – MICHELIN AND ZERMATT อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EMIRATES (EK)

  • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  • ไฮไลท์ ยอดเขาจุงเฟรา | เซอร์แมท | แทช | รถไฟกรอนเนอร์แกรต | ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น | มองเทรอซ์ | ปราสาทชิลยอง | เวเว่ย | โลซานน์ | เจนีวา | ลูเซิร์น | ซุก | เบิร์น | มิลาน | เวโรน่า | ซีร์มิโอเน่ | ปาร์มา
เดินทางช่วง
21 ต.ค. - 23 พ.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
21 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
16 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232346

MONTBLANC THE MONARCH OF MOUNTAINS สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย(TG)

  • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  • ไฮไลท์ น้ำตกไรน์ | กรุงเบิร์น | โลซานน์ | เจนีวา | ทะเลสาบอานน์ซี | ยอดเขามงต์บลังก์ | มองเทรอซ์ | เวเว่ย์ | ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเกน | ลูเซิร์น | ซุก
เดินทางช่วง
8 ก.ย. - 27 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST232343

SWITZERLAND Natural Wonders สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  • ไฮไลท์ น้ำตกไรน์ | เซนต์กัลเลน | เมืองรัพเพอร์สวิล - โจนา | ลูเซิร์น | อินเทอร์ลาเกน | ยอดเขาชิลธอร์น | หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น | น้ำตกชเตาบ์บาค | เมืองเซอร์แมท | ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น | มองเทรอซ์ | เวเว่ย์ | โลซานน์ | เจนีวา | กรุงเบิร์น | ซุก
เดินทางช่วง
8 ก.ย. - 27 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
8 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST223227

SWITZERLAND THE GOLDEN PASS EXPRESS 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • ไฮไลท์ - ขึ้นสามเขา กลาเซียร์ 3000 , จุงเฟรา , ไคลน์มัตเตอร์ฮอร์น - ขึ้นรถไฟสาย Golden pass Express ชมความงดงามของทิวทัศน์สวิส - พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น 2 คืน - ชมความงามสองทะเลสาบ ทะเลสาบเบรียนซ์ และทะเลสาบเบลาเซ
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66