logo

กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์

บริการคุณภาพ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว

เลขที่ 11/03295

mascot
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
banner


ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ เบอร์โน 9 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด GUST233760

ยุโรปตะวันออก สายลมหนาวที่งดงาม ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 9 วัน 6 คืน สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • ไฮไลท์ เวียนนา – บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เซนเทนเดอร์ - เอสเตอร์กอม – บราติสลาว่า - เบอร์โน -ปราก - สะพานชาร์ล - คาร์โลวี วารี – มาเรียนสเก้ ลาสเน่ - เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลสตัท - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET
เดินทางช่วง
2 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
2 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
22 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด GUST233306

สวยครบ ยุโรปตะวันออก เยอรมนี - เชก - สโลวาเกีย – ฮังการี - ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
  • ไฮไลท์ เชสกี้ ครุมลอฟ | ปราก | คาร์โลวี วารี | มาเรียนส์เก้ ลาซเน่ | เบอร์โน | กรุงบราติสลาว่า | กรุงบูดาเปสต์ | ป้อมชาวประมง | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | เวียนนา | ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์นท์เนอร์ | เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ | ซาลส์บวร์ก | ฮัลสตัท
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. 66 - 12 พ.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
3 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
24 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
28 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67
27 เม.ย. 67 - 6 พ.ค. 67
30 เม.ย. 67 - 9 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด GUST233113

I AM EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 9 วัน 6 คืน สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • ไฮไลท์ เวียนนา | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | เมืองเซนเทนเดอร์ | เข้าชมมหาวิหารเอสเตอร์กอม | บราติสลาว่า | เบอร์โน | คุทนา ฮอร่า | ปราก | คาร์โลวี วารี | มาเรียนสเก้ ลาสเน่ | เข้าชมปราสาทปราก | เชสกี้ ครุมลอฟ | หมู่บ้านฮัลสตัท | Mc Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf | เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 6 ม.ค. 67