logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ฉางซา 147 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST241778

CVZ90 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 29 ส.ค. 67 (15 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
3 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
7 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241794

CVZ777 ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 4 ก.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
1 ก.ค. 67 - 5 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241799

CSL83 Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241809

CVZ77 Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
24 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
1 ก.ค. 67 - 4 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241779

CVZ91 จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 3 ก.ย. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241850

CVZ58 จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจี้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 8 ก.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
2 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241063

ZHANGJIAJIE ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เฟิ่งหวง ฟูหรง เป่าเฟิ่งหู

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าขึ้น, โชว์จิ้งจอกขาว, ล่องเรือ, ช้อปปิ้ง, ชมความสวยงาม, ถ่ายรูป, เดินตลาด
 • อาหารจานเด่น อาหารถูเจีย, ปิ้งย่างเกาหลี, สุกี้เห็ด
 • หุบเขาอวตาร, สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง, สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า, ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู, ร้านสมุนไพรจีน, ร้านชา, เขาเทียนเหมินซาน, ระเบียงแก้ว, ถ้ำประตูสวรรค์, ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก, จิตรกรรมภาพวาดทราย, ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา, เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น, น้ำตกฟูหรงเจิ้น, เมืองโบราณเฟิ่งหวง, แม่น้ำถั่วเจียง, จัตุรัสหงส์, สะพานหงเหฉียว, ถนนแผ่นดิน, เมืองฉางเต๋อ, ริมทพเลสาบวิลโลว์, ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 15 ก.ค. 67 (8 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
2 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241350

CSX09 VZ เหมาลำฉางซา ZHANGJIAJIE เทพเจ้ามังกรทอง 5D4N (MAY-JUN24)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 มิ.ย. - 2 ก.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241275

Big Heaven จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 6วัน5คืน CSL83

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • อาหารจานเด่น หมูย่างเกาหลี, สุกี้เห็ดรสเด็ด, หมูประธานหูหนาน, สุกี้หม่าล่า
 • ตึก 72 ชั้น,แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก,VR 4 มิติ, OPTION : หุบเขาอวตาร, พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย, เทียนเหมินซาน, ระเบียงกระจก, ชมถ้ำประตูสวรรค์, OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว, เมืองฟูหรงเจิ้น, น้ำตกฟูหรงเจิ้น, เมืองโบราณเฟิ่งหวง, ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง, ถนน SHIBAN, เมืองฉางเต๋อ, วัดโบราณเชียนหมิง, ฉางซา, ถนนคนเดินหวงซิงลู่, IFS + ตึก WEN HE YOU, OUTLET BAILIAN
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
18 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
25 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด GUST241776

CVZ92 ฉางซา หุบเขาเทวดา วั้งเซี่ยนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน 5วัน4คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. - 1 ก.ย. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
30 มิ.ย. 67 - 4 ก.ค. 67
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67
31 ก.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม