logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เจียอี้ 2 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST233494

ไต้หวัน CHARTER FLIGHT 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว 3ไนท์มาร์เก็ต

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ อาลีซาน,นั่งรถชมสวนสนพันปี,อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว,3ไนท์มาเก็ตดัง,เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต,อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
  • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,จีนซีฟู้ด
  • อาลีซาน,สวนสนพันปี,รถไฟโบราณ,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อนุสรณ์เจียงไคเชค,ตึกไทเป101,เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต,อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233713

BUS2 ไต้หวัน CHARTER FLIGHT 2 อุทยาน อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 3ไนท์มาร์เก็ต

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ อาลีซาน,นั่งรถชมสวนสนพันปี,อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว,3ไนท์มาเก็ตดัง,เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต,อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
  • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,จีนซีฟู้ด
  • อาลีซาน,สวนสนพันปี,รถไฟโบราณ,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อนุสรณ์เจียงไคเชค,ตึกไทเป101,เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต,อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66