logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เจียอี้ 23 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST230947

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5วัน 4คืน (SL)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ชมซากุระบานสะพรั่ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน อุทยานธรณีเย่หลิ่ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ช้อปปิ้งกันให้จุใจ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ร้านชา, เมืองไถจง, ร้านไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, อุทยานเย๋หลิ่ว. หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ร้านคอสเมติค, ศูนย์เจอร์เมเนียม, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ช้อปปิ้งซีเหมินติง, อิสระช้อปปิ้งให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY)
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 5 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231368

CI-TPE5 Taiwan Alishan ปั๊วะปัง 4วัน3คืน By CI

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมพายสับปะรด,ช้อปปิ้งตลาดดัง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,อาหารจีนซีฟู้ด
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,วัดเหวิ่นหวู่,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
3 พ.ค. - 28 ต.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66
24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
2 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231161

SLTPESK1 Taiwan สงกรานต์ เปีะปัง 5วัน4คืน By Charter Flight

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราญชมสวนสนพันปี,นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ,ปล่อยโคมลอยสือเฟิน,
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,สเต็กและสลัดบาร์,กุ้งมังกรซีฟู้ด,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานอาลีซาน,วัดเหวิ่นหวู่,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,สือเฟิน,วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231163

SLTPESK2 Taiwan สงกรานต์ 3 อุทยาน 5วัน4คืน By Charter Flight

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟชมทาโรโกะ
 • อาหารจานเด่น ปละประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู้ด,เสี่ยวหลงเปา
 • อุทยานอาลีซาน,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวิ่นหวู่,อุทยานทาโรโกะ,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230597

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (WE)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน
 • เมืองเจียอี้ ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, เมืองไถจง, เฉิ่นจี้ซินชุน (Shenji New Village), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, เมืองเกาสง, ช้อปปิ้งซินจูเจียง, เกาสง, วัดโฝกวงซัน, ทะเลสาบดอกบัว, เจดีย์เสือมังกร, สนามบินเกาสง
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 6 ธ.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66
3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231165

CITPESK3 Taiwan สงกรานต์ อาลีซาน 5D4N By CI

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชิมไอศกรีมมิยาฮาร่า,สวนสนุกหมู่บ้าน9ชนเผ่า,นั่งรถไฟโบราญชมสวนสนพันปีอุทยานอาลีซาน,ชมหมู่บ้านเก่าจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยสือเฟิน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบู,สเต็กและสลัดบาร์,กุ้งมังกรซีฟู้ด,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง
 • อุทยานอาลีซาน,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,หมู่บ้านเก้าชนเผ่า,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,สือเฟิน,วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
14 เม.ย. - 18 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST230924

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ชมซากุระบานสะพรั่ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน อุทยานธรณีเย่หลิ่ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน, บุฟเฟ่ต์สเต็ก
 • เมืองไถจง, ร้านไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม), เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ร้านชา, เมืองไถจง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ถนนโบราณสือเฟิ่น (ฟรี ค่าโคม 1 โคม 4 คน), ร้านคอสเมติค, ศูนย์เจอร์เมเนียม, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66
ทัวร์โค๊ด GUST231003

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน ไถจง ไทเป 5 วัน 4 คืน (SL)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไต้หวัน เที่ยวรอบเกาะ ครบทุกไฮไลท์ ซากุระ ไปเช้ากลับดึกเที่ยวครบจบที่เดียว_คุ้ม ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก ชมซากุระบานสะพรั่ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ชมความสวยงามขององค์พระใหญ่ที่ วัดโฝกวงซาน เมืองเกาสง เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง อุทยานธรณีเย่หลิ่ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซินจูเจียง
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ชาบู สไตล์ไต้หวัน อาหารครบทุกมื้อ
 • เมืองเกาสง, ช้อปปิ้งซินจูเจียง, วัดโฝกวงซัน, ทะเลสาบดอกบัว, เจดีย์เสือมังกร, เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ร้านชา, เมืองไถจง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป , อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ร้านคอสเมติค, วัดหลงซานซื่อ, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66